Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2018

 

K 30. 6. 2018 evidovaly úřady práce v Libereckém kraji 9 769 neumístěných uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání s koncem května tak jejich počet poklesl o 286 osob (2,8 %). Snížil se však pouze počet mužů (o 293 osob, 6,3 %) na 4 387 uchazečů, naopak žen bylo o 7, tj. 0,1 % více (5 382 uchazeček). Ve struktuře nezaměstnaných převažovaly ženy z 55,1 %.

Během června se na úřadech práce nově zaregistrovalo 1 504 osob, naopak evidence byla ukončena nebo z ní bylo vyřazeno 1 790 uchazečů. Uplatnění na trhu práce našlo 1 086 uchazečů, z toho 255 osob bylo umístěno prostřednictvím úřadů práce.

Graf - nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotllivých měsících

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji se od počátku roku 2018 neustále snižuje. K 30. 6. 2018 dosáhl 3,07 % a nezaměstnanost se tak meziměsíčně snížila o 0,09 procentních bodů. Od začátku roku 2018 se nezaměstnanost v kraji snížila o 0,79 p. b. Podíl nezaměstnaných mužů se oproti květnu 2018 snížil o 0,18 p. b. na 2,73 %, podíl  žen nepatrně vzrostl o 0,01 p. b. na 3,42 %. Ve srovnání s republikovým průměrem (2,94 %) byla nezaměstnanost v našem regionu vyšší o 0,13 p. b.

Snížení podílu nezaměstnaných bylo vykázáno také ve všech okresech Libereckého kraje. Nejvýraznější pokles oproti minulému měsíci byl zaznamenán v okrese Liberec, a to o 0,12 p. b. na 3,52 %, což byl i přes uvedený pokles nejvyšší podíl nezaměstnaných mezi okresy kraje a v rámci 77 okresů České republiky mu tak příslušela až 62. příčka. Okres Jablonec nad Nisou (nezaměstnanost 3,17 %) se umístil na 53. místě, okres Semily na 52. místě a na 27. příčce se umístil okres Česká Lípa (2,20 %). Nejlépe se v tomto pomyslném žebříčku umístil okres Rychnov nad Kněžnou s podílem nezaměstnaných ve výši 1,08 %, naopak tomu bylo v případě okresu Karviná (7,13 %).

Meziměsíčně nižší hodnotu ukazatele zaznamenaly také všechny ostatní kraje. Nejvýrazněji podíl nezaměstnaných poklesl v Jihočeském kraji (o 0,16 p. b.), nejméně se nezaměstnanost z tohoto pohledu snížila v Kraji Vysočina (o 0,01 procentního bodu). V případě mezikrajského srovnání se na prvním místě pomyslného žebříčku s podílem nezaměstnaných ve výši 1,84 % umístil Pardubický kraj, druhá příčka patřila Plzeňskému kraji (1,87 %) a třetí kraji Jihočeskému (1,92 %). Poslední příčka s 4,70% nezaměstnaností patří Moravskoslezskému kraji. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 5. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost žen i mužů vykázal Pardubický kraj (2,07 %, resp. 1,62 %), naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (5,19 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,69 %).

Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 8 690 osob, tedy 89,0 % nezaměstnaných. Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 17,4 % uchazečů, absolventi a mladiství tvořili 4,0 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 159 uchazečům (32,3 % z jejich celkového počtu). Průměrný měsíční nárok činil 7 123 Kč, tj. o 259 Kč pod úrovní průměru za Českou republiku (7 382 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 42,5 let a mezi kraji byl 2. nejnižší.

Ke konci června 2018 evidovaly úřady práce v našem kraji 11 057 volných pracovních míst. V porovnání s koncem měsíce května se počet pracovních příležitostí navýšil o 423 pozic (4,0 %). Nově bylo nahlášeno 2 880 míst, 226 míst bylo obsazeno, 2 285 zrušeno a 54 uvolněno. Absolventi a mladiství mohli vybírat z nabídky 3 220 míst (29,1 % všech míst), osobám se zdravotním postižením bylo určeno 800 pozic (7,2 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 478 pozic, tj. 13,4 % z celkového počtu volných pozic).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo k 30. 6. 2018 připadá v Libereckém kraji 0,88 uchazečů o zaměstnání a jedná se o 7. nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší hodnotu mezi okresy našeho kraje tento ukazatel nabyl v okrese Česká Lípa (0,76 uchazečů na 1 místo), nejvyšší v okrese Jablonec nad Nisou (1,81 uchazečů). Mezi kraji se hodnota pohybovala v rozmezí od 0,22 uchazeče (Pardubický kraj) do 2,35 uchazečů (Moravskoslezský kraj). Mezi okresy prvenství v žebříčku patřilo okresu Pardubice (0,11 uchazeče na 1 volné pracovní místo), poslední místo  okres Karviná (5,79 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 6. 2018 - komentář
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 6. 2018
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 6. 2018
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 6. 2018
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (červen 2018/květen 2018)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 6. 2018
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 30. 6. 2018
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 30.6. 2018
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 6. 2018
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 6. 2018
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 6. 2018