Naděje dožití obyvatel Libereckého kraje

 

Očekávaná délka života při narození se v jednotlivých krajích České republiky liší až o čtyři roky v případě mužů a o tři roky v případě žen.

Graf - Naděje dožití při narození

Naděje dožití (tj. střední délka života) udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry zjištěné ve sledovaném období. Nejčastěji se tento ukazatel využívá ve formě naděje dožití při narození. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se sestavuje odděleně pro obě pohlaví a na krajské úrovni jsou s ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů zpracovány za dvouleté kalendářní období.

Chlapec narozený v Libereckém kraji v roce 2018 se pravděpodobně dožije 75,45 let, dívka pak 81,66 let. Z regionálního pohledu by nejdéle měli žít muži v Hlavním městě Praze (78,25 let) a ženy v Kraji Vysočina (82,96 let). Naopak nejnižší hodnoty naděje dožití vykazuje v případě mužů Ústecký kraj (74,19 let) a u žen kraj Karlovarský (79,86 let). V mezikrajském srovnání je pak naděje dožití mužů při narození v Libereckém kraji čtvrtá a naděje dožití žen šestá nejnižší, přičemž obě hodnoty se pohybují pod republikovou úrovní (76,08 let muži a 81,89 let ženy).

Naděje dožití žen je poměrně významně vyšší než naděje dožití mužů, což je dáno biologickými odlišnostmi v úmrtnostních poměrech mezi muži a ženami. Nejvyšší rozdíl mezi střední délkou života žen a mužů při narození ve výši 6,63 roku je vykázána ve Zlínském kraji, naopak nejnižší o 4,70 roku v Hlavním městě Praze. Rozdíl v Libereckém kraji byl mezi regiony pátý nejvyšší a dosáhl 6,21 roku.

Muž, který v Libereckém kraji v roce 2018 dovršil 60 let, má pravděpodobně před sebou ještě 19,46 let života, stejně stará žena pak 23,64 let. V rámci regionů České republiky se ukazatel v případě mužů pohyboval v rozmezí od 18,49 let v Ústeckém kraji do 21,14 let v Hlavním městě Praze, v případě žen od 22,54 let opět v Ústeckém kraji do 24,68 let v Kraji Vysočina. Naděje dožití 60letých mužů v Libereckém kraji byla v porovnání s ostatními regiony čtvrtá nejnižší, v případě žen pátá nejnižší hodnota. Nejvyšší rozdíl v naději dožití mužů a žen ve věku 60 let byl zjištěn ve Zlínském kraji (o 4,61 let), nejnižší v Hlavním městě Praze (o 3,51 let). V Libereckém kraji byl tento rozdíl šestý nejvyšší a dosáhl 4,18 let.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

Další informace naleznete v publikaci Úmrtnostní tabulky za ČR, regiony soudržnosti a kraje - 2017 – 2018

  • Naděje dožití obyvatel Libereckého kraje - aktualita ve formátu PDF
  • Tabulky
  • Naděje dožití podle jednotek věku a pohlaví v Libereckém kraji v období 2017–2018
  • Naděje dožití při narození podle pohlaví v Libereckém kraji
  • Naděje dožití podle krajů v období let 2017–2018
  • Grafy
  • Naděje dožití při narození podle krajů (průměr let 2017–2018)
  • Naděje dožití ve věku 60 let podle krajů (průměr let 2017–2018)