Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 11. 2019

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji se meziměsíčně téměř nezměnila a činila 2,66 %. V evidencích úřadů práce sídlících na území našeho kraje bylo zapsáno 8 604 osob bez práce a 11 649 volných pracovních pozic, v přepočtu na jedno volné pracovní místo tak připadlo 0,74 uchazečů.

Graf: Nezaměstnanost podle pohlaví v Lilbereckém kraji

K 30. listopadu 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji 2,66 %. Meziměsíčně se jeho hodnota nepatrně snížila pouze o 0,01 procentního bodu (p. b.), o 0,07 p. b. se však stále pohybuje nad průměrem za Českou republiku (2,59 %). Meziměsíční pokles zaznamenala nezaměstnanost žen, a to o 0,09 p. b. na 2,90 %. Nezaměstnanost mužů se naopak zvýšila o  0,07 p. b. na 2,43 %.

Podíl nezaměstnaných poklesl také ve třech okresech kraje – nejvýrazněji v okrese Jablonec nad Nisou (-0,06 p. b.), mírně v okrese Česká Lípa a Jablonec nad Nisou (shodně -0,01 p. b.). Naopak v okrese Semily podíl nezaměstnaných vzrostl, a to o 0,06 p. b. V celorepublikovém okresním žebříčku se z našich regionů nejlépe umístil s 2,11% nezaměstnaností okres Česká Lípa (27. příčka), následoval okres Jablonec nad Nisou (2,70% nezaměstnanost, 50. pozice), okres Semily s 2,87 % obsadil 57. pozici, okres Liberec s 2,88 % následující  58. příčku. Podíl nezaměstnaných se v rámci 77 okresů České republiky pohyboval v rozmezí od 1,06 % v okrese Praha-východ do 6,39 % v okrese Karviná.

Podíl nezaměstnaných meziměsíčně poklesl ještě ve třech dalších krajích České republiky, a to v Hl. městě Praze, ve Středočeském a v Karlovarském kraji. V Ústeckém a Moravskoslezském kraji, stejně, jako v celé České republice, nezaměstnanost zůstala na úrovni měsíce října. V osmi krajích se podíl nezaměstnaných zvýšil, nejvýrazněji v Jihočeském kraji (+0,07 p. b.). Nejnižší nezaměstnanost ke konci listopadu 2019 registrovaly úřady práce v Pardubickém kraji (1,84 %), nejvyšší v Moravskoslezském kraji (4,10 %). Podíl nezaměstnaných za Liberecký region byl 4. nejvyšší.

V evidencích úřadů práce sídlících na území Libereckého kraje bylo zapsáno celkem 8 604 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tedy o 40 osob (0,5 %) více než na konci předchozího měsíce. Počet registrovaných žen byl meziměsíčně nižší o 71 osob (1,5 %), 4 696 nezaměstnaných žen k 30. 11. 2019 tak představovalo  54,6 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Počet mužů se zvýšil o 111 osob (2,9 %) na 3 908 osob. Mezi dosažitelné ve věku 15–64 let bylo zařazeno 7 489 osob (meziměsíčně o 22 osob a 0,3 % méně), tedy 87,0 % uchazečů. Zastoupení osob se zdravotním postižením mezi nezaměstnanými vzrostl oproti konci října o 0,3 p. b. na 15,9 %, podíl absolventů a mladistvých naopak poklesl o 0,9 p. b. na 5,6 %. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 3 370 registrovaných nezaměstnaných (39,2 % ze všech evidovaných uchazečů). Její průměrná výše dosáhla částky 8 001 Kč a byla o 208 Kč nižší než republikový průměr (8 209 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji byl v rámci mezikrajského srovnání nejnižší a dosáhl 41,8 let.

Nabídka volných pracovních míst evidovaných úřady práce v kraji k 30. 11. 2019 představovala 11 649 pozic. Meziměsíčně to znamená mírné snížení této nabídky, a to o 148 míst (1,3 %). V průběhu listopadu tak bylo 2 583 míst nově nahlášeno, 75 obsazeno, 2 753 zrušeno a 97 uvolněno. Přímo pro absolventy a mladistvé bylo určeno 2 627 míst (22,6 % z celkového počtu), osobám se zdravotním postižením 653 míst (5,6 %). Nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou stále montážní dělníci výrobků a zařízení (2 017 pozic, tj. 17,3 % z celkového počtu volných pozic).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo v našem kraji připadlo 0,74 uchazečů, tj. mezi ostatními kraji 6. nejvyšší hodnota. V rámci krajů nejvíce uchazečů o jednu pozici usiluje v Moravskoslezském kraji (2,11 uchazečů), nejméně v Plzeňském kraji (0,23 uchazečů). V průměru za Českou republiku na jedno volné místo ve sledovaném období připadlo 0,58 uchazečů. Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Liberec a Semily, ve kterých na jedno místo připadlo 0,65, resp. 0,66 uchazečů (tj. 36. a 37. příčka mezi 77 okresy České republiky). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,24 uchazečů (57. pozice). Prvenství v rámci republikového meziokresního srovnání patřilo okresu Praha-východ (0,07 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,19 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 11. 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 11. 2019
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 11. 2019
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 11. 2019
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (listopad 2019/říjen 2019)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 30. 11. 2019
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 30. 11. 2019
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle krajů k 30. 11. 2019
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 11. 2019
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 11. 2019
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 11. 2019
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 30. 11. 2019