Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2019

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji se od počátku roku neustále snižuje. K 30. 6. 2019 dosáhl 2,67 % a meziměsíčně se snížil nepatrně o 0,08 procentních bodů. Úřady práce evidovaly 11 759 volných pracovních míst, v přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo 0,74 uchazečů.

Graf: Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji

Ve srovnání s republikovým průměrem (2,57 %) byla nezaměstnanost v našem regionu vyšší o 0,11 p. b. Podíl nezaměstnaných mužů se oproti květnu 2019 snížil o 0,12 p. b. na 2,37 %, podíl žen poklesl o 0,03 p. b. na 2,99 %.

Snížení podílu nezaměstnaných bylo vykázáno také ve všech okresech Libereckého kraje. Nejvýraznější pokles oproti minulému měsíci byl zaznamenán v okrese Semily, a to o 0,15 p. b. na 2,73 %, a v rámci 77 okresů České republiky mu příslušela 56. příčka. Okres Jablonec nad Nisou se s 2,85 % nezaměstnaností umístil na 58. místě, okres Liberec s 2,95 % na 59. místě a na 29. příčce se umístil okres Česká Lípa (2,03 %). Nejlépe se v tomto žebříčku umístil okres Praha-východ s podílem nezaměstnaných ve výši 1,06 %, poslední místo patří okresu Karviná (6,67 %).

Meziměsíčně nižší hodnotu ukazatele zaznamenaly také téměř všechny ostatní kraje. Výjimkou byl Plzeňský kraj, ve kterém podíl nezaměstnaných vzrostl o 0,05 p. b. na 1,89 % a Hlavní město Praha, ve kterém nezaměstnanost zůstala na předchozího měsíce. Nejvýrazněji podíl nezaměstnaných poklesl v Ústeckém kraji (o 0,22 p. b.). V případě mezikrajského srovnání se na prvním místě s podílem nezaměstnaných ve výši 1,66 % umístil Pardubický kraj, druhá příčka patřila Jihočeskému kraji (1,74 %), třetí Hlavnímu městu Praze (1,87 %). Poslední příčka s 4,16% nezaměstnaností patří Moravskoslezskému kraji. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 4. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost žen i mužů vykázal Pardubický kraj (1,87 %, resp. 1,46 %), naopak nejvyšší nezaměstnanost v případě žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,49 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,07 %).

K 30. 6. 2019 evidovaly úřady práce v Libereckém kraji 8 647 neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve srovnání s koncem května jejich počet poklesl o 293 osob (3,3 %). Snížil se jak počet mužů (o 205 osob, tj. 5,0 %) na 3 856 uchazečů, tak žen (o 88 osob, tj. 1,8 %) na 4 791 uchazeček. Ve struktuře nezaměstnaných převažovaly ženy z 55,4 %. V průběhu června letošního roku se na úřadech práce nově zaregistrovalo 1 484 osob. Evidence byla ukončena nebo z ní bylo vyřazeno 1 777 uchazečů, přičemž uplatnění na trhu práce našlo 1 024 z nich (z toho 312 osob prostřednictvím úřadů práce).

Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 7 536 osob, tedy 87,2 % nezaměstnaných. Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 16,2 % uchazečů, absolventi a mladiství tvořili 4,2 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 273 uchazečům (37,9 % z jejich celkového počtu). Průměrný měsíční nárok činil 7 766 Kč, tj. o 245 Kč pod úrovní průměru za Českou republiku (8 011 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 42,4 let. Mezi kraji byl nejnižší, o  1 rok se pohyboval pod průměrem za Českou republiku.

Ke konci června 2019 registrovaly úřady práce v našem kraji 11 759 volných pracovních míst, což bylo o 10 míst (0,1 %) méně než ke konci předchozího měsíce. Nově bylo nahlášeno 2 042 míst, 188 míst bylo obsazeno, 1 955 zrušeno a 91 uvolněno. Absolventi a mladiství mohli vybírat z nabídky 3 054 míst (26,0 % všech míst), osobám se zdravotním postižením bylo určeno 638 pozic (5,4 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 923 pozic, tj. 16,4 % z celkového počtu volných pozic).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo k 30. 6. 2019 připadlo v Libereckém kraji 0,74 uchazečů o zaměstnání a jednalo se o 5. nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší hodnotu mezi okresy našeho kraje tento ukazatel nabyl v okrese Česká Lípa (0,61 uchazečů na 1 místo), nejvyšší v okrese Jablonec nad Nisou (1,16 uchazečů). Mezi kraji se hodnota pohybovala v rozmezí od 0,22 uchazečů v Plzeňském kraji do 1,98 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Mezi okresy prvenství v žebříčku patřilo okresu Praha-východ (0,08 uchazeče na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,19 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2019 (Aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 6. 2019
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 6. 2019
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 6. 2019
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (červen 2019/květen 2019)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 6. 2019
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 30. 6. 2019
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 30. 6. 2019
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 6. 2019
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 6. 2019
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 6. 2019
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 30. 6. 2019