Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2018

 

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v kraji činila 37,69 dnů a byla mezi kraji České republiky nejnižší.

V Libereckém kraji bylo v roce 2018 v průměru evidováno celkem 155 680 nemocensky pojištěných osob (z toho 48,5 % žen), což je o 3 487 osob (2,3 %) více než v roce 2017. Počet pojištěnců vzrostl ve všech okresech kraje, nejvýrazněji v okrese Liberec (o 2 786 osob, tj. o 4,0 %). Z pohledu krajů České republiky se počet pojištěnců meziročně snížil pouze v Ústeckém (-0,6 %) a Karlovarském kraji (-0,2 %).

V roce 2018 došlo k meziročnímu nárůstu celkového počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti jak v celé České republice, tak také ve všech regionech. V Libereckém kraji se hodnota tohoto ukazatele zvýšila o 11,1 % na 74 864 událostí a v mezikrajském srovnání je jedná po Pardubickém kraji (11,3 %) o druhý nejvyšší nárůst. Meziroční zvýšení těchto údajů vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje, v okrese Liberec relativní přírůstek překročil 12% hranici.

Ve struktuře nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v našem kraji z 89,9 % převažovaly případy neschopnosti pro nemoc a jejich  počet meziročně vzrostl o 12,2 %. Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 2,2 % (1 631 případů) a v 7,9 % (5 903 případů) byly příčinou ostatní úrazy. Z celkového počtu tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti žen 51,1 % případů.

Graf – Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech za rok 2018

Při přepočtu na 100 pojištěnců připadlo v roce 2018 v Libereckém kraji 48,09 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti a ve srovnání s rokem 2017 to znamená nárůst o 3,80 případů (8,6 %). Jedná se o nejvyšší hodnotu mezi kraji České republiky, na druhé straně žebříčku je s 31,91 nově hlášenými případy na 100 pojištěnců Hlavní město Praha. Krajská hodnota nebyla překročena v okrese Semily (41,70 případů) a v okrese Jablonec nad Nisou (46,55 případů). V okresech Česká Lípa a Liberec byly naopak vykázány hodnoty nadprůměrné (51,35 případů, resp. 49,47 případů). Na 100 pojištěnců v Libereckém kraji připadlo 43,25 nově hlášených případů pro nemoc, 1,05 případů pro pracovní úraz a 3,79 případů pro ostatní úraz.

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v kraji dosáhla 37,69 dnů (o 1,31 dnů méně než v roce 2017), pohybovala se pod celorepublikovým průměrem (41,72 dnů) a byla mezi regiony nejnižší. Naopak nejdelší doba byla vykázána ve Zlínském kraji (49,21 dnů). V okresech Libereckého kraje se průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti nacházela v intervalu od 34,37 dnů v okrese Liberec do 42,75 dnů v okrese Česká Lípa. Pracovní neschopnost pro nemoc v Libereckém kraji trvala v průměru 36,24 dnů, pro pracovní úraz 50,19 dnů a pro ostatní úrazy 50,78 dnů.

Graf – Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech za rok 2018

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Hodnota tohoto ukazatele se v Libereckém kraji zvýšila ze 4,732 % v roce 2017 na 4,966 % v roce 2018 a o 0,499 procentních bodů se pohybuje nad republikovým průměrem (4,467 %). Nemocnost žen dosáhla 5,616 %, mužů 4,353 %. Meziroční zvýšení nemocnosti vykázaly i všechny ostatní kraje. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti bylo nejnižší v Hlavním městě Praze (3,378 %), naopak nejvyšší v Moravskoslezském kraji (5,360 %). Hodnota evidovaná v Libereckém kraji byla pátá nejvyšší. V okresech našeho kraje se hodnota pohybovala od 4,659 % v okrese Liberec do 6,014 % v okrese Česká Lípa.

Denně bylo v roce 2018 v průměru v Libereckém kraji 7 730 osob práce neschopných (o 529 osob, tj. o 7,3 % více než v roce 2017)  – 6 685 osob pro nemoc, 224 pro pracovní úraz a 821 pro ostatní úrazy.

Dočasnou pracovní neschopnost delší než 3 dny si v průběhu roku 2018 v Libereckém kraji vyžádalo celkem 1 606 pracovních úrazů, z toho bylo 520 (32,4 %) pracovních úrazů žen.

Více v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2018


Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2018 (aktualita ve formátu PDF)
 • Grafy
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech za rok 2018
 • růměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti podle krajů za rok 2018
 • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech za rok 2018
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů za rok 2018
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a krajů za rok 2018
 • Tabulky
 • Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v roce 2018
 • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji
 • Kartogramy
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti celkem podle okresů České republiky v roce 2018
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc podle okresů České republiky v roce 2018
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz podle okresů České republiky v roce 2018
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro ostatní úraz podle okresů České republiky v roce 2018