Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 28. 2. 2019

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k 28. 2. 2019 dosáhl 3,26 % a o 0,07 procentních bodů (p. b.) se pohyboval nad republikovým průměrem. Ve srovnání s koncem ledna 2019 se snížil o 0,07 p. b., oproti 28 únoru 2018 poklesl o 0,50 p. b. Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl vykázán také u obou pohlaví – podíl nezaměstnaných žen se snížil o 0,12 p. b. na 3,32 %, podíl mužů nepatrně poklesl o 0,03 p. b. na 3,21 %.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů k 28. 2. 2019

Celorepubliková hodnota ukazatele meziměsíčně poklesla o 0,06 p. b. na 3,20 %. Nižší podíl nezaměstnaných zaznamenaly také téměř všechny ostatní kraje České republiky. Intenzita poklesu se pohybovala v rozmezí od -0,03 p. b. v Hlavním městě Praze, v Středočeském a Jihočeském kraji do -0,12 p. b. v Kraji Vysočina. Výjimkou byl Ústecký kraj, ve kterém nezaměstnanost stagnovala. Nejnižší podíl nezaměstnaných vykázalo Hlavní město Praha (1,95 %), nejvyšší Moravskoslezský kraj (4,78 %). Hodnota v našem kraji byla 5. nejvyšší.

S výjimkou okresu Semily, ve kterém nezaměstnanost zůstala na úrovni měsíce ledna, poklesla nezaměstnanost také ve zbývajících okresech Libereckého kraje. V okresech Česká Lípa a Jablonec nad Nisou se hodnota sledovaného ukazatele snížila shodně o 0,09 p. b., procento nezaměstnaných v okrese Liberec pokleslo o 0,08 p. b. V rámci pomyslného žebříčku 77 okresů České republiky, který vede okres Praha východ s 1,15% podílem nezaměstnaných a uzavírá ho okres Karviná (7,05 %), se okres Česká Lípa s 2,66% nezaměstnaností umístil na 29. pozici, Jablonec nad Nisou s 3,36 % na 49. příčce, 51. pozici s 3,45 % obsadil okres Liberec a 53. příčku s 3,58 % okres Semily.

Úřady práce v Libereckém kraji k poslednímu únorovému dni evidovaly 10 474 uchazečů o zaměstnání, tedy meziměsíčně o 0,8 % (83 osob) méně. Počet nezaměstnaných žen poklesl o 80 osob (1,5 %) na 5 319 osob a počet mužů pouze o 3 osoby (0,1 %) na 5 155 osob. Ženy tak mezi uchazeči převažovaly z 50,8 %. Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let tvořili 88,0 % nezaměstnaných, osoby se zdravotním postižením 15,3 %, absolventi a mladiství 4,9 %. Podmínku nároku na podporu v nezaměstnanosti splňovalo 4 249 uchazečů, tedy 40,6 % všech evidovaných nezaměstnaných. Její průměrná výše dosáhla 7 210 Kč a o 401 Kč zaostala za republikovým průměrem (7 611 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,2 let a byl mezi regiony po Ústeckém kraji druhý nejnižší.

Nabídka volných pracovních míst, kterou disponovaly úřady práce v Libereckém kraji k 28. 2. 2019, činila 10 930 pozic, tedy o 145 míst méně, než tomu bylo ke konci ledna 2019. Nově bylo na úřady práce nahlášeno 2 434 míst, 104 míst bylo uvolněno, 151 obsazeno a 2 532 zrušeno. Pro absolventy a mladistvé bylo určeno 2 780 pozic (25,4 % z celkového počtu), pro osoby se zdravotním postižením pak 647 míst (5,9 %). Na jedno volné pracovní místo v Libereckém kraji připadlo 0,96 uchazečů, tj. 6. nejvyšší hodnota mezi kraji České republiky. Nejhorší situace z tohoto pohledu byla v Moravskoslezském kraji (2,34 uchazečů na 1 volné místo), nejlepší v Plzeňském kraji (0,27 uchazečů na 1 místo). Mezi okresy Libereckého kraje byla nejpříznivější situace v okrese Česká Lípa, ve kterém na jedno místo připadlo 0,80 uchazečů (31. příčka meziokresního žebříčku). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,75 uchazečů (60. místo). Prvenství mezi okresy ČR patřilo okresu Praha-východ (0,10 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,24 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 28. 2. 2019
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 28. 2. 2019
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 28. 2. 2019
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 28. 2. 2019
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (únor 2019/leden 2019)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 28. 2. 2019
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 28. 2. 2019
 • Grafy
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 28. 2. 2019
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 28. 2. 2019
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 28. 2. 2019
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 28. 2. 2019
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 28. 2. 2019
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 28. 2. 2019