Naděje dožití v okresech a správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje v letech 2015–2019

 

Nejvyšší naději dožití při narození a také ve věku 65 let mají muži i ženy v okrese Jablonec nad Nisou, naopak nejnižší naděje dožití je u obou pohlaví vykázána v okrese Česká Lípa.

Muži narození v letech 2015 až 2019 v okrese Jablonec nad Nisou by se mohli dožít 76,67 let, tj. 16. nejvyšší hodnota mezi 77 okresy České republiky. Prvenství v žebříčku se 78,06 lety patří Hlavnímu městu Praze, poslední příčka pak okresu Most (73,14 let). V případě žen je nejvyšší naděje dožití mezi územními celky Libereckého kraje předpokládána rovněž v okrese Jablonec nad Nisou, a to 81,95 let. V meziokresním žebříčku tato hodnota zařadila jablonecký okres na 33. nejvyšší pozici. V čele se umístil okres Hradec Králové, ve kterém byla předpokládaná naděje dožití žen 83,21 let, na poslední příčce okres Most se 78,94 lety.

Graf - Naděje dožití při narození podle pohlaví a okresů Libereckého kraje v období 2015–2019

Postavení zbývajících okresů Libereckého kraje je v případě mužů následující – se 76,41 lety se na 22. místě umístil okres Semily, se 76,11 lety na 28. pozici okres Liberec. Nejhorší postavení má se 74,23 lety okres Česká Lípa (69. příčka). V případě žen se na 34. pozici zařadil okres Semily s nadějí dožití 81,92 let, okresu Liberec přísluší 42. pozice (81,71 let) a okresu Česká Lípa 62. pozice (80,84 let).

U mužů z okresu Jablonec nad Nisou, kteří v letech 2015 až 2019 dosáhli věku 65 let, činí očekávaná délka života 16,24 let, u mužů z okresu Semily 16,23 let (23. a 24. hodnota mezikrajského žebříčku). Okres Liberec se s 16,02 lety řadí na 34. pozici. Ženy z okresu Jablonec nad Nisou ve stejném věku se pravděpodobně dožijí 19,87 let (22. pozice), ze semilského a libereckého okresu 19,64 let, resp. 19,42 let (32. a 48. pozice). Regionem s nejnižší nadějí dožití 65letých mužů i žen zůstává okres Česká Lípa (14,97 let a 69. pozice v případě mužů, 18,94 let a 63. pozice v případě žen).

Mezi 77 okresy České republiky mají před sebou nejvíce let 65letí muži z Hlavního města Prahy (17,20 let) a ženy z okresu Hradec Králové (20,58 let). Na opačném konci žebříčku je v případě mužů okres Most se 14,29 lety, v případě žen okres Sokolov se 17,86 lety.

Z hlediska správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) byla v rámci Libereckého kraje zjištěna nejvyšší naděje dožití při narození u mužů ve SO ORP Jablonec nad Nisou (77,78 let) a mezi 206 správními obvody se s touto hodnotou umístil na 7. pozici. U žen to bylo ve SO ORP Železný Brod (82,87 let, 20. pozice). Naopak nejméně let by se mohli dožít muži ve SO ORP Nový Bor (74,11 let, 183. pozice) a ženy ve SO ORP Frýdlant (79,53 let, 196. pozice).

Graf - Naděje dožití při narození podle pohlaví a SO ORP Libereckého kraje v období 2015–2019

V případě mužů, kteří v letech 2015 až 2019 oslavili 65. narozeniny, vykázal nejvyšší naději dožití SO ORP Jilemnice (16,83 let a 16. pozice žebříčku), u žen v tomto věku to byl SO ORP Železný Brod (20,50 let, 14. pozice). Naopak nejnižší naděje dožití se u mužů tohoto věku předpokládá v obvodu Česká Lípa (14,83 let a 190. pozice) v případě žen v obvodu Frýdlant (18,08 let a 196. pozice).

Další informace v publikaci „Úmrtnostní tabulky za okresy a naděje dožití ve správních obvodech ORP - 2015–2019

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Naděje dožití v okresech a správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje v letech 2015–2019 (aktualita ve formátu pdf)
 • Tabulky
 • Naděje dožití podle pohlaví v okresech Libereckého kraje
 • Naděje dožití podle pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Libereckého kraje
 • Grafy
 • Naděje dožití při narození podle pohlaví a okresů Libereckého kraje v období 2015–2019
 • Naděje dožití ve věku 65 let podle pohlaví a okresů Libereckého kraje v období 2015–2019
 • Naděje dožití při narození podle pohlaví a SO ORP Libereckého kraje v období 2015– 2019
 • Naděje dožití ve věku 65 let podle pohlaví a SO ORP Libereckého kraje v období 2015–2019
 • Kartogramy
 • Naděje dožití mužů při narození podle okresů Libereckého kraje v období 2015–2019
 • Naděje dožití mužů ve věku 65 let podle okresů Libereckého kraje v období 2015–2019
 • Naděje dožití žen při narození podle okresů Libereckého kraje v období 2015–2019
 • Naděje dožití žen ve věku 65 let podle okresů Libereckého kraje v období 2015–2019
 • Naděje dožití mužů při narození podle SO ORP Libereckého kraje v období 2015–2019
 • Naděje dožití mužů ve věku 65 let podle SO ORP Libereckého kraje v období 2015–2019
 • Naděje dožití žen při narození podle SO ORP Libereckého kraje v období 2015–2019
 • Naděje dožití žen ve věku 65 let podle SO ORP Libereckého kraje v období 2015–2019