Dopravní nehody v Libereckém kraji v roce 2018

 

V roce 2018 bylo na území Libereckého kraje způsobeno  4 558 dopravních nehod, z toho u 1 077 událostí (23,6 %) byly zjištěny následky na zdraví nebo životě. V dalších 1 751 případech byl účastníky nehody za přítomnosti Policie ČR sepsán záznam o dopravní nehodě.

Uvedený celkový počet nehod představuje 4,4 % z celkového republikového počtu 104 764 nehod a sedmý nejnižší počet nehod mezi kraji. Nejvíce dopravních nehod bylo zaznamenáno na území Hlavního města Prahy (22 767 nehod, tj. 21,7 % republikového úhrnu), následoval Středočeský kraj (14 866 nehod, 14,2 %). Více než 10% podíl byl s 10 820 nehodami vykázán také v Ústeckém kraji. Nejméně dopravních nehod se stalo na silnicích Karlovarského (2 977 nehod, 2,8 %) a Plzeňského kraje (3 673 nehod, 3,5 %).

Graf - podíl nehod s následky na zdraví nebo životě na celkovém počtu

Meziroční nárůst počtu dopravních nehod vykázala většina krajů. Nejvyšší absolutní i relativní přírůstek byl zaznamenán v Pardubickém kraji (+378 nehod, tj. +9,5 %). V našem kraji nehodovost vzrostla o 115 událostí (4. nejvyšší údaj mezi kraji), relativně o 2,6 % (2. nejvyšší přírůstek). Zlepšení situace na silnicích bylo zaznamenáno v Hlavním městě Praze, ve kterém počet nehod poklesl o 265 událostí (1,2 %) a také Královéhradeckém kraji (-89 nehod, -1,7 %).

Při dopravních nehodách bylo na území Libereckého kraje v roce 2018 usmrceno 21 osob, což je o 3 osoby méně než v roce předchozím. Nejvíce usmrcených osob z pohledu krajů bylo evidováno ve Středočeském kraji (106 osob, tj. 18,8 % z republikového úhrnu 565 usmrcených), nejméně v Královéhradeckém kraji (18 osob, 3,2 %). Bilance nehodovosti v Libereckém kraji dále eviduje 1 343 zraněných osob (o 18 více než v roce 2017). Zranění lehčího rázu utrpělo 1 249 osob a 94 osob bylo zraněno těžce.

Závažnost nehod na území Libereckého kraje, měřená počtem zemřelých na 1 000 dopravních nehod je v rámci krajů České republiky po Hlavním městě Praze, Ústeckém a Královéhradeckém kraji čtvrtá nejnižší a činí 4,6 usmrcených. Nejhorší bilanci má z tohoto pohledu Jihočeský (13,5 usmrcených) a Plzeňský kraj (12,0 usmrcených).

Věcná škoda vzniklá při dopravních nehodách v roce 2018 v kraji dosáhla částky 220,5 mil. Kč a meziročně se zvýšila o 9,4 %. Na jednu dopravní nehodu v průměru připadla škoda ve výši 48 371 Kč, což byla mezi kraji České republiky nejnižší hodnota. Nejvyšší průměrná škoda na 1 nehodu byla zaznamenána v Jihočeském kraji (více než 82,5 tis. Kč).

Více než polovina nehod v Libereckém kraji byla způsobena nesprávným způsobem jízdy, nepřiměřená rychlost byla příčinou u 15,6 % dopravních nehod, nedání přednosti v jízdě způsobilo 8,1 % dopravních nehod. Pod vlivem alkoholu bylo zapříčiněno 252 nehod (5,5 % z celkového počtu nehod), pod vlivem drog 28 nehod (0,6 %).

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 • Dopravní nehody v Libereckém kraji v roce 2018 - komentář
 • Tabulky
 • Dopravní nehody v České republice a v Libereckém kraji
 • Dopravní nehody podle krajů v roce 2018
 • Grafy
 • Dopravní nehody v Libereckém kraji
 • Vývoj počtu nehod a jejich následků v Libereckém kraji
 • Podíl nehod s následky na zdraví nebo životě na celkovém počtu dopravních nehod v České republice a Libereckém kraji
 • Závažnost dopravních nehod podle krajů v roce 2018
 • Vývoj počtu usmrcených osob při dopravních nehodách v Libereckém kraji
 • Vývoj počtu zraněných osob při dopravních nehodách v Libereckém kraji
 • Průměrná věcná škoda připadající na 1 dopravní nehodu podle krajů v roce 2018
 • Meziroční změna nehodovosti podle krajů (rok 2018/rok 2017)