Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 9. 2018

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji na konci září 2018 meziměsíčně mírně poklesl. Snížení  oproti 31. 8. 2018 představovalo 0,05 procentních bodů (p. b.), podíl dosáhl 3,10 % a po červnu 2018 se jedná o druhou nejnižší hodnotu od začátku roku 2018. I přes tyto výsledky se nezaměstnanost v kraji pohybuje nad republikovým průměrem, a to o 0,14 p.b. Z hlediska pohlaví se v kraji meziměsíčně snížila pouze nezaměstnanost žen, a to o 0,16 p. b. na 3,50 %. Nezaměstnanost mužů naopak o 0,06 p. b. vzrostla na 2,71 %.

Lepší výsledky oproti konci předcházejícího měsíce vykázaly také tři okresy Libereckého kraje. V okrese Semily nezaměstnanost poklesla o 0,08 p. b. na 3,12 % (51. pozice), v okrese Jablonec nad Nisou o 0,02 p. b. na 3,28 % (54. pozice). V okrese Liberec, který vykazuje nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy Libereckého kraje, došlo k poklesu o 0,11 p. b. na 3,42 %. Patří mu tak 60. pozice v celostátním meziokresním srovnání. Pouze v okrese Česká Lípa podíl nezaměstnaných vzrostl o 0,05 p. b. na 2,41 %, což však byla stále nejnižší hodnota mezi okresy kraje a 31. nejnižší hodnota v rámci srovnání 77 okresů České republiky.

Podíl nezaměstnaných se meziměsíčně snížil v celé České republice (o 0,09 p. b. na 2,96 %) a s různou intenzitou poklesl také ve všech zbývajících krajích. Nejvýraznější pokles (stejně jako v srpnu 2018) vykázal Moravskoslezský kraj (o 0,13 p. b.), kterému však s hodnotou 4,60 % patřilo poslední místo mezikrajského žebříčku. První místo s 1,88% podílem nezaměstnaných náleželo Pardubickému kraji, v Libereckém kraji byla vykázána 4. nejvyšší hodnota.

K 30. 9. 2018 úřady práce na území Libereckého kraje vedly v evidenci celkem 9 874 uchazečů o zaměstnání, tj. o 103 osob (1,0 %) méně než k 31. 8. 2018. Počet nezaměstnaných mužů meziměsíčně vzrostl o 95 osob (2,2 %) na 4 373 osob, počet žen hledajících zaměstnání naopak poklesl o 198 osob (3,5 %) na 5 501 osob (tj. 55,7 % z celkového počtu nezaměstnaných). Mezi dosažitelné bylo zařazeno 8 770 osob (meziměsíčně méně o 143 osob, tj. o 1,6 %), tedy 88,8 % uchazečů. Osoby se zdravotním postižením tvořily 16,5 %, podíl absolventů a mladistvých meziměsíčně vzrostl ze 4,4 % na 6,1%. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 239 nezaměstnaných, což představuje 32,8 % evidovaných osob. Její průměrná výše dosáhla částky 7 465 Kč a o 172 Kč se pohybovala pod republikovým průměrem (7 637 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 41,3 let a byl mezi regiony po Královéhradeckém a Pardubickém kraji (shodně 41,1 let) 3. nejnižší.

Nabídka volných pracovních míst v evidencích úřadů práce v Libereckém kraji představovala 11 246 pozic, tj. ve srovnání s 31. 8. 2018 o 59 pozic (0,5 %) méně. Pro osoby se zdravotním postižením bylo k dispozici 685 pozic (tj. 6,1 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé 3 276 míst (29,1 %). Nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou stále montážní dělníci výrobků a zařízení (1 786 pozic, tj. 15,9 % z celkového počtu volných pozic).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji, stejně jako v předchozím měsíci, 0,88 uchazečů. Mezi kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,20 uchazečů v Pardubickém kraji do 2,17 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 7. nejvyšší, za celou Českou republiku na jedno volné místo připadlo 0,71 uchazečů.

Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 0,76 uchazečů (32. příčka meziokresního žebříčku). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,57 uchazečů (61. místo). Prvenství mezi okresy ČR patřilo okresu Pardubice (0,10 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (6,02 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 9. 2018 - komentář
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30.9. 2018
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30.9. 2018
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30.9. 2018
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (září2018/srpen2018)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30.9. 2018
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 30.9. 2018
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 30.9. 2018
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30.9. 2018
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30.9. 2018
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30.9. 2018