Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 28. 2. 2018

 

Situace na trhu práce v Libereckém kraji  se po dvouměsíčním nárůstu opět zlepšila. Podíl nezaměstnaných k 28. 2. 2018 dosáhl 3,76 % a ve srovnání s koncem ledna 2018 poklesl o 0,10 procentních bodů (p. b.). Meziročně se nezaměstnanost snížila o 1,40 p. b. Pozitivní výsledky byly vykázány jak v případě žen, tak mužů. Nezaměstnanost žen meziměsíčně poklesla dynamičtěji, a to o 0,13 p. b. na 3,79 %, nezaměstnanost mužů se snížila nepatrně o 0,07 p. b. na 3,73 %.

Meziměsíčně se podíl nezaměstnaných s menší či větší intenzitou snížil také ve všech okresech Libereckého kraje. Pokles hodnoty uvedeného ukazatele ve výši 0,07 p. b. na 2,88 % vykázal okres Česká Lípa, snížení o 0,08 p. b. na 3,66 % dosáhl okres Jablonec nad Nisou. Propad o 0,11 p. b. na 4,14 % byl zaznamenán v okrese Semily, nejvyšší meziměsíční snížení  bylo vykázáno v okrese Liberec, a to o 0,12 p. b. na 4,19 %. Postavení okresů v žebříčku 77 okresů České republiky je následující – okres Česká Lípa 24. pozice, okres Jablonec nad Nisou 41. pozice, okres Semily 50. pozice a okres Liberec 52. pozice. Prvenství patří okresu Praha-východ (1,32 %), poslední místo okresu Karviná (7,80 %).

Graf – Nezaměstnanost podle krajů k 28. 2. 2018

V celé České republice a také ve zbývajících krajích se nezaměstnanost ve srovnání s 31. lednem 2018 snížila. Republiková hodnota poklesla o 0,15 p. b na 3,75 %. Nejvýraznější mezikrajský pokles vykázal Moravskoslezský kraj (0,25 p. b.), přesto mu s 5,61% nezaměstnaností patří poslední místo v pomyslném žebříčku. Nejnižší snížení bylo dosaženo v Hlavním městě Praze (0,06 p. b.), kterému naopak s 2,26% nezaměstnaností patří první místo. Liberecký kraj vykázal 5. nejvyšší nezaměstnanost.

V evidencích úřadů práce se sídlem v Libereckém kraji bylo k 28. 2. 2018 evidováno 11 867 uchazečů o zaměstnání, tj. o 260 osob (2,1 %) méně než k 31. 1. 2018. Počet uchazeček poklesl o 186 (3,0 %) na 5 981 osob, počet uchazečů se snížilo 74 osob (1,2 %) na 5 886 osob. Ve struktuře nezaměstnaných ženy představovaly 50,4 %, dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let 90,1 %, osoby se zdravotním postižením 15,7 % a absolventi a mladiství 4,6 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 983 uchazečů, tedy méně než jedna třetina evidovaných nezaměstnaných. Její průměrná výše dosáhla 6 773 Kč, tj. o 284 Kč méně než činí průměr za Českou republiku (7 057 Kč).

Úřady práce se sídlem v Libereckém kraji k 28. 2. 2018 evidovaly 9 390 volných pracovních pozic, tj. o 355 míst (3,9 %) více než k 31. 1. 2018. V průběhu sledovaného měsíce bylo 2 217 míst nově nahlášeno, 129 obsazeno, 1 768 zrušeno a 35 uvolněno. Pro absolventy a mladistvé bylo připraveno 2 941 pozic (tj. 31,3 % z celkového počtu volných míst), pro osoby se zdravotním postižením 730 volných míst (7,8 %). Nejčastěji požadovanou profesí jsou montážní dělníci výrobků a zařízení (1 289 pozic, tj. 13,7 % z celkového počtu volných pozic).

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 28. 2. 2018
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 28. 2. 2018
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 28. 2. 2018
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (únor 2018/leden 2018)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 28. 2. 2018
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 28. 2. 2018
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 28. 2. 2018
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 28. 2. 2018
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 28. 2. 2018
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 28. 2. 2018