Konec roku přinesl zvýšení nezaměstnanosti

 

Nezaměstnanost v Libereckém kraji se  ke konci roku 2019 zvýšila z listopadových 2,66 % na 2,95 %. Ve srovnání s koncem roku 2018 však podíl nezaměstnaných poklesl, a to o 0,24 procentních bodů.

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji se ke konci roku 2019 ve srovnání s údajem k 30. 11. 2019 zvýšil o 0,28 procentních bodů (p. b.) na 2,95 %, přičemž se o 0,08 p. b pohybuje nad republikovým průměrem (2,87 %). Meziměsíčně vzrostla jak nezaměstnanost žen (o 0,19 p. b. na 3,09 %), tak nezaměstnanost mužů (o 0,37 p. b. na 2,80 %). Meziročně došlo v Libereckém kraji k poklesu podílu nezaměstnaných o 0,24 p. b., k 31. 12. 2018 činila hodnota 3,18 %.

Graf - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech .

Meziměsíčně se nezaměstnanost zvýšila také ve všech okresech Libereckého kraje, nejvýrazněji v okrese Semily (o 0,47 p. b.).  Tento okres také vykázal s 3,35% podílem nezaměstnaných nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy našeho kraje a umístil se na 58. místě mezi 77 okresy České republiky. Nezaměstnanost v okrese Česká Lípa vzrostla o 0,30 p. b. na 2,41 %. Přes toto navýšení je to nejnižší hodnota mezi okresy kraje (23. příčka uvedeného žebříčku). Podíl nezaměstnaných v okrese Liberec se meziměsíčně zvýšil o 0,26 p. b. na 3,14 % (tj. 52. místo mezi okresy v republice). Nejnižší zvýšení o 0,17 p. b. vykázal okres Jablonec nad Nisou, podíl nezaměstnaných zde k 31. 12. 2019 činil 2,87 % (47. pozice žebříčku). Republikový meziokresní žebříček vede okres Praha-východ s 1,10% nezaměstnaností, uzavírá ho okres Karviná s 6,71 %.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán jak v celé České republice, tak také ve všech zbývajících krajích. Zvýšení republikové hodnoty představovalo 0,28 p. b., mezi kraji nejvyšší nárůst vykázal Olomoucký kraj (o 0,43 p. b.). Nejnižší a pouze nepatrný nárůst o 0,03 p. b. zaregistrovalo Hlavní město Praha, kterému s 1,90% nezaměstnaností přísluší první místo mezi kraji. Na poslední pozici mezikrajského žebříčku se zařadil s 4,44% nezaměstnaností Moravskoslezský kraj. Podíl nezaměstnaných dosažený v našem kraji byl 4. nejvyšší.

Graf - Nezaměstnanost podle krajů.

V evidencích úřadů práce se sídlem v Libereckém kraji bylo k 31. 12. 2019 evidováno 9 341 uchazečů o zaměstnání, tj. o 737 osob (8,6 %) více než k 30. 11. 2019. Přírůstek jde především na vrub nezaměstnaným mužům, jejich počet se meziměsíčně zvýšil o 549 osob (14,0 %) na 4 457 osob. Počet nezaměstnaných žen vzrostl o 188 osob (4,0 %) na 4 884 osob a podíl žen na celkovém počtu nezaměstnaných představoval 52,3 %. Ve struktuře nezaměstnaných dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let představovali 88,8 %, 15,1 % představovaly osoby se zdravotním postižením, podíl absolventů a mladistvých představoval 4,6 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 729 uchazečů, tedy dvě pětiny všech evidovaných nezaměstnaných. Její průměrná výše dosáhla částky 7 838 Kč a o 313 Kč se pohybovala pod republikovým průměrem (8 151 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,1 let a byl mezi regiony nejnižší.

Nabídka volných pracovních míst evidovaných úřady práce v Libereckém kraji se rozrostla meziměsíčně o 201 pozic (1,7 %) na 11 850 míst. V průběhu prosince letošního roku bylo 1 848 míst nově nahlášeno, 63 obsazeno, 1 634 zrušeno a 50 uvolněno. Absolventi a mladiství si své zaměstnání mohli vybírat z 2 650 pozic (tj. 22,4 % z celkového počtu volných míst), osobám se zdravotním postižením bylo k dispozici 647 volných míst (5,5 % z celkového počtu). Nejvíce požadovanou profesí v kraji byli opět montážní dělníci výrobků a zařízení (2 021 pozic, tj. 17,1 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 0,79 uchazečů o zaměstnání. Mezi kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,24 uchazečů v Hlavním městě Praze do 2,29 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 7. nejnižší, v celé České republice na jedno volné místo připadlo 0,63 uchazečů.

Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 0,66 uchazečů (33. příčka republikového meziokresního žebříčku). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,38 uchazečů (57. místo). Prvenství mezi okresy ČR patřilo okresu Praha-východ (0,07 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,47 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 

 • Konec roku přinesl zvýšení nezaměstnanosti (aktualita ve formátu pdf)
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2019
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2019
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 12. 2019
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (prosinec 2019/listopad 2019)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 12. 2019
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 12. 2019
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 12. 2019
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2019
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 12. 2019
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2019
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 12. 2019