Dopravní nehody v Libereckém kraji v roce 2020

 

V roce 2020 bylo na území Libereckého kraje způsobeno 4 517 dopravních nehod, z toho u 20,6 % událostí byly zjištěny následky na zdraví nebo životě. V dalších 1 465 případech byl účastníky nehody za přítomnosti Policie ČR sepsán záznam o dopravní nehodě. Na 1 000 dopravních nehod připadlo 2,9 usmrcených, závažnost nehod byla mezi kraji České republiky druhá nejnižší.

Uvedený počet dopravních nehod v Libereckém kraji v roce 2020 představoval 4,8 % z celkového republikového počtu 94 794 nehod a mezi kraji se jednalo o 7. nejnižší počet nehod. Nejvíce dopravních nehod bylo zaznamenáno na území hlavního města Prahy (16 925 nehod, tj. 17,9 % republikového úhrnu), následoval Středočeský kraj s 13 942 nehodami a 14,7% podílem. Naopak nejméně dopravních nehod bylo evidováno na silnicích Karlovarského kraje (2 228 nehod, 2,4 %).

Graf - Dopravní nehody v Libereckém kraji.

Počet dopravních nehod meziročně poklesl v celé České republice (-11,9 %) a také ve všech regionech. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v hlavním městě Praze (- 4 533 nehod, -21,1 %), naopak v Jihočeském kraji se počet dopravních nehod v porovnání s rokem 2019 snížil pouze o 209 událostí (-4,6 %). V našem kraji se nehodovost snížila o 235 událostí (-4,9 %). Z pohledu okresů Libereckého kraje se z uvedeného trendu vymykal okres Česká Lípa, ve kterém došlo k nárůstu počtu dopravních nehod o 39 událostí (+2,7 %). V ostatních okresech kraje byl počet nehod meziročně nižší – v okrese Liberec -241 událostí (-12,1 %), v okrese Semily - 22 nehod (-3,5 %), v okrese Jablonec nad Nisou -11 nehod (-1,6 %).

V Libereckém kraji bylo nesprávným způsobem jízdy zapříčiněno 53,0 % nehod, řidiči nepřizpůsobili rychlost u 14,0 % případů, přednost v jízdě nedali v 7,9 % případů. Nejčastějším viníkem byli řidiči motorového vozidla, kteří zapříčinili 72,7 % nehod. U více než jedné pětiny nehod došlo při střetu s lesním či domácím zvířetem, u 0,7 % dopravních nehod byl viníkem chodec. Nejvíce dopravních nehod šetřili policisté v srpnu (485 událostí, 10,7 % z celkového počtu). Počet nehod s následky na životě a zdraví (tzn. osobních nehod) meziročně poklesl o 6,0 % na 930 havárií. Pod vlivem alkoholu bylo v kraji způsobeno 256 havárií (5,7 % z celkového počtu nehod a 4,3 %  z celkového počtu 5 982 šetřených událostí), tj. meziročně více o 13,3 %. O život v důsledku dopravní nehody přišlo 13 osob (meziroční nárůst o 1 osobu), ale z dlouhodobého pohledu to byl druhý nejnižší údaj od roku 1996. Celkově bylo zraněno 1 147 osob (meziročně méně o 5,7 %), v tom 1 068 lehce (-6,3 %) a 79 těžce (+3,9 %).

Závažnost nehod na území Libereckého kraje, měřená počtem zemřelých na 1 000 dopravních nehod, byla v rámci krajů České republiky po hlavním městě Praze 2. nejnižší a činila 2,9 usmrcených. Nejhorší bilanci měly z tohoto pohledu kraje Jihočeský (8,9 usmrcených) a Plzeňský (8,3 usmrcených).

Věcné škody způsobené při dopravních nehodách v roce 2020 v Libereckém kraji dosáhly částky 212,3 mil. Kč, meziročně méně o 35,2 mil. Kč (-14,2 %). Na jednu dopravní nehodu v Libereckém kraji v průměru připadla škoda ve výši 47 004 Kč, což byla mezi kraji České republiky nejnižší hodnota. Nejvyšší průměrná škoda na 1 nehodu byla zaznamenána v Jihočeském kraji (73 717 Kč).

Graf - Struktura bodovaných řidičů podle počtu bodů a krajů v roce 2020.

Obecními úřady obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji bylo k 31. 12. 2020 v centrálním registru řidičů evidováno 18 534 řidičů, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Podíl na celkovém počtu registrovaných řidičů dosáhl 6,76 %, tj. 7. nejvyšší hodnota mezi kraji. Nejvyšší podíl „bodovaných“ řidičů byl zjištěn v Moravskoslezském kraji (8,01 %), naopak nejnižší v Hlavním městě Praze (4,56 %).

Největší skupinu bodovaných řidičů v kraji tvořili řidiči se 2 registrovanými body (5 825 řidičů, 31,4 % bodovaných řidičů), následovali řidiči se 3 registrovanými body (4 090 řidičů, 22,1 %). Téměř 12 % bodovaných řidičů v našem kraji však „nasbíralo“ 12 bodů.

Kontakt:

Věra Maškarincová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Dopravní nehody v Libereckém kraji v roce 2020 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Dopravní nehody v Libereckém kraji
 • Dopravní nehody podle krajů v roce 2020
 • Grafy
 • Dopravní nehody v Libereckém kraji
 • Vývoj počtu nehod a jejich následků v Libereckém kraji
 • Podíl nehod s následky na zdraví nebo životě na celkovém počtu dopravních nehod
 • Závažnost dopravních nehod podle krajů v roce 2020
 • Vývoj počtu usmrcených osob při dopravních nehodách v Libereckém kraji
 • Struktura bodovaných řidičů podle počtu bodů a krajů v roce 2020
 • Věcná škoda na 1 dopravní nehodu podle krajů v roce 2020
 • Meziroční změna nehodovosti podle krajů (rok 2020/rok 2019)