Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2020

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji se meziměsíčně zvýšila o 0,10 procentních bodů na 3,89 %. K 30. 6. 2020 bylo v Libereckém kraji evidováno 11 942 uchazečů o zaměstnání, tj. oproti konci května letošního roku o 279 osob (2,4 %) více.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu Libereckého kraje

Ke konci června 2020 dosáhla nezaměstnanost v Libereckém kraji 3,89 %, tj. o 0,10 procentních bodů (p. b.) více než na konci předchozího měsíce. Od počátku roku 2020 se nezaměstnanost v kraji zvýšila o 0,81 p. b., ve srovnání s 30. 6. 2019 je vyšší o 1,22 p. b. Meziměsíčně vyšší hodnoty zaznamenal tento ukazatel také u obou pohlaví. Podíl nezaměstnaných mužů se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 0,09 p. b. na 3,79 %, podíl žen vzrostl o 0,12 p. b. na 4,00 %.

Podobně se podíl nezaměstnaných vyvíjel také v jednotlivých okresech Libereckého kraje. Nejvýrazněji nezaměstnanost vzrostla v okrese Česká Lípa, a to o 0,17 p. b . na 3,56 %. I přes toto zvýšení okres udržel nejnižší nezaměstnanost v kraji a mezi 77 okresy České republiky obsadil 44. pozici. Růst nezaměstnanosti v okrese Jablonec nad Nisou byl zanedbatelný (+0,06 p. b), s 4,03% hodnotou obsadil 56. příčku. Okres Liberec se, po zvýšení nezaměstnanosti o 0,15  p. b. na 4,12 %, zařadil na 59. pozici. Výjimkou byl okres Semily, ve kterém podíl nezaměstnaných oproti stavu k 31. 5. 2020 nepatrně poklesl o 0,04 p. b. na 3,66 % (48. pozice). První místo s 1,79% podílem náleželo okresu Rychnov nad Kněžnou, poslední příčka s 8,08 % nezaměstnaností okresu Karviná.

Podíl nezaměstnaných v našem kraji byl o 0,21 p. b. vyšší než republikový průměr, který oproti předchozímu měsíci vzrostl o 0,06 p. b. na 3,68 %. Nezaměstnanost se zvýšila také v dalších 6 krajích České republiky. Největší nárůst podílu nezaměstnaných zaznamenalo Hlavní město Praha (+0,24 p. b.), nejnižší Plzeňský kraj (+0,02 p. b). Naopak v 7 regionech nezaměstnanost meziměsíčně mírně poklesla, nejvíce v Jihočeském kraji (-0,10 p. b.). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl vykázán v Pardubickém kraji (2,58 %), naproti tomu 5,39% nezaměstnanost zaznamenal Moravskoslezský kraj. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 5. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost v případě žen i mužů vykázal Pardubický kraj (2,70 %, resp. 2,47 %). Nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (5,67 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (5,57 %).

V evidencích úřadů práce Libereckého kraje bylo k 30. 6. 2020 celkem vedeno 11 942 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 279 osob (2,4 %) více než ke konci předchozího měsíce. Počet nezaměstnaných žen meziměsíčně vzrostl o 160 osob (2,7 %) na 6 087 uchazeček (tj. 51,0 % z celkového počtu uchazečů), počet mužů se zvýšil o 119 osob (2,1 %) na 5 855 osob. Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let se řadilo 10 929 osob, tedy 91,5 % nezaměstnaných. Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 14,1 % uchazečů (stejně jako v předchozím měsíci), absolventi a mladiství tvořili 3,8 % uchazečů (oproti předchozímu měsíci o 0,2 p. b. méně). Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 4 553 uchazečům (38,1 % z jejich celkového počtu). Průměrný měsíční nárok představoval 8 521 Kč, pod průměrnou částkou za Českou republiku (8 742 Kč) se pohyboval o 221 Kč. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 41,7 let.

Nabídku volných pracovních míst v evidencích úřadů práce ke konci června 2020 v našem kraji představovalo 9 567 pozic, tj. meziměsíčně o 820 míst méně (-7,9 %). V průběhu sledovaného měsíce bylo na úřady práce nově nahlášeno 2 276 míst, 3 142 míst bylo zrušeno, 53 obsazeno a 99 pozic uvolněno. Pro absolventy a mladistvé bylo určeno 1 798 pozic (18,8 % všech míst), osobám se zdravotním postižením bylo nabízeno 504 míst (5,3 %).

V Libereckém kraji k 30. 6. 2020 na jedno volné pracovní místo připadlo 1,25 uchazečů, což byla 5. nejvyšší hodnota mezi kraji. Mezi regiony se hodnota pohybovala v rozmezí od 0,33 uchazečů v Hlavním městě Praze do 3,11 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Nejnižší hodnotu mezi okresy našeho kraje tento ukazatel nabyl v okrese Semily (0,93 uchazečů na 1 místo), nejvyšší v okrese Jablonec nad Nisou (2,04 uchazečů). Mezi 77 okresy České republiky prvenství v žebříčku přísluší okresu Praha-východ (0,12 uchazečů na 1 volné pracovní místo), na poslední místo se zařadil okres Karviná (8,16 uchazečů).

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2020 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 6. 2020
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 6. 2020
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů