Dopravní nehody v Libereckém kraji v roce 2019

 

Na silnicích Libereckého kraje se v roce 2019 stalo 4 752 dopravních nehod, u více než jedné pětiny byly vykázány následky na zdraví nebo životě. Na 1 000 dopravních nehod připadlo 2,5 usmrcených, závažnost nehod byla mezi kraji České republiky druhá nejnižší.

Uvedený počet dopravních nehod v Libereckém kraji v roce 2019 představuje 4,4 % z celkového republikového počtu 107 572 nehod a mezi kraji se jednalo o 6. nejnižší počet nehod. Nejvíce dopravních nehod bylo zaznamenáno na území Hlavního města Prahy (21 458 nehod, tj. 19,9 % republikového úhrnu), následoval Středočeský kraj s 16 014 nehodami a 14,9% podílem. Naopak nejméně dopravních nehod bylo evidováno na silnicích Karlovarského (2 620 nehod, 2,4 %).

Meziroční nárůst nehodovosti vykázala většina krajů. Nejvyšší absolutní přírůstek byl zaznamenán ve Středočeském kraji (+1 148 nehod), relativní v Plzeňském kraji (+11,4 %). V Libereckém kraji se počet nehod zvýšil o 194 událostí, relativně o 4,3 %. K poklesu počtu dopravních nehod meziročně došlo v Hlavním městě Praze (-1 309 událostí, tj. -5,7 %) a také v Karlovarském kraji (-357 nehod, -12,0 %).

Graf – Dopravní nehody v Libereckém kraji

Více než 60 % nehod v našem kraji bylo způsobeno v obci. Nesprávným způsobem jízdy bylo zapříčiněno 51,5 % nehod, řidiči nepřizpůsobili rychlost u 14,3 % případů, přednost v jízdě nedali v 7,8 % případů. Nejčastějším viníkem jsou řidiči motorového vozidla, kteří zapříčinili 72,3 % nehod. U téměř 22 % nehod došlo ke střetu s lesním či domácím zvířetem, u 1,0 % dopravních nehod byl viníkem chodec. Nejvíce dopravních nehod šetřili policisté v říjnu (456 událostí, 9,6 % z celkového počtu). Pod vlivem alkoholu bylo způsobeno 220 havárií (meziročně méně o 13,4 %), ve dvou třetinách těchto nehod byl u viníka naměřen obsah alkoholu v krvi ve výši 1,5 ‰ a více. U dalších 25 nehod (0,5 %) byl viník pod vlivem drog, 6 nehod bylo způsobeno pod vlivem alkoholu a drog.

Počet nehod s následky na zdraví nebo životě (tzn. osobních nehod) se v Libereckém kraji v roce 2019 meziročně snížil o 8,2 % na 989 havárií. O život v důsledku dopravní nehody přišlo 12 osob, tj. meziročně méně o 9 osob a z dlouhodobého pohledu nejméně od roku 1996. Celkově bylo zraněno 1 216 osob (meziročně méně o 9,5 %), v tom 1 140 lehce (-8,7 %)a 76 těžce (-19,12 %).

Závažnost nehod na území Libereckého kraje, měřená počtem zemřelých na 1 000 dopravních nehod, byla v rámci krajů České republiky 2. nejnižší a činí 2,5 usmrcených. Nejlepší bilanci z tohoto pohledu mělo Hlavní město Praha (0,9 zemřelých), nejhorší Jihočeský kraj (12,9 usmrcených).

Graf – Vývoj počtu usmrcených osob při dopravních nehodách v Libereckém kraji

Věcné škody způsobené při dopravních nehodách v roce 2019 v Libereckém kraji dosáhly částky 247,5 mil. Kč, meziročně více o 12,3 %. Nejvyšší objem škod byl vykázán v Hlavním městě Praze (1 573,5 mil. Kč), nejnižší v Karlovarském kraji (130,8 mil. Kč). Na jednu dopravní nehodu v Libereckém kraji v průměru připadla škoda ve výši 52,1 tis. Kč, což byla mezi kraji České republiky 3. nejnižší hodnota. Nejvyšší průměrná škoda na 1 nehodu byla zaznamenána v Hlavním městě Praze (73,3 tis. Kč) a Jihočeském kraji (73,2 tis. Kč), nejnižší v Karlovarském kraji (49,9 tis. Kč).

Obecními úřady obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji bylo k 31. 12. 2019 v centrálním registru řidičů evidováno 19 827 řidičů, kteří se dopustili přestupku (trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Podíl na celkovém počtu registrovaných řidičů dosáhl 7,2 %, tj. 7. nejvyšší hodnota mezi kraji.  Nejvyšší podíl „bodovaných“ řidičů byl zjištěn v Moravskoslezském kraji (8,9 %), naopak nejnižší v Hlavním městě Praze (5,1 %).

Kartogram - Dopravní nehody s následky na životě nebo zdraví v Libereckém kraji v roce 2019

Největší skupinu bodovaných řidičů v kraji tvořili řidiči se 2 registrovanými body (6 535 řidičů, 33,0 %), následovali řidiči se 3 registrovanými body (4 253 řidičů, 21,5 %). Více než 10 % bodovaných řidičů v našem kraji však „nasbíralo“ 12 bodů.

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Dopravní nehody v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Dopravní nehody v Libereckém kraji
 • Dopravní nehody podle krajů v roce 2019
 • Grafy
 • Dopravní nehody v Libereckém kraji
 • Vývoj počtu nehod a jejich následků v Libereckém kraji
 • Podíl nehod s následky na zdraví nebo životě na celkovém počtu dopravních nehod v České republice a Libereckém kraji
 • Závažnost dopravních nehod podle krajů v roce 2019
 • Vývoj počtu usmrcených osob při dopravních nehodách v Libereckém kraji
 • Průměrná věcná škoda připadající na 1 dopravní nehodu podle krajů v roce 2019
 • Meziroční změna nehodovosti podle krajů (rok 2019/rok 2018)
 • Struktura bodovaných řidičů podle bodů a krajů
 • Kartogramy
 • Dopravní nehody s následky na životě nebo zdraví v Libereckém kraji v roce 2019