Kapacity ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji v roce 2019

 

V Libereckém kraji se nachází třetí nejčetnější síť hromadných ubytovacích zařízení mezi kraji České republiky – 895 zařízení disponuje lůžkovou kapacitou 42 821 lůžek. V kraji však stále chybí možnost ubytování v pětihvězdičkovém hotelu.

V roce 2019 bylo v Libereckém kraji v provozu 895 hromadných ubytovacích zařízení (HUZ), což představuje 9,5 % z republikového úhrnu 9 383 zařízení (tj. 3. místo mezikrajského žebříčku). Více zařízení bylo evidováno v  Jihočeském (1 181 zařízení, 12,6% podíl) a Královéhradeckém kraji (1 074 zařízení, 11,4% podíl). Poslední příčka mezikrajského srovnání patří Pardubickému kraj s 351 zařízeními a 3,7% podílem. První příčka patří Libereckému kraji při přepočtu ubytovacích zařízení na 10 000 obyvatel (20,2 zařízení). Nejnižší hodnota byla zjištěna ve Středočeském kraji (5,0 zařízení). Z hlediska rozlohy připadlo nejvíce HUZ na 100 km2 na Hlavní město Prahu (164,6 zařízení), následoval s velkým odstupem Liberecký kraj (28,3 zařízení), na třetí pozici se zařadil Královéhradecký kraj s 22,6 zařízeními. Naopak ve Středočeském kraji na 100 km2 připadlo pouze 6,3 ubytovacích zařízení.

Graf - Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a krajů v roce 2019

Nejčastějším typem hromadných ubytovacích zařízení v Libereckém kraji jsou penziony, které tvořily 45,8 % z celkového počtu HUZ. Ve struktuře 157 hotelů převládaly tříhvězdičkové hotely (101 zařízení, tj. 64,3 % ze všech hotelů). Dále se hosté mohli také ubytovat ve 23 čtyřhvězdičkových hotelech. Jejich počet postupně roste, od roku 2012 o  9 zařízení. V Libereckém kraji však stále chybí možnost ubytování v pětihvězdičkovém hotelu. Nabídku doplňovalo 60 turistických ubytoven, 44 chatových osad, 30 kempů a 194 ostatních ubytovacích zařízení (např. léčebné lázně, rekreační zařízení podniků či odborových svazů, školicí střediska, domovy mládeže, vysokoškolské koleje, podnikové ubytovny a jiná ubytovací zařízení vyčleňující lůžkovou kapacitu pro cestovní ruch).

Meziročně se v Libereckém kraji zvýšil počet penzionů (+6 zařízení), čtyřhvězdičkových hotelů (+1 zařízení), kempů (+1 zařízení) a ostatních  hromadných ubytovacích zařízení (+4 zařízení). Naopak hotelů se třemi hvězdičkami je meziročně o 6 zařízení méně,

Hromadná ubytovací zařízení v Libereckém kraji ve sledovaném období disponovala 14 320 pokoji (6,8 % republikové kapacity a mezi kraji 6. nejvyšší údaj) s 42 821 lůžky (7,9 % kapacity, 5. nejvyšší hodnota). Ve srovnání s rokem 2018 v hromadných ubytovacích zařízeních ubylo 23 pokojů, avšak kapacita vzrostla o 217 lůžek. V hotelech bylo soustředěno 28,4 % celkové lůžkové kapacity, z toho 63,1 % se nacházelo v hotelech se třemi hvězdičkami. V penzionech bylo k dispozici 12 278 lůžek (28,7 % celkové lůžkové kapacity). Chatové osady disponovaly 4 206 lůžky (9,8 %), v turistických ubytovnách bylo 2 509 lůžek (5,9 %) a v kempech 2 001 lůžek (4,7 %). Lůžková kapacita tzv. ostatních ubytovacích zařízení představovala 9 683 lůžek.

Graf - Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Libereckém kraji v roce 2019

Nejvíce hromadných ubytovacích zařízení bylo v roce 2019 soustředěno v okrese Semily (344 zařízení se 4 945 pokoji a 14 698 lůžky). Nejméně nabídka hromadných ubytovacích zařízení a lůžek byla evidována v okrese Liberec (126 zařízení, 8 865 lůžek), avšak vzhledem k vyššímu podílu hotelů zde byl evidován druhý nejvyšší počet pokojů (3 302). Na území okresu Česká Lípa ve 146 hromadných ubytovacích zařízeních bylo umístěno 2 833 pokojů (nejnižší počet v rámci kraje) a 9 245 lůžek. V okrese Jablonec nad Nisou bylo hostům k dispozici 279 ubytovacích zařízení s 3 240 pokoji a 10 013 lůžky.

Ve všech okresech kraje byly nejčetněji zastoupeny penziony. Nejvyšší zastoupení  zaznamenal okres Jablonec nad Nisou (57,3 % z HUZ v okrese), nejnižší okres Česká Lípa (35,6 %). Na druhém místě se v okrese Česká Lípa umístily chatové osady (24,0 %), v okrese Liberec hotely (23,0 %), v okrese Semily a Jablonec nad Nisou ostatní hromadná ubytovací zařízení (27,6 %, resp. 21,5 %).

Další údaje jsou k dispozici ve Veřejné databázi.

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Kapacity ubytovacích zařízení v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Postavení Libereckého kraje z pohledu počtu hromadných ubytovacích zařízení v roce 2019
 • Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a krajů v roce 2019
 • Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a okresů Libereckého kraje v roce 2019
 • Vývoj kapacit hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a krajů v roce 2019
 • Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Libereckém kraji v roce 2019
 • Hromadná ubytovací zařízení v okresech Libereckého kraje v roce 2019
 • Počet hromadných ubytovacích zařízení na 10 000 obyvatel a počet zařízení na 100 km² podle krajů v roce 2019
 • Struktura hotelových zařízení v Libereckém kraji v roce 2019
 • Kartogramy
 • Hromadná ubytovací zařízení v obcích v roce 2019
 • Hotely v obcích v roce 2019
 • Penziony v obcích v roce 2019