Kapacity ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji v roce 2023

 

Turistům na území Libereckého kraje bylo v roce 2023 k dispozici 949 hromadných ubytovacích zařízení s kapacitou 14 829 pokojů a 45 088 lůžek. Ve struktuře podle kategorie ze 48,8 % převažují penziony.

V roce 2023 bylo Registru ubytovacích zařízení na území Libereckého kraje evidováno 949 hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) a ve srovnání s loňským rokem se jejich počet snížil o 43 subjektů (-4,3 %). Meziročně poklesl počet zařízení téměř ve všech kategoriích – nejvýraznější úbytek vykázaly penziony (-27 zařízení). Počet tříhvězdičkových hotelů se snížil o 5 zařízení, počet ostatních hotelů a ostatních HUZ shodně o 4 subjekty. Provoz ukončily 2 chatové osady a 3 turistické ubytovny. O 1 zařízení se rozšířila nabídka čtyřhvězdičkových hotelů, stejný přírůstek byl vykázán v případě kempů. Z regionálního pohledu se počet HUZ snížil ve všech okresech kraje, a to následovně: -19 zařízení v okrese Semily, -16 zařízení v okrese Jablonec nad Nisou, -5 zařízení v okrese Česká Lípa a -3 zařízení v okrese Liberec.

Podíl našeho kraje na republikovém úhrnu 10 293 zařízení dosáhl 9,2 % a v rámci mezikrajského srovnání byl 4. nejvyšší. Největším počtem HUZ disponuje Jihočeský kraj – 1 272 zařízení představovalo 12,4 % republikového úhrnu. Také v případě tohoto kraje ze 48,3 % převažují penziony. Ty převažují také v dalších 10 krajích, jejich procentní zastoupení se pohybuje v intervalu od 36,1 % v Kraji Vysočina do 55,8 % v Jihomoravském kraji. Výjimku představují hlavní město Praha a Karlovarský kraj, ve kterých v nabídce ubytovacích zařízení dominují hotely (67,3 % v prvním případě, 43,4 % ve druhém případě). Více než 1 000 zařízení bylo provozováno také v Královéhradeckém (1 159 zařízení, 11,3 %) a Jihomoravském kraji (1 001 zařízení, tj. 9,7 %). Na opačném konci žebříčku se s 377 zařízeními a 3,7% podílem umístil Pardubický kraj.

První místo mezikrajského žebříčku obsadil Liberecký kraj v případě přepočtu HUZ na 10 000 obyvatel (21,1 zařízení), poslední místo obsadil Moravskoslezský kraj společně se Středočeským krajem (5,6 zařízení). V případě přepočtu HUZ na 100 km² nejvyšší hodnotu dosáhlo hlavní město Praha (170,1 zařízení), nejnižší Kraj Vysočina (6,7 zařízení). Libereckému kraji tentokráte patřila druhá příčka s hodnotou 30,0 zařízení.

graf - Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Libereckém kraji v roce 2023

Ve struktuře hromadných ubytovacích zařízení na území Libereckého kraje dlouhodobě převažují penziony, v roce 2023 představovaly 48,8 % všech HUZ. Ve struktuře 169 hotelů převažovala tříhvězdičková zařízení (110 zařízení, tj. 65,1 % všech hotelů), hosté se pak dále mohli ubytovat také ve 34 čtyřhvězdičkových hotelech, 9 dvouhvězdičkových i jednohvězdičkových hotelech a v 7 hotelech garni. V Libereckém kraji stále není klientele k dispozici pětihvězdičkový hotel. Ubytovací nabídku doplňovalo 64 turistických ubytoven, 40 chatových osad, 33 kempů a 180 ostatních ubytovacích zařízení (např. léčebné lázně, rekreační zařízení podniků či odborových svazů, školicí střediska, domovy mládeže, vysokoškolské koleje, podnikové ubytovny a jiná ubytovací zařízení vyčleňující lůžkovou kapacitu pro cestovní ruch).

Hromadná ubytovací zařízení v Libereckém kraji v roce 2023 disponovala 14 829 pokoji (meziročně -762 pokojů a 6,7 % republikové kapacity 220 420 pokojů) a 45 088 lůžky (meziročně -2 067 lůžek a 7,9 % republikové kapacity 567 195 lůžek). Meziroční úbytek pokojů i lůžek souvisí především se snížením počtu penzionů (-292 pokojů, -858 lůžek) a tříhvězdičkových hotelů (-212 pokojů, -498 lůžek). Celkově bylo v hotelech soustředěno 5 221 pokojů s 12 855 lůžky, v penzionech bylo k dispozici 4 627 pokojů s 14 265 lůžky. Chatové osady disponovaly 927 pokoji a 3 463 lůžky, v turistických ubytovnách se nacházelo 692 pokojů a 2 671 lůžek, v kempech 584 pokojů a 2 273 lůžek. Lůžková kapacita tzv. ostatních ubytovacích zařízení představovala 2 778 pokojů a 9 561 lůžek. Celkovou kapacitu HUZ dotváří ještě 3 505 míst pro stany a karavany, jejich počet se meziročně zvýšil o 475 míst (+15,7 %) a 3 223 (92,0 %) jich nabízejí kempy.

Z pohledu okresů Libereckého kraje bylo nejvíce hromadných ubytovacích zařízení v loňském roce soustředěno v okrese Jablonec nad Nisou (368 zařízení s 5 059 pokoji a 15 032 lůžky), s 288 zařízeními s 3 622 pokoji a 11 740 lůžky následoval okres Semily. Na území okresu Česká Lípa bylo v nabídce HUZ 148 zařízení s 2 870 pokoji a 9 181 lůžky, v okrese Liberec bylo hostům k dispozici 145 ubytovacích zařízení s 3 278 pokoji a 9 135 lůžky. Ve všech okresech kraje byly nejčetněji zastoupeny penziony. Jejich nejvyšší podíl zaznamenal okres Jablonec nad Nisou (56,8 % z celkového počtu HUZ v okrese), nejnižší okres Česká Lípa (37,2 %). Okres Liberec vykázal nejvyšší procentní zastoupení hotelů (24,1 %) a turistických ubytoven (8,3 %), okres Česká Lípa zaznamenal nejvyšší podíl kempů (8,8 %) a chatových osad (21,6 %).

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Kapacity ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji v roce 2023 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Postavení krajů z pohledu počtu hromadných ubytovacích zařízení v roce 2023
 • Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a krajů v roce 2023
 • Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a okresů Libereckého kraje v roce 2023
 • Vývoj kapacit hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Hromadná ubytovací zařízení podle kategorie a krajů v roce 2023
 • Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v Libereckém kraji v roce 2023
 • Hromadná ubytovací zařízení v okresech Libereckého kraje v roce 2023
 • Počet hromadných ubytovacích zařízení na 10 000 obyvatel a počet zařízení na 100 km² podle krajů v roce 2023