Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 9. 2019

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji meziměsíčně nepatrně poklesla na 2,74 %, i přesto se jedná o 4. nejvyšší hodnotu v rámci mezikrajského srovnání.

Graf: Nezaměstnanost podle pohlaví


Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji na konci září 2019 meziměsíčně mírně poklesl o 0,09 procentních bodů (p. b.) na 2,74 % a po červnu 2019 se jedná o druhou nejnižší hodnotu od začátku roku 2019. I přes tyto výsledky se nezaměstnanost v kraji pohybuje nad republikovým průměrem, a to 0,07 p. b. Ve srovnání s koncem předchozího měsíce se snížila se jak nezaměstnanost mužů (0,02 p. b. na 2,38 %), tak žen (o 0,21 p. b. na 3,11 %).

Lepší meziměsíční výsledky vykázaly všechny okresy Libereckého kraje. V okrese Liberec, který vykazuje mezi okresy našeho kraje nejvyšší nezaměstnanost, došlo k poklesu o 0,13 p. b. na 2,95 % (58. pozice mezi 77 okresy České republiky). V okrese Jablonec nad Nisou se podíl nezaměstnaných snížil o 0,11 p. b. na 2,84 % (53. pozice), v okrese Semily o 0,07 p. b. na 2,91 % (56. pozice) . V okrese Česká Lípa bylo vykázáno snížení o 0,02 p. b. na 2,18 %, což byla nejnižší hodnota mezi okresy kraje a 28. pozice v republikovém meziokresním srovnání.

Podíl nezaměstnaných se meziměsíčně snížil v celé České republice (o 0,05 p. b. na 2,67 %) a s různou intenzitou poklesl téměř ve všech zbývajících krajích. Výjimkou byl Olomoucký kraj, ve kterém hodnota zůstala na úrovni předcházejícího měsíce (2,60 %). Nejvýraznější pokles vykázal Kraj Vysočina (méně o 0,10 p. b.). Nejvyšší nezaměstnanost byla opět vykázána v Moravskoslezském kraji (4,20 %), nejnižší mezikrajská hodnota byla dosažena v krajích Jihočeském a Pardubickém (shodně 1,87 %). Liberecký kraj obsadil 4. nejhorší pozici. Nejnižší nezaměstnanost žen vykázalo Hlavní město Praha (2,11 %), nejvyšší Ústecký kraj (4,44 %). V případě mužů byla nejnižší hodnota zaznamenána v Jihočeském kraji (1,63 %), nejvyšší v Moravskoslezském kraji (4,10 %).

K 30. 9. 2019 úřady práce na území Libereckého kraje vedly v evidenci celkem 8 788 uchazečů o zaměstnání, tj. o 228 osob (2,5 %) méně než k 31. 8. 2019. Počet nezaměstnaných mužů meziměsíčně vzrostl o 23 osob (0,6 %) na 3 846 osob, počet žen hledajících zaměstnání naopak poklesl o 251 osob (4,8 %) na 4 942 osob (tj. 56,2 % z celkového počtu nezaměstnaných). Mezi dosažitelné bylo zařazeno 7 715 osob (meziměsíčně méně o 251 osob, tj. o 3,2 %) a představují 87,8 % všech uchazečů. Osoby se zdravotním postižením tvořily 15,6 %, podíl absolventů a mladistvých se meziměsíčně zvýšil ze 4,3 % na 6,6 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 331 nezaměstnaných (37,9 % evidovaných osob), její průměrná výše dosáhla částky 8 135 Kč a o 142 Kč se pohybovala pod republikovým průměrem (8 277 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 41,1 let a byl mezi regiony po Pardubickém kraji (40,9 let) 2. nejnižší.

Nabídka volných pracovních míst v evidencích úřadů práce v Libereckém kraji představovala 11 499 pozic, tj. ve srovnání s 31. 8. 2018 o 228 pozic (1,9 %) méně. Pro osoby se zdravotním postižením bylo k dispozici 654 pozic (tj. 5,7 % z jejich celkového počtu), pro absolventy a mladistvé 2 749 míst (23,9 %). Nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou stále montážní dělníci výrobků a zařízení (1 774 pozic, tj. 15,4 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 0,76 uchazečů. Mezi kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,22 uchazečů v Plzeňském kraji do 2,03 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 6. nejvyšší, za celou Českou republiku na jedno volné místo připadlo 0,58 uchazečů.

Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Semily, ve kterém na jedno místo připadlo 0,65 uchazečů (35. příčka republikového meziokresního žebříčku). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,31 uchazečů (60. místo). Prvenství mezi okresy České republiky patřilo okresu Praha-východ (0,08 uchazečů), poslední místo obsadil okres Karviná (5,39 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 9. 2019
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 9. 2019
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 9. 2019
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 9. 2019
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (září2019/srpen2019)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 9. 2019
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 30. 9. 2019
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 30. 9. 2019
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 9. 2019
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 9. 2019
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 9. 2019
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti k 30. 9. 2019