Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v 1. pololetí 2021

 

V prvních šesti měsících roku 2021 bylo v Libereckém kraji nahlášeno téměř 59 tis. případů dočasné pracovní neschopnosti, tj. o 33,4 % více než za stejné období roku 2020. Nemoc byla důvodem neschopnosti v 93,5 % případů.

Graf: Průměrná doba trvání případu pracovní neschopnosti

Průměrný počet nemocensky pojištěných v Libereckém kraji v 1. pololetí roku 2021 dosáhl 150 605 osob, což je meziročně o 1 169 pojištěných méně (-0,8 %). Ženy z tohoto počtu představovaly 49,4 %. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti se ve srovnání s první polovinou roku 2020 zvýšil, a to o 14 743 případů (+33,4 %) na 58 823 událostí. Tento nárůst ovlivnila mimo jiné také opatření v souvislosti s nemocí Covid-19. Na ženy připadalo 48,5 % nově hlášených případů. Pracovní neschopnost pro nemoc se na uvedeném počtu podílela z 93,5 % (55 021 případů), přičemž se častěji týkala mužů (50,6 % ze všech neschopností pro nemoc). Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 1,4 % nově hlášených případů a z celkového počtu 850 případů připadlo 30,0 % na ženy. Podíl ostatních úrazů na celkovém počtu nově nahlášených případů dosáhl 5,0 %, ženy se podílely z 37,2 %. 

V Libereckém kraji na 100 nemocensky pojištěných osob připadlo v prvním pololetí letošního roku 39,06 nově hlášených případů (oproti stejnému období roku 2020 o 10,01 případů více). V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o nejvyšší hodnotu, naopak nejnižší byla vykázána v hl. městě Praze (21,72 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob).

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji se meziročně zvýšil o 5,6 % na 1 918 285 prostonaných dnů. V celkovém počtu bylo zahrnuto 1 714 881 prostonaných dnů pro nemoc (89,4 %), 47 327 pro pracovní úraz (2,5 %) a 156 077 dnů pracovní neschopnosti bylo pro ostatní úrazy (8,1 %). Ženy byly v pracovní neschopnosti 1 001 869 dnů, muži 916 416 dnů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji ve sledovaném období dosáhla 32,61 dnů (v případě žen 35,09 dnů, v případě mužů 30,27 dnů). Uvedená celková doba byla mezi kraji druhá nejnižší po Královéhradeckém kraji (32,45 dnů) a pohybovala se pod celorepublikovým průměrem (36,34 dnů). Nejdelší doba byla vykázána ve Zlínském kraji (42,37 dnů).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti (tzn. kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz) dosáhlo v Libereckém kraji 7,037 % a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšilo o 0,458 procentních bodů (p. b.). Nemocnost žen činila 7,439 %, mužů 6,645 %. Meziroční zvýšení bylo zaznamenáno také v ostatních krajích s výjimkou kraje Zlínského, ve kterém se ukazatel meziročně snížil o 0,083 p. b. na 6,994 %. Nejvýraznější nárůst byl vykázán v Karlovarském kraji, a to o 1,304 p. b.na 7,223 % (tj. druhá nejvyšší hodnota ukazatele v rámci mezikrajského srovnání). Naopak nejméně se nemocnost zvýšila v Moravskoslezském kraji, a to o 0,140 p.  b. na 7,356 % (tj. nejvyšší hodnota mezi regiony). Nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti bylo zjištěno v hl. m. Praze (4,295 %), nemocnost vykázaná v Libereckém kraji byla 3. nejvyšší. Také v případě obou pohlaví zaznamenal ukazatel nejnižší hodnoty v hlavním městě Praze (ženy 4,730 %, muži 3,839 %), naopak nejvyšší nemocnost v případě žen byla vykázána v Karlovarském (7,741 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (7,115 %). Liberecký kraj v případě žen zaznamenal 4. a v případě mužů 3. nejvyšší hodnotu.

V 1. pololetí 2021 v Libereckém kraji v důsledku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v průměru denně chybělo na svých pracovištích 10 598 pojištěnců (z toho 52,2 % žen). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 se jedná o přírůstek ve výši 613 osob (+6,1 %). Na pracovištích chybělo v průměru 9 474 pojištěnců pro nemoc, 261 pojištěnců pro pracovní úraz a 862 pojištěnců pro ostatní úrazy.

Celkem 812 pracovních úrazů si v průběhu 1. pololetí roku 2021 v Libereckém kraji vyžádalo dočasnou pracovní neschopnost delší než 3 dny, tj. o 121 úrazů více než v prvním pololetí roku 2020.

V první polovině roku 2021 bylo v Libereckém kraji průměrně evidováno také 3 577 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto osoby nově nahlásily 370 případů pracovní neschopnosti, v přepočtu na 100 nemocensky pojištěných osob připadlo 10,34 případů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 83,36 dnů, tj. 2,6x vyšší hodnota než u zaměstnanců. Průměrné procento pracovní neschopnosti OSVČ činilo 4,764 % a pohybovalo se pouze o 0,005 p. b. pod republikovým průměrem (4,769 %).

Kontakt:

Hana Koťátková
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Odděleníinformačníchslužeb
tel.: 485 238 821
web: www.liberec.czso.cz

Více v publikaci: Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice  - za 1. pololetí 2021

 • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v 1. pololetí 2021
 • Tabulky
 • Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v 1. pololetí 2021
 • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle okresů České republiky v 1. pololetí 2021
 • Grafy
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2021
 • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v 1. pololetí 2021
 • Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2021
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů 1. pololetí 2021
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a krajů v roce v 1. pololetí 2021 celkem
 • Pracovní neschopnost u OSVČ a většinové populace v kraji
 • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji podle příčiny