Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 4. 2019

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji se od počátku roku 2019 neustále snižuje. Ke konci dubna 2019 dosáhla jeho hodnota 2,88 % a přes uvedený vývoj je stále 0,13 p. b. vyšší než republikový průměr.

Graf: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu Libereckého kraje

Ke konci dubna 2019 dosáhla nezaměstnanost v Libereckém kraji 2,88 %, tj. o 0,24 procentních bodů (p. b.) méně než na konci předchozího měsíce. Od počátku roku 2019 se nezaměstnanost v kraji snížila o 0,45 p. b., ve srovnání s 30. 4. 2018 se snížila o 0,46 p. b. Meziměsíčně nižší hodnoty zaznamenala také obě pohlaví. Podíl nezaměstnaných mužů se oproti březnu 2019 snížil o 0,36 p. b. na 2,67 %, podíl  žen poklesl o 0,12 p. b. na 3,09 %.

Také ve všech čtyřech okresech kraje se nezaměstnanost snížila. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Semily, a to o 0,37 p. b. na 2,97 % (tj. 54. místo v rámci 77 okresů České republiky). Nejvyšší podíl nezaměstnaných vykázal na konci dubna 2019 okres Liberec (3,16 % a 60. pozice meziokresního žebříčku), nejnižší okres Česká Lípa (2,21 %, 30. příčka). Okres Jablonec nad Nisou byl s 3,05% nezaměstnaností na 57. místě. Žebříček mezi okresy vede s 1,06% nezaměstnaností okres Praha-východ, uzavírá ho s 6,86% podílem nezaměstnaných okres Karviná.

I přes uvedený vývoj byl podíl nezaměstnaných v našem kraji o 0,13 p. b. vyšší než republikový průměr, který se meziměsíčně snížil o 0,24 p. b. na 2,75 %. Pozitivně se vyvíjela také nezaměstnanost v ostatních krajích České republiky. Největší pokles podílu nezaměstnaných vykázal Kraj Vysočina (-0,38 p. b.), nejmenší pak Hlavní město Praha (- 0,03 p. b.). S nejnižším podílem nezaměstnaných se na prvním místě mezikrajského srovnání umístil Pardubický kraj (1,80 %), následovaný Hlavním městem Prahou (1,87 %). Poslední příčka s 4,36% nezaměstnaností patří Moravskoslezskému kraji. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 4. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost v případě žen vykázalo Hlavní město Praha (1,94 %), v případě mužů Pardubický kraj (1,65 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,86 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,35 %).

Úřady práce Libereckého kraje ke konci dubna 2019 evidovaly celkem 9 304 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 717 uchazečů (7,2 %) méně než ke konci předchozího měsíce. Počet žen se snížil o 204 osob (3,9 %) na 4 971 uchazeček, počet mužů poklesl o 513 osob, (10,6 %) na 4 333 osob. Ve struktuře nezaměstnaných nadále z 53,4 % převažovaly ženy.

Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 8 120 osob, tedy 87,3 % nezaměstnaných. Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 15,6 % uchazečů, absolventi a mladiství tvořili 4,9 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 557 uchazečům (38,2 % z jejich celkového počtu). Průměrný měsíční nárok činil 7 389 Kč, který se pohybuje o 370 Kč pod úrovní průměru za Českou republiku (7 759 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,3 let a mezi kraji byl po kraji Ústeckém 2. nejnižší.

Ke konci dubna 2019 evidovaly úřady práce v našem kraji 11 706 volných pracovních míst. V porovnání s koncem měsíce března 2019 se počet pracovních příležitostí navýšil o 376 pozic (3,3 %). Nově bylo nahlášeno 2 613 míst, 214 míst bylo obsazeno, 2 173 zrušeno a 150 uvolněno. Absolventi a mladiství mohli vybírat z nabídky 3 033 míst (25,9 % všech míst), osobám se zdravotním postižením bylo určeno 675 pozic (5,8 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou dlouhodobě montážní dělníci výrobků a zařízení (2 024 pozic, tj. 17,3 % z celkového počtu volných pozic).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo k 30. 4. 2019 připadlo v Libereckém kraji 0,79 uchazečů o zaměstnání a jedná se o 5. nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší hodnotu mezi okresy našeho kraje tento ukazatel nabyl v okrese Česká Lípa (0,64 uchazečů na 1 místo), nejvyšší v okrese Jablonec nad Nisou (1,48 uchazečů). Mezi kraji se hodnota pohybovala v rozmezí od 0,22 uchazečů v Plzeňském kraji do 2,16 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Mezi 77 okresy České republiky prvenství v žebříčku přísluší okresu Praha-východ (0,09 uchazeče na 1 volné pracovní místo), na poslední místo se řadí okres Karviná (5,03 uchazeče).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 4. 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 4. 2019
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 4. 2019
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 4. 2019
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (duben2019/březen 2019)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 4. 2019
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 30. 4. 2019
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 30. 4. 2019
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 4. 2019
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 4. 2019
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 4. 2019
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 30. 4. 2019