Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 12. 2017

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji na konci roku 2017 ve srovnání s koncem listopadu 2017 vzrostl o 0,15 procentních bodů (p. b.) na 3,76 % a již pouze nepatrně se odchyluje od republikového průměru (3,77 %). Meziměsíčně vzrostla jak nezaměstnanost žen (o 0,05 p. b. na 4,0 %), tak nezaměstnanost mužů (o 0,26 p. b. na 3,54 %).

Meziměsíčně se nezaměstnanost zvýšila také ve všech okresech Libereckého kraje. Nejvýrazněji vzrostla v okrese Semily, a to o 0,29 p. b. Po dvouměsíční pauze se opět přehoupla přes 4% hranici a s 4,10 % se tento okres umístil na 51. místě mezi 77 okresy České republiky. O 0,24 p. b. na 2,84 % se zvedla nezaměstnanost v okres Česká Lípa, i přes toto navýšení je to nejnižší nezaměstnanost mezi okresy kraje a patří mu 24. příčka uvedeného žebříčku. Podíl nezaměstnaných v okrese Jablonec nad Nisou se meziměsíčně zvýšil o 0,15 p. b. na 3,63 %  a patří mu 41. místo. Nejnižší nepatrný nárůst o 0,05 p. b. vykázal okres Liberec, podíl nezaměstnaných k 31. 12. 2017 činil 4,26 % – tj. nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy našeho kraje a 55. místo všemi okresy v republice. Tento žebříček vede okres Praha-východ s 1,34% nezaměstnaností, uzavírá ho okres Karviná s 8,14 % nezaměstnaností.

Graf - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech

V celé České republice i ve většině krajů nezaměstnanost vzrostla. Meziměsíční zvýšení republikové hodnoty představovalo 0,25 p. b. Mezi kraji nejvyšší nárůst vykázal Kraj Vysočina (0,54 p. b.), nejnižší v Libereckém kraji. Jediným krajem, ve kterém meziměsíčně poklesl podíl nezaměstnaných, je Hlavní město Praha (0,05 p. b. na 2,34 %) a opět mu patří prvenství v mezikrajském žebříčku. Poslední místo s 5,77% nezaměstnaností patří Moravskoslezskému kraji. Liberecký kraj vykázal 6. nejvyšší nezaměstnanost.

V evidencích úřadů práce se sídlem v Libereckém kraji bylo k 31. 12. 2017 evidováno 11 861 uchazečů o zaměstnání, tj. o 371 osob (3,2 %) více než k 30. 11. loňského roku. Přírůstek jde především na vrub nezaměstnaným mužům, jejich počet se meziměsíčně zvýšil o 352 osob (6,7 %) na 5 605 osob. Počet nezaměstnaných žen vzrostl pouze o 19 osob (0,3 %) na 6 256 osob a podíl žen na celkovém počtu nezaměstnaných představoval 52,7 %. Ve struktuře nezaměstnaných 90,3 % představovali dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let, 16,0 % osoby se zdravotním postižením a 4,6 % absolventi a mladiství. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 745 uchazečů, tedy 31,6 % všech evidovaných nezaměstnaných.

Nabídka volných pracovních míst evidovaných úřady práce v kraji se meziměsíčně rozrostla o 452 pozic (5,5 %) na 8 674 míst. V průběhu prosince minulého roku bylo 1 544 míst nově nahlášeno, 59 obsazeno, 1 102 zrušeno a 69 uvolněno. Absolventi a mladiství si své zaměstnání mohli vybírat z 2 630 pozic (tj. 30,3 % z celkového počtu volných míst), osobám se zdravotním postižením bylo k dispozici 690 volných míst (8,0 % z celkového počtu). Na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 1,37 uchazečů o zaměstnání, tj. 7. nejvyšší hodnota mezi kraji České republiky. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji (3,54 uchazečů na 1 volné místo), nejlepší v Pardubickém kraji a v Hlavním městě Praze (shodně 0,51 uchazečů na 1 místo). Z pohledu okresů našeho kraje se hodnota tohoto ukazatele pohybuje v intervalu od 1,10 uchazečů v okrese Liberec do 2,43 uchazečů na 1 volné místo v okrese Jablonec nad Nisou.

 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2017
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2017
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 12. 2017
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (prosinec 2017listopad 2017)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 12. 2017
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 12. 2017
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 12. 2017
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2017
 • Volná pracovní místa v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji podle jednotlivých měsíců let 1998 až 2017
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 12. 2017
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2017
 • Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji v jednotlivých měsících let 2016 a 2017