Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji za 1. pololetí 2018

 

Průměrný počet nemocensky pojištěných v Libereckém kraji za 1. pololetí 2018 činil 154 798 osob a meziročně vzrostl o 3 560 osob (2,4 %), přičemž ženy z tohoto počtu tvořily 48,5 %.

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti ve srovnání s první polovinou roku 2017 vzrostl o 14,0 % (5 117 případů) na 41 789 událostí. Z celkového počtu tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti mužů 48,0 %, na ženy tedy připadalo 52,0 % nově hlášených případů. Pracovní neschopnost pro nemoc se na uvedeném počtu podílela z 90,7 % (37 912 případů), dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 2,1 % (878 případů) a v 7,2 % (2 999 případů) byly příčinou ostatní úrazy.

V Libereckém kraji na 100 nemocensky pojištěných osob připadlo za první pololetí letošního roku 27,00 nově hlášených případů (za stejné období roku 2017 to bylo 24,25 případů). V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o nejvyšší hodnotu. Nejnižší hodnota  tohoto ukazatele byla vykázána v Hlavním městě Praze (17,80 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob).

Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji se meziročně snížila o 2,44 dnů na 35,32 dnů. Pohybovala se pod celorepublikovým průměrem (39,05 dnů) a byla mezi kraji České republiky nejnižší. Nejdelší doba dočasné pracovní neschopnosti byla zjištěna ve Zlínském kraji (46,11 dnů).

Graf – Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech za 1. pololetí 2018

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji se meziročně zvýšil o 6,6 % na 1 475 929 dnů. V celkovém počtu bylo zahrnuto 1 283 646 prostonaných dnů pro nemoc (87,0 %), 43 805 pro pracovní úraz (3,0 %) a 148 478 dnů pro ostatní úrazy (10,0 %). Ženy marodily 810 094 dnů (54,9 % z celkového počtu), muži pak 665 835 dnů (45,1 %).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti (tzn. kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz) dosáhlo v Libereckém kraji 5,268 % a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostlo o 0,210 procentních bodů. Nemocnost žen dosáhla 5,959 %, mužů 4,616 %. Meziroční zvýšení bylo za první pololetí letošního roku zjištěno i v ostatních krajích s výjimkou Zlínského, ve kterém došlo k poklesu o 0,054 procentních bodů na 5,633 %. Nejvýraznější nárůst byl vykázán v Ústeckém kraji (o 0,316 p. b. na 5,230 %). Průměrné procento pracovní neschopnosti v případě 10 krajů překročilo 5% hranici a u 12 krajů se pohybovalo nad republikovým průměrem, který dosáhl 4,764 %. Procento dočasné pracovní neschopnosti pod úrovní hodnoty za Českou republiku bylo vykázáno v Hlavním městě Praze (3,606 %) a v Jihomoravském kraji (4,754 %), nejvyšší hodnota byla zjištěna v Moravskoslezském kraji (5,667 %). Nemocnost v Libereckém kraji byla pátá nejvyšší. Ukazatel v případě žen nabýval hodnoty v rozmezí od 4,113 %  v Hlavním městě Praze do 6,208 % v Jihočeském kraji, v případě mužů pak od 3,072 % opět v Hlavním městě Praze do 5,279 % v Moravskoslezském kraji. Liberecký kraj v případě žen vykázal 5. nejvyšší hodnotu, v případě mužů 6. nejvyšší hodnotu.

V 1. pololetí 2018 v Libereckém kraji chybělo na svých pracovištích v důsledku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz denně 8 154 pojištěnců, což bylo ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 o 504 osob více. Na pracovištích chybělo 7 092 pojištěnců pro nemoc, 242 pojištěnců pro pracovní úraz a 820 pojištěnců pro ostatní úrazy.

Dočasnou pracovní neschopnost delší než 3 dny si v průběhu sledovaného období v Libereckém kraji vyžádalo celkem 856 pracovních úrazů, tj. o 31 méně než za první pololetí roku 2017.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji za 1. pololetí 2018 - komentář
  • Tabulka
  • Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů za 1. pololetí 2018
  • Grafy
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech za 1. pololetí 2018
  • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti podle krajů za 1. pololetí 2018
  • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech za 1. pololetí 2018
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů za 1. pololetí 2018
  • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a krajů v 1. pololetí
  • Více v publikaci