Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 1. 2019

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji se v průběhu prvního měsíce roku 2019 zvýšil o 0,15 procentních bodů (p. b.) a k 31. 1. 2019 dosáhl hodnoty 3,34 % (tj. o 0,08 p. b. nad republikovým průměrem). Ve srovnání s koncem ledna 2018 se nezaměstnanost snížila o 0,52 p. b. Nezaměstnanost žen meziměsíčně nepatrně vzrostla o 0,06 p. b. na 3,43 %, nezaměstnanost mužů se zvýšila o 0,24 p. b. na 3,24 %.

Ve srovnání s prosincem 2018 se podíl nezaměstnaných zvýšil také ve všech okresech Libereckého kraje. Meziměsíční nárůst o 0,12 p. b. a 2,75% nezaměstnanost zařadily okres Česká Lípa na 31. pozici mezi 77 okresy České republiky. V okrese Jablonec nad Nisou se podíl nezaměstnaných zvýšil o stejnou hodnotu na 3,45 % a patřila mu 50. pozice, v okrese Liberec nárůst představoval 0,13 p. b. a 3,54% nezaměstnanost jej zařadila na 51. místo republikového žebříčku. V okrese Semily vzrostl podíl nezaměstnaných o 0,27 p. b. na 3,58 %, tj. 52. místo. Žebříček s 1,17% nezaměstnaností vede okres Praha-východ, uzavírá ho okres Karviná se 7,09 %.

Graf - Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji

Meziměsíční nárůst nezaměstnanost byl vykázán v celé České republice  a také  ve všech zbývajících krajích. Republiková hodnota se zvýšila o 0,19 p. b. na 3,26 %. Nejvýraznější nárůst mezi kraji zaznamenal Jihočeský kraj (o 0,37 p. b.), nejnižší nárůst byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (o 0,05 p. b.), kterému s 1,98% nezaměstnaností patří první příčka mezikrajského žebříčku. Uzavírá ho s 4,85% nezaměstnaností Moravskoslezský kraj. Liberecký kraj vykázal 5. nejvyšší nezaměstnanost.

V evidencích úřadů práce se sídlem v Libereckém kraji bylo k 31. 1. 2019 evidováno 10 557 uchazečů o zaměstnání, tj. o 466 osob (4,6 %) více než k 31. 12. 2018. Počet mužů v evidenci úřadů práce vzrostl o 365 osob (7,6 %) na 5 158 osob. Počet evidovaných žen se zvýšil o 101 osob (1,9 %) na 5 399 osob, jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných tak dosáhl 51,1 %. Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let ve struktuře nezaměstnaných představovali 89,3 %, osoby se zdravotním postižením 15,4 % a absolventi a mladiství 4,8 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 302 uchazečů, tedy 40,8 % všech evidovaných nezaměstnaných. Její průměrná výše dosáhla 7 318 Kč a o 288 Kč zaostala za republikovým průměrem (7 606 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,1 let a byl mezi regiony nejnižší.

Pro uchazeče o zaměstnání bylo v nabídce úřadů práce k dispozici 11 075 volných pracovních míst, tj. o 45 pozic (0,4 %) více než ke konci roku 2018. V průběhu letošního ledna bylo 2 446 míst nově nahlášeno, 226 obsazeno, 2 260 zrušeno a 85 uvolněno. Pro absolventy a mladistvé bylo připraveno 2 757 pozic (tj. 24,9 % z celkového počtu volných míst), pro osoby se zdravotním postižením 729 volných míst (6,6 %). Na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 0,95 uchazečů o zaměstnání, tj. 6. nejvyšší hodnota mezi kraji České republiky. Nejhorší situace byla v Moravskoslezském kraji (2,41 uchazečů na 1 volné místo), nejlepší v Plzeňském kraji (0,26 uchazečů na 1 místo). Mezi okresy Libereckého kraje byla nejpříznivější situace v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 0,82 uchazečů (30. příčka meziokresního žebříčku). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,72 uchazečů (57. místo). Prvenství mezi okresy ČR patřilo okresu Praha-východ (0,11 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,34 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 1. 2019 - komentář
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 1. 2019
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 1. 2019
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 1. 2019
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (leden 2019/prosinec 2018)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 1. 2019
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 1. 2019
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 1. 2019
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 1. 2019
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 1. 2019
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 1. 2019
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 1. 2019