Kriminalita v Libereckém kraji v roce 2018

 

Zdroj: Policejní prezidium České republiky

V průběhu roku 2018 bylo v Libereckém kraji registrováno celkem 9 065 trestných činů, tj. 20,5 činů v přepočtu na 1 000 obyvatel.

Od roku 2000 bylo nejvíce trestných činů v Libereckém kraji vykázáno v roce 2002 (16 415 činů), nejméně v roce 2017 (8 672 činů). V průběhu roku 2018 bylo registrováno 9 065 činů, tj. meziročně více o 4,5 %. V přepočtu na 1 000 obyvatel kraje tak připadlo 20,5 trestných činů, což je po Hlavním městě Praze (36,6 trestných činů na 1 000 obyvatel) druhá nejvyšší hodnota mezi kraji. Naopak tomu bylo v Kraji Vysočina, ve kterém na stejný počet obyvatel připadlo 10,4 trestných činů.

Graf - Registrované a objasněné trestné činy

Necelých 71 % registrovaných trestných činů v Libereckém kraji patřilo do kategorie obecné kriminality, jejich počet meziročně vzrostl o 2,2 % na 6 408 činů. Trestné činy spadající do kategorie hospodářské kriminality tvořily 15,2 % všech zjištěných činů. Jejich počet se ve srovnání s rokem 2017 zvýšil o 26,8 % na 1 375 skutků a tento údaj byl nejvyšší za posledních 10 let.

Z meziokresního pohledu bylo nejvíce trestných činů v roce 2018 registrováno na území okresu Liberec (4 037 činů, tj. 44,5 % všech činů v kraji), naopak nejméně jich Policie České republiky evidovala v okrese Semily (869 činů, 9,6 %). V případě obecné kriminality bylo pořadí okresů totožné – v čele s 3 051 činy (47,6 % obecných činů v kraji) byl okres Liberec, na konci okres Semily (611 činů, 9,5 %). V případě hospodářských trestných činů byl nejvyšší počet vykázán v okrese Jablonec nad Nisou – 477 registrovaných trestných činů představovalo 34,7 % hospodářských činů spáchaných v kraji.

V rámci obecné kriminality převažovala v Libereckém kraji majetková trestná činnost (4 283 činů, tj. 66,8 % obecné kriminality) a nejčastěji byly v tomto případě řešeny krádeže prosté (2 290 činů, tj. 53,5 % majetkových činů). Krádeže vloupáním se na majetkové trestné činnosti v našem kraji ve sledovaném roce podílely 26,3 %. Do kategorie násilných činů bylo zařazeno 726 trestných skutků, z toho 2 vraždy. Zaregistrováno bylo také 123 mravnostních deliktů.

V roce 2018 bylo v Libereckém kraji 2 380 skutků spácháno recidivisty, což představuje 26,3 % z celkového počtu registrovaných trestných činů. Pod vlivem alkoholu bylo spácháno 396 skutků (4,4 %).

Objasnit se podařilo v průběhu roku 2018 na území Libereckého kraje 4 988 trestných činů, tj. meziročně více o 6,9 %. V případě obecné kriminality bylo úspěšně vyřešeno 3 005 činů, v případě hospodářské kriminality 898 skutků. Dodatečně bylo objasněno 670 trestných činů.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 

 • Kriminalita v Libereckém kraji v roce 2018 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Zjištěné trestné činy v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Kriminalita podle krajů
 • Vybrané registrované trestné činy obecné kriminality podle krajů v roce 2018
 • Objasněné trestné činy v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Grafy
 • Registrované a objasněné trestné činy v Libereckém kraji v letech 2000 až 2018
 • Registrované trestné činy podle okresů Libereckého kraje v letech 2000 až 2018
 • Objasněné trestné činy podle okresů Libereckého kraje v letech 2000 až 2018
 • Podíl skutků spáchaných recidivisty na celkovém počtu registrovaných trestných činů v Libereckém kraji v roce 2018