Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 4. 2018

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji se od počátku roku 2018 neustále snižuje. Ke konci dubna 2018 dosáhla jeho hodnota 3,33 %, tj. o 0,24 procentních bodů (p. b.) méně než na konci března. Od začátku roku 2018 se nezaměstnanost v kraji snížila o 0,52 p. b. Meziměsíčně nižší hodnoty zaznamenala také obě pohlaví. Podíl nezaměstnaných mužů se oproti březnu 2018 snížil o 0,36 p. b. na 3,15 %, podíl  žen poklesl o 0,12 p. b. na 3,52 %.

Také ve všech čtyřech okresech kraje se nezaměstnanost snížila. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Semily, a to o 0,37 p. b. na 3,48 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných vykázal na konci dubna 2018 okres Liberec (3,81 %), nejnižší okres Česká Lípa (2,37 %) a v rámci 77 okresů České republiky mu patří 24. příčka. Okres Jablonec nad Nisou (nezaměstnanost 3,42 %) umístil na 50. místě, okres Semily na 52. místě a až na 60. pozici figuroval okres Liberec. Meziokresní žebříček vede s 1,17% nezaměstnaností okres Rychnov nad Kněžnou, uzavírá ho okres Karviná s 7,47% podílem nezaměstnaných.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 30. 4. 2018

I přes uvedený vývoj byl podíl nezaměstnaných v našem kraji o 0,14 p. b. vyšší než republikový průměr, který se meziměsíčně snížil o 0,30 p. b. na 3,20 %. Pozitivně se vyvíjela také nezaměstnanost v ostatních krajích České republiky. Největší pokles podílu nezaměstnaných vykázal Jihočeský kraj (o 0,47 p. b.), nejmenší pak Hlavní město Praha (o 0,07 p. b.). S nejnižším podílem nezaměstnaných se na prvním místě mezikrajského srovnání umístil Plzeňský kraj (2,06 %), následovaný krajem Pardubickým a Hlavním městem Prahou (shodně 2,08 %). Poslední příčka s 5,05% nezaměstnaností patří Moravskoslezskému kraji. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 5. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost žen vykázalo Hlavní město Praha (2,14 %), v případě mužů Plzeňský kraj (1,90 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (5,42 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (5,17 %).

Úřady práce Libereckého kraje ke konci dubna 2018 evidovaly celkem 10 583 neumístěných uchazečů o zaměstnání, což je o 734 uchazečů (6,5 %) méně než ke konci předchozího měsíce. Snížil se jak počet žen (o 204 osob, 3,5 %) na 5 550 uchazeček, tak počet mužů (o 530 osob, 9,5 %) na 5 033 osob. Ve struktuře nezaměstnaných nadále z 52,4 % převažovaly ženy.

Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 9 457 osob, tedy 89,4 % nezaměstnaných. Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 17,0 % uchazečů, absolventi a mladiství tvořili 4,6 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 341 uchazečům (31,6 % z jejich celkového počtu).  Průměrný měsíční nárok činil 6 833 Kč, tj. o 329 Kč pod úrovní průměru za Českou republiku (7 162 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 42,4 let a mezi kraji byl 2. nejnižší.

Graf – Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 4. 2018

Ke konci dubna 2018 evidovaly úřady práce v našem kraji 10 261 volných pracovních míst. V porovnání s koncem měsíce března se počet pracovních příležitostí navýšil o 273 pozic (2,7 %). Nově bylo nahlášeno 2 432 míst, 165 míst bylo obsazeno, 2 101 zrušeno a 107 uvolněno. Absolventi a mladiství mohli vybírat z nabídky 3 324 míst (32,4 % všech míst), osobám se zdravotním postižením bylo určeno 736 pozic (7,2 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 371 pozic, tj. 13,4 % z celkového počtu volných pozic).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo k 30. 4. 2018 připadá v Libereckém kraji 1,03 uchazečů o zaměstnání a jedná se o 7. nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší hodnotu mezi okresy našeho kraje tento ukazatel nabyl v okrese Liberec (0,88 uchazečů na 1 místo), nejvyšší v okrese Jablonec nad Nisou (2,23 uchazečů). Mezi kraji se hodnota pohybovala v rozmezí od 0,30 uchazeče (Pardubický kraj) do 2,68 uchazečů (Moravskoslezský kraj). Mezi okresy prvenství v žebříčku patřilo okresu Pardubice (0,15 uchazeče na 1 volné pracovní místo), poslední místo  okres Karviná (6,06 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 4. 2018
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 4. 2018
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 4. 2018
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 4. 2018
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 30. 4. 2018
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 30.4.. 2018
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 4. 2018
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 4. 2018
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 4. 2018