Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 1. 2020

 

Ke konci ledna 2020 dosáhl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Libereckém kraji 3,08 %. Meziměsíčně se zvýšil o 0,14 procentních bodů, meziročně však poklesl o 0,25 procentních bodů.

Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji

K 31. lednu 2020 dosáhl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Libereckém kraji 3,08 %. Ve srovnání s koncem prosince předchozího roku to znamená nárůst o 0,14 procentního bodu (p. b.), ve srovnání s koncem ledna 2019 hodnota ukazatele poklesla o 0,25 p. b. Nezaměstnanost žen vzrostla oproti prosinci 2019 pouze o 0,01 p. b. na 3,10 %, v případě mužů se zvýšila o 0,26 p. b. na 3,06 %.

Meziměsíční zvýšení podílu nezaměstnaných zaznamenaly všechny okresy Libereckého kraje, nárůst se pohyboval od 0,10 p. b. v okresech Jablonec nad Nisou a Liberec do 0,26 p. b. v okrese Semily. V tomto okrese byla zároveň vykázána nejvyšší nezaměstnanost, s 3,61 % se zařadil na 57. místo mezi okresy České republiky. V okrese Liberec po uvedeném zvýšení nezaměstnanost činila 3,24 % (52. pozice mezi okresy ČR), v okrese Jablonec nad Nisou 2,97 % (42. pozice). Zvýšení o 0,15 p. b.  na 2,55 % vykázal okres Česká Lípa (nejnižší okresní hodnota a 21. pozice mezi okresy ČR). Republikový meziokresní žebříček vede okres Praha-východ s 1,19% nezaměstnaností, uzavírá ho okres Karviná s 6,94 %.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán jak v celé České republice (o 0,20 p. b. na 3,07 %), tak také ve všech zbývajících krajích. Nejvyšší nárůst vykázal Ústecký kraj (o 0,39 p. b.), nejnižší a pouze nepatrný nárůst o 0,05 p. b. zaregistrovalo Hlavní město Praha, kterému s 1,94% nezaměstnaností přísluší první místo v mezikrajském srovnání. Na poslední pozici mezikrajského žebříčku se zařadil s 4,63% nezaměstnaností Moravskoslezský kraj. Nezaměstnanost v Libereckém kraji je téměř na úrovni nezaměstnanosti za celou Českou republiku a jedná se o 5. nejvyšší hodnotu mezi kraji.

K 31. lednu 2020 úřady práce v Libereckém kraji evidovaly 9 801 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 460 osob (4,9 %) více než na konci prosince 2019. Počet nezaměstnaných mužů meziměsíčně vzrostl o 386 osob (8,7 %) na 4 843 osob, počet žen bez zaměstnání se zvýšil o 74 osob (1,5 %) na 4 958 osob (tj. 50,6 % z celkového počtu uchazečů). Osoby se zdravotním postižením tvořily 15,0 % uchazečů, absolventi a mladiství představovali 4,3 % nezaměstnaných. Do skupiny dosažitelných ve věku 15–64 let patřilo 8 677 uchazečů (tj. 88,5 % z úhrnu nezaměstnaných). Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 200 uchazečů (42,9 %), její průměrná výše dosáhla částky 7 851 Kč a o 368 Kč se pohybovala pod republikovým průměrem (8 219 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,3 let a byl mezi regiony 7. nejnižší.

Na konci ledna 2020 bylo v Libereckém kraji k dispozici 11 561 volných pracovních míst, tj. o 289 pozic méně než ke konci předchozího měsíce. V průběhu ledna letošního roku bylo 2 577 míst nově nahlášeno, 70 míst obsazeno, 2 880 míst zrušeno a 84 pozic uvolněno. Osobám se zdravotním postižením vyhovovalo 663 míst (5,7 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé bylo určeno 2 690 míst (23,3 %). Nejvíce požadovanou profesí v kraji zůstávají dlouhodobě montážní dělníci výrobků a zařízení (1 956 pozic, tj. 16,9 % z celkového počtu volných pozic).

 

V přepočtu na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 0,85 uchazečů o zaměstnání (tj. o 0,17 uchazeče více než v rámci celé České republiky). Mezi regiony se hodnota ukazatele pohybovala od 0,25 uchazečů v Hlavním městě Praze do 2,38 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 7. nejnižší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Liberec (0,70 uchazečů a 30. příčka republikového meziokresního žebříčku), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (1,46 uchazečů a 56. pozice). Prvenství mezi okresy ČR patřilo okresu Praha-východ (0,08 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,85 uchazečů).

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 1. 2020 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 1. 2020
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 1. 2020
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 1. 2020
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (leden 2020/prosinec 2019)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 1. 2020
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 1. 2020
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 1. 2020
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 1. 2020
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 1. 2020
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 1. 2020
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 1. 2020