Kriminalita v Libereckém kraji v roce 2019

 

Pramen: Policejní prezidium České republiky

V Libereckém kraji meziročně poklesla kriminalita o 5,4 % a pozitivně se vyvíjela jak obecná, tak hospodářská kriminalita. Všechny vraždy spáchané v 2019 v našem kraji byly Policií ČR objasněny.

Graf: Registrované trestné činy podle okresů Libereckého kraje

V průběhu roku 2019 bylo v Libereckém kraji registrováno celkem 8 572 trestných činů, tj. o 5,4 % méně než v předcházejícím roce. Více než dvě třetiny trestných činů připadly na obecnou kriminalitu, která zaznamenala meziroční 7,7% pokles. Trestné činy spadající do kategorie hospodářské kriminality tvořily 14,5 % všech registrovaných činů, ve srovnání s rokem 2018 se jejich počet snížil o 9,9 %. Zbývající kriminalita (vč. vojenských a protiústavních činů) představující 16,5 % registrovaných činů meziročně vzrostla o 10,5 %)

Mezi kraji České republiky byl meziroční pokles vykázán pouze v našem kraji, nepatrně poklesla kriminalita také ve Zlínském kraji (-0,2 %). Ve zbývajících krajích došlo k nárůstu trestné činnosti. Nejvyšší relativní přírůstek vykázal Karlovarský kraj (+13,9 %), následoval kraj Středočeský (+6,3 %) a Královéhradecký (+6,1 %). Jedna čtvrtina republikového úhrnu trestných činů byla vykázána v Hlavním městě Praze. 10% hranice byla překročena v Moravskoslezském (12,0 %) a Středočeském kraji (10,3 %). Podíl Libereckého kraje dosáhl 4,3 %, tj. 9. nejvyšší hodnota v rámci mezikrajského srovnání.

Z meziokresního pohledu se největší měrou na výše uvedeném počtu registrovaných trestných činů v Libereckém kraji podílel okres Liberec (44,3 %), naopak nejméně činů policie evidovala v okrese Semily (9,5 %). Totožná struktura byla patrná v případě obecných i hospodářských činů. Meziroční pokles kriminality byl zaznamenán ve třech okresech kraje v okrese Jablonec nad Nisou (-13,6 %), v okrese Semily (-6,4 %) a v okrese Liberec (-5,8 %). Výjimkou byl okres Česká Lípa, ve kterém bylo v roce 2019 registrováno o 2,9 % trestných činů více než v roce 2018. Zásluhu na tomto výsledku má obecná kriminalita, která meziročně vzrostla o 4,2 %. V případě hospodářských činů se od krajského vývoje lišil okres Semily, ve kterém vykázán meziroční 1,9% nárůst těchto činů.

Mezi 5 917 registrovanými činy obecné kriminality v Libereckém kraji převažovala z 63,1 % majetková trestná činnost. Nejčastěji byly v tomto případě řešeny krádeže prosté (51,2 % majetkové kriminality), z toho více než 38 % tvořily krádeže v jiných objektech, dalších 14,4 % krádeže věcí z aut a 8,0 % krádeže dvoustopých motorových vozidel. V roce 2019 bylo v kraji registrováno také 131 krádeží jízdních kol a 92 případů krádeží součástek motorových vozidel. Krádeže vloupáním se na majetkové trestné činnosti v našem kraji ve sledovaném roce podílely téměř 26 %. Ve více než polovině případů šlo o vloupání do ostatních objektů (485 činů), následovalo vloupání do víkendových chat (17,4 % z celkového počtu krádeží vloupáním) a rodinných domů (9,4 %). Do kategorie násilných činů bylo zařazeno 722 trestných skutků, jednalo se především o úmyslné ublížení na zdraví (26,0 % násilných činů). V kraji byly v roce 2019 vyšetřovány také 4 vraždy motivované osobními vztahy, 119 případů porušování domovní svobody, 90 skutků vydírání a 68 případů loupeží. Mezi 134 mravnostními trestnými skutky bylo mimo jiné zaevidováno 46 případů znásilnění a stejný počet případů pohlavního zneužívání.

V okruhu hospodářské kriminality bylo v Libereckém kraji v roce 2019 evidováno 1 239 trestných činů, mezi kterými téměř jedna pětina připadla úvěrové podvody. V dalších 222 případech došlo k neoprávněnému opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, v 216 případech se jednalo o porušení práv k ochranné známce a jiným označením.

V roce 2019 bylo v Libereckém kraji objasněno 4 906 registrovaných trestných skutků. V případě obecné kriminality bylo objasněno 2 980 činů, v případě hospodářské kriminality 807 skutků. Podařilo se dopadnout pachatele všech vražd. Z celkového počtu objasněných trestných skutků bylo 2 314 činů (47,2 %) spácháno opakovaně trestanými osobami. Dodatečně se podařilo Policii České republiky objasnit 679 trestných činů.

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Kriminalita v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Registrované trestné činy v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Registrované a objasněné trestné činy podle krajů
 • Vybrané registrované trestné činy obecné kriminality podle krajů v roce 2019
 • Objasněné trestné činy v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Grafy
 • Registrované a objasněné trestné činy v Libereckém kraji
 • Registrované trestné činy podle okresů Libereckého kraje
 • Objasněné trestné činy podle okresů Libereckého kraje
 • Skutky spáchané pod vlivem alkoholu a spáchané recidivisty v Libereckém kraji
 • Podíl skutků spáchaných recidivisty na celkovém počtu registrovaných trestných činů v Libereckém kraji