Kulturní zařízení v Libereckém kraji v roce 2020

 

V roce 2020 využívali obyvatelé Libereckého kraje 230 knihoven a jejich poboček, v kterých bylo zaregistrováno 42,6 tis. čtenářů. Památkové objekty v kraji navštívilo v roce 2020 přes půl milionu návštěvníků a bylo v nich uskutečněno 332 kulturních akcí.

Veřejné knihovny

Na konci roku 2020 bylo v Libereckém kraji v provozu 198 veřejných knihoven a 32 poboček, ve kterých bylo registrováno 42 647 čtenářů. Proti předchozímu roku ukončila činnost jedna knihovna, 2 pobočky a počet čtenářů se snížil o 11,9 %. Ještě výraznější propad zaznamenal počet čtenářů do 15 let, a to o 18,6 % na 10 345 čtenářů. Jejich podíl na celkovém počtu čtenářů poklesl pod čtvrtinu. Od roku 2010 se počet knihoven s pobočkami v našem kraji snížil o 17 zařízení. Počet registrovaných uživatelů se zvyšoval až do roku 2012 (59 624 čtenářů). Od následujícího roku se postupně snižuje a pokles dosáhl již téměř 28,5 %.

Graf - Počet knihoven (vč. poboček) podle krajů v roce 2020

V přepočtu na jednu knihovnu v Libereckém kraji v roce 2020 připadlo 185 čtenářů, tedy nejméně od roku 2010. Naopak nejvíce čtenářů bylo zaznamenáno v roce 2012 (244 čtenářů). Nejnižší počet čtenářů na knihovnu v rámci mezikrajského srovnání evidovali v Kraji Vysočina (99 osob), nejvyšší hodnota byla vykázána v hlavním městě Praze (2 086 osob). Rozdíl je dán sídelní strukturou. Liberecký kraj v tomto srovnání obsadil 7. nejvyšší příčku, o 8 čtenářů se pohybuje pod republikovým průměrem (193 osob). V roce 2020 byl nejvyšší počet knihoven včetně poboček evidován ve Středočeském kraji (836 zařízení), nejvyšší počet registrovaných čtenářů pak v hlavním městě Praze (187 779 osob).

V rámci výše uvedených knihoven a jejich poboček mohli čtenáři v Libereckém kraji v roce 2020 vybírat z téměř 2,7 mil. knižních titulů. Z poloviny se jednalo o krásnou literaturu, jednu třetinu tvořila literatura naučná, elektronické dokumenty představovaly 0,5 % fondu. V průměru na jednoho registrovaného čtenáře v připadlo 29 výpůjček, což byla mezi kraji 3. nejnižší hodnota. Nejaktivnější čtenáři byli v Moravskoslezském kraji (41 výpůjček na 1 čtenáře), na opačném konci žebříčku skončilo hlavní město Praha (22 výpůjček).

Kromě knihovního fondu jsou ve veřejných knihovnách k dispozici také počítače. V Libereckém kraji bylo v roce 2020 pro návštěvníky knihoven připraveno 385 počítačů, z toho 344 jich bylos připojením k internetu. Tuto službu využilo 20 906 čtenářů, což ve srovnání s rokem 2019 představuje pokles o 55,8 %. Tato služba z dlouhodobého hlediska ztrácí na významu, každoročně je vykazován pokles uživatelů. Ještě v roce 2010 internet v knihovnách využilo téměř 147 321 čtenářů.

Památkové objekty zpřístupněné návštěvníkům za vstupné

K památkám zpřístupněným návštěvníkům za vstupné patří hrady, zámky, kláštery, kostely apod. Památky, které jsou ve správě muzeí či galerií, sem zařazeny nejsou. V Libereckém kraji k památkovým objektům zpřístupněným návštěvníkům za vstupné patří hrady Bezděz, Houska, Grabštejn a Valdštejn, skalní hrad Sloup, zříceniny hradů Trosky, Frýdštejn a Rotštejn, zřícenina vodního hradu Lipý, hrad a zámek Frýdlant, zámky Lemberk, Zákupy, Sychrov a Hrubý Rohozec, dále vyhlídková věž bývalého kostela Narození Panny Marie v Jablonném v Podještědí, radniční věž a kostel sv. Anny v Jablonci nad Nisou a Synagoga v Turnově. V roce 2020 se k těmto památkám přidaly zámek Svijany a zřícenina skalního hradu Vranov-Pantheon.

V roce 2020 navštívilo těchto 20 památkových objektů 508 427 osob, tj. ve srovnání s předchozím rokem pokles o 22,8 %. Zatímco v roce 2019 byla vykázána 2. nejvyšší návštěvnost od roku 2000, v roce 2020 zjištěná byla nejnižší a způsobená samozřejmě pandemií. V areálu památek bylo ve sledovaném roce uskutečněno 332 kulturních akcí s účastí 253 622 návštěvníků. Také zde došlo k výraznému poklesu o 181 akcí a 85 481 návštěvníků.

Muzea, galerie a památníky

V Libereckém kraji bylo v roce 2020 zájemcům k dispozici také 23 muzeí a památníků, 4 galerie a 9 poboček muzeí a galerií, ve kterých bylo možné shlédnout 112 expozic (meziročně o 3 více) a 130 výstav (méně o 43 akcí). Počet návštěvníků expozic a výstav dosáhl 238 344 osob, meziročně výrazně poklesl o 34,1 %, což bylo mj. způsobeno rekordním počtem návštěvníků v roce 2019 (361 601 osob).

Kina

Podle údajů Unie filmových distributorů bylo v Libereckém kraji v provozu 46 kin, tj. o 6 více než v předchozím roce. Na nárůstu se podílela pouze letní kina, jejich počet se zvýšil o 7 na 19 zařízení. Naopak jedno zařízení s nepravidelným provozem ukončilo činnost. Počet stálých kin se nezměnil – v provozu bylo 20 kin (z toho 2 multikina).

Další údaje najdete v publikaci Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor - 2020

Kontakt:

Aleš Krejza
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

  • Kulturní zařízení v Libereckém kraji v roce 2020 (celá aktualita v PDF)
  • Tabulka
  • Vybrané údaje o kultuře v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Počet knihoven (vč. poboček) podle krajů v roce 2020
  • Čtenáři registrovaní v knihovnách (vč. poboček) v Libereckém kraji
  • Čtenáři registrovaní v knihovnách (vč. poboček) podle krajů v roce 2020
  • Čtenáři knihoven využívající internet v knihovnách v Libereckém kraji
  • Čtenáři knihoven využívající internet v knihovnách podle krajů v roce 2020