Kulturní zařízení v Libereckém kraji v roce 2019

 

V roce 2019 využívali obyvatelé Libereckého kraje 233 knihoven a jejich poboček, do kterých se zaregistrovalo více než 48 tis. čtenářů. Památkové objekty v kraji navštívilo v loňském roce téměř 659 tis. osob a bylo v nich uskutečněno 513 kulturních akcí.

Graf: Počet knihoven včetně poboček v krajích

Na konci roku 2019 bylo v Libereckém kraji v provozu 199 veřejných knihoven a 34 poboček, ve kterých bylo registrováno 48 396 čtenářů. Více než čtvrtina uvedených čtenářů byla ve věku do 15 let. V průběhu posledních deseti let se počet knihoven s pobočkami v našem kraji pozvolna snižoval (o 14 zařízení, tj. o 5,7 % méně ve srovnání s rokem 2010). Počet registrovaných uživatelů v tomto období rostl až do roku 2012 (59 624 registrovaných čtenářů) a od následujícího roku se postupně se snižuje.

V přepočtu na jednu knihovnu v Libereckém kraji v roce 2019 připadlo 208 čtenářů, tedy v posledních deseti letech nejméně, opačně tomu bylo v roce 2012 (244 čtenářů). Pokud bychom tento ukazatel chtěli využít jako měřítko pro srovnání krajů, pak nejnižší počet čtenářů na knihovnu evidovali v Kraji Vysočina (117 osob), nejvyšší v hlavním městě Praze (2 495 osob). Liberecký kraj v tomto srovnání obsadil 7. nejvyšší příčku. V roce 2019 byl nejvyšší počet knihoven včetně poboček evidován ve Středočeském kraji (844), nejvyšší počet registrovaných čtenářů byl ale v hlavním městě Praze, a to 219,6 tis. osob.

V rámci výše uvedených knihoven a jejich poboček mohli čtenáři v Libereckém kraji v roce 2019 vybírat z 2,8 mil. knižních titulů. Téměř z poloviny se jednalo o krásnou literaturu, 32,6 % tvořila literatura naučná, elektronické dokumenty představovaly 0,5 % fondu. Průměrný počet výpůjček na čtenáře v Libereckém kraji činil 32 výpůjček, což byla mezi kraji 3. nejnižší hodnota. Nejaktivnější čtenáři byli ve Zlínském kraji (45 výpůjček na čtenáře), na opačném konci žebříčku skončilo hlavní město Praha (28 výpůjček).

Kromě knihovního fondu jsou ve veřejných knihovnách k dispozici také počítače. V Libereckém kraji bylo v roce 2019 pro návštěvníky knihoven připraveno 428 počítačů, z toho 381 počítačů bylo připojeno k internetu a tuto službu využilo 47,4 tis. čtenářů.

K památkám zpřístupněných návštěvníkům za vstupné patří hrady, zámky, kláštery, kostely apod., památky, které jsou ve správě muzeí či galerií, sem zařazeny nejsou. V Libereckém kraji k památkovým objektům zpřístupněným návštěvníkům za vstupné patří např. státní hrady Bezděz, Houska, Sloup, Frýdštejn, Grabštejn, Trosky, Valdštejn, Rotštejn, vodní hrad Lipý, zámky Lemberk, Zákupy, Frýdlant, Sychrov, Hrubý Rohozec nebo například vyhlídková věž kostela sv. Kříže v Jablonném v Podještědí, radniční věž a kostel Svaté Anny v Jablonci nad Nisou nebo Synagoga v Turnově.

V roce 2019 navštívilo 18 památkových objektů v Libereckém kraji 658,9 tis. osob, což byla druhá nejvyšší návštěvnost od roku 2000. Rekordní počet návštěvníků byl při stejném počtu objektů zaznamenán v roce 2007 (676,7 tis. osob). V areálu památek bylo v roce 2019 uskutečněno 513 kulturních akcí s účastí 339,1 tis. návštěvníků.

V Libereckém kraji bylo v loňském roce zájemcům k dispozici také 23 muzeí a památníků, 4 galerie a 8 poboček muzeí a galerií, ve kterých bylo možné shlédnout 109  expozic a 173 výstav. Počet návštěvníků expozic a výstav v kraji v roce 2019 dosáhl 362 tis. osob. Podle údajů Unie filmových distributorů bylo v Libereckém kraji v provozu 40 kin, v tom 20 zařízení se stálým provozem (z toho 2 multikina), 8 zařízení s nepravidelným a 12 zařízení s letním provozem.

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

https://www.czso.cz/csu/czso/kulturni-prumysly-v-cr-audiovizualni-a-medialni-sektor-2019

  • Kulturní zařízení v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Vybrané údaje o kultuře v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Počet knihoven (vč. poboček) podle krajů v roce 2019
  • Čtenáři registrovaní v knihovnách (vč. poboček)
  • Čtenáři knihoven využívající internet v knihovnách