Konec roku přinesl zvýšení nezaměstnanosti

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji na konci roku 2018 ve srovnání s koncem listopadu 2018 vzrostl o 0,23 procentních bodů (p. b.) na 3,18 %. O 0,11 p. b. se pohybuje nad republikovým průměrem, který dosáhl 3,07 %. Meziměsíčně vzrostla jak nezaměstnanost žen (o 0,15 p. b. na 3,37 %), tak nezaměstnanost mužů (o 0,32 p. b. na 3,00 %).

Meziměsíčně se nezaměstnanost zvýšila také ve všech okresech Libereckého kraje, nejvýrazněji v okrese Semily (o 0,38 p. b.).  Tento okres se s 3,30% podílem nezaměstnaných umístil na 49. místě mezi 77 okresy České republiky. Nezaměstnanost v okrese Česká Lípa vzrostla o 0,31 p. b. na 2,62 %. Přes toto navýšení je to nejnižší hodnota mezi okresy kraje a zařadila se na 33. příčku uvedeného žebříčku. Podíl nezaměstnaných v okrese Liberec se meziměsíčně zvýšil o 0,19 p. b. na 3,40 %, tj. nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy našeho kraje a 52. místo mezi okresy v republice. Nejnižší zvýšení o 0,11 p. b. vykázal okres Jablonec nad Nisou, podíl nezaměstnaných zde k 31. 12. 2018 činil 3,32 % (51. pozice žebříčku). Meziokresní žebříček vede okres Praha-východ s 1,13% nezaměstnaností, uzavírá ho okres Karviná s 6,94 %.

graf - nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán jak v celé České republice, tak také ve všech zbývajících krajích. Zvýšení republikové hodnoty představovalo 0,26 p. b., mezi kraji nejvyšší nárůst vykázal Kraj Vysočina a Jihočeský kraj (shodně o 0,39 p. b.). Nejnižší nepatrný nárůst o 0,01 p. b. zaregistrovalo Hlavní město Praha, kterému s 1,93% nezaměstnaností přísluší první místo mezi kraji ČR. Na poslední pozici mezikrajského žebříčku se zařadil s 4,65% nezaměstnaností Moravskoslezský kraj. Podíl nezaměstnaných dosažený v našem kraji byl opět pátý nejvyšší.

V evidencích úřadů práce se sídlem v Libereckém kraji bylo k 31. 12. 2018 evidováno 10 091 uchazečů o zaměstnání, tj. o 594 osob (6,3 %) více než k 30. 11. loňského roku. Přírůstek jde především na vrub nezaměstnaným mužům, jejich počet se meziměsíčně zvýšil o 435 osob (10,0 %) na 4 793 osob. Počet nezaměstnaných žen vzrostl o 159 osob (3,1 %) na 5 298 osob a podíl žen na celkovém počtu nezaměstnaných představoval 52,5 %. Ve struktuře nezaměstnaných 89,2 % představovali dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let, 16,0 % osoby se zdravotním postižením a 5,1 % absolventi a mladiství. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 757 uchazečů, tedy 37,2 % všech evidovaných nezaměstnaných. Její průměrná výše dosáhla částky 7 345 Kč a o 163 Kč se pohybovala pod republikovým průměrem (7 508 Kč). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,0 let a byl mezi regiony nejnižší.

Nabídka volných pracovních míst evidovaných úřady práce v kraji meziměsíčně se rozrostla pouze o 19 pozic (0,2 %) na 11 030 míst. V průběhu prosince minulého roku bylo 1 823 míst nově nahlášeno, 162 obsazeno, 1 771 zrušeno a 129 uvolněno. Absolventi a mladiství si své zaměstnání mohli vybírat z 2 795 pozic (tj. 25,3 % z celkového počtu volných míst), osobám se zdravotním postižením bylo k dispozici 717 volných míst (6,5 % z celkového počtu). Nejvíce požadovanou profesí v kraji jsou dlouhodobě montážní dělníci výrobků a zařízení (1 736 pozic, tj. 15,7 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místo připadlo v Libereckém kraji 0,91 uchazečů o zaměstnání. Mezi kraji České republiky se hodnota ukazatele pohybovala od 0,22 uchazečů v Pardubickém kraji do 2,31 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná za Liberecký kraj byla 7. nejvyšší, za celou Českou republiku na jedno volné místo připadlo 0,71 uchazečů.

Mezi okresy Libereckého kraje byla nejlepší situace v okrese Liberec, ve kterém na jedno místo připadlo 0,77 uchazečů (31. příčka meziokresního žebříčku). Na druhé straně v okrese Jablonec nad Nisou se o 1 volnou pracovní pozici ucházelo 1,75 uchazečů (60. místo). Prvenství mezi okresy ČR patřilo okresu Pardubice (0,10 uchazečů na 1 volné pracovní místo), poslední místo obsadil okres Karviná (5,42 uchazečů).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 12. 2018 - komentář
 • Tabulky
 • Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 12. 2018
 • Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2018
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 12. 2018
 • Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky (prosinec 2018/listopad 2018)
 • Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k 31. 12. 2018
 • Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 12. 2018
 • Grafy
 • Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech
 • Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
 • Nezaměstnanost podle krajů k 31. 12. 2018
 • Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2018
 • Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 12. 2018
 • Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2018
 • Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti a podle krajů k 31. 12. 2018