Do Libereckého kraje přijelo ve 3. čtvrtletí 2022 méně hostů

 

Výsledky cestovního ruchu ve 3. čtvrtletí letošního roku v Libereckém kraji nabyly záporných hodnot – celkový počet hostů se meziročně snížil o 5,4 %, počet přenocování klesl o 7,8 %. Do kraje však přijelo více zahraničních hostů.

Ve 3. čtvrtletí 2022 se v hromadných ubytovacích zařízeních na území Libereckého kraje ubytovalo celkem 433 914 hostů a ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 došlo k úbytku o 24 797 hostů (-5,4 %). Meziročně vyšší zájem projevili zahraniční hosté, jejich počet se zvýšil o necelých 20 tis. (+55,0 %) na 55 245 hostů. Počet domácích hostů poklesl o 44 389 hostů (tj. o -10,5 %) na 378 669 hostů. Nejvíce turistů do našeho kraje zavítalo v červenci – 170 648 hostů představovalo 39,3 % celkového čtvrtletního počtu. Mezi zahraničními hosty převažovali turisté ze sousedního Německa (38,8 % z celkového počtu nerezidentů), dalších 15,6 % představovali turisté z Polska a jedna desetina zahraničních hostů přijela ze Slovenska. Z ostatních zemí zavítalo do našeho kraje 35,6 % návštěvníků.

Ve sledovaném období hosté v zařízeních strávili 1 382 986 nocí, v tom domácí hosté 1 220 465 nocí (88,2 %) a zahraniční hosté 162 521 nocí (11,8 %). Celkový počet přenocování hostů se meziročně snížil o 7,8 % a pokles ve výši 12,9 % byl zaznamenán také u domácích hostů.  V případě zahraničních hostů byl vykázán přírůstek o 64,1 %. Průměrný počet přenocování všech hostů a domácích hostů dosáhl 3,2 noci, průměrná doba pobytu tedy dosáhla 4,2 dny. Zahraniční návštěvníci v kraji strávili 2,9 nocí, tedy 3,9 dnů a stejné hodnoty ukazatelů vykázali také turisté z Německa. Turisté z Polska v kraji strávili 2,4 noci a 3,4 dny, hosté ze Slovenska 2,3 noci a 3,3 dny.

Meziroční zvýšení celkového počtu hostů bylo ve 3. čtvrtletí letošního roku zaznamenáno v souhrnných údajích za Českou republiku (+11,1 %) a také v 6 krajích. Nejvyšší relativní přírůstek byl vykázán v hlavním městě Praze (+77,0 %), nejnižší v Ústeckém kraji (+0,2 %). Úbytek hostů vedle Libereckého kraje ještě postihl dalších 7 krajů. Nejvyšší propad zaznamenal náš kraj společně s Jihočeským krajem (-5,4 %), nejnižší Kraj Vysočina (-1,4 %). Rozdílná je situace v případě vývoje u domácích a zahraničních hostů. Zatímco v celé České republice a ve všech krajích počet zahraničních hostů se meziročně zvýšil, počet domácích naopak poklesl. Přírůstek nerezidentů v České republice dosáhl 99,4 %, mezi kraji se pohyboval v intervalu od 39,9 % v Plzeňském kraji do 131,7 % v hlavním městě Praze. Počet rezidentů v případě České republiky poklesl o jednu desetinu, mezi kraji nejnižší pokles vykázal Moravskoslezský kraj (-4,0 %), nejvyšší Karlovarský kraj (-19,9 %).

Stejná situace nastala také v případě přenocování. Celkový počet přenocování se zvýšil v České republice (+7,4 %) a v 5 krajích (od +1,5 % ve Středočeském kraji do +83,4 % v hlavním městě Praze). Nižší počet přenocování ve srovnání s loňským 3. čtvrtletím vykázalo 9 krajů – nejlépe dopadl Jihomoravský kraj s -3,0% poklesem, nejhůře Zlínský kraj s -8,8 %. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil jak v celé České republice (+98,0 %), tak ve všech krajích – výše přírůstku se pohybovala od +26,6 % v Plzeňském kraji do +134,4 % v hlavním městě Praze. Meziroční snížení počtu přenocování rezidentů v případě České republiky dosáhlo -10,5 %, mezi kraji nejhůře dopadl Karlovarský kraj (-20,9 %). Nejnižší propad vykázal Pardubický kraj (-1,9 %).

Nejvíce turistů ve 3. čtvrtletí 2022 zavítalo tradičně do hlavního města Prahy (1 844 332 hostů, tj. více než jedna čtvrtina republikového úhrnu 7 289 518 hostů). V pořadí druhým nejnavštěvovanějším regionem byl Jihomoravský kraj (843 908 hostů, 11,6 %), třetím Jihočeský kraj (749 041 hostů, 10,3 %). Návštěvnost vykázaná v Libereckém kraji byla v rámci mezikrajského srovnání 6. nejvyšší, podíl na republikovém úhrnu představoval 6,0 %. Mezikrajský žebříček s 203 136 hosty a 2,8% podílem uzavírá Pardubický kraj. Nejvyšší průměrný počet přenocování a tím pádem i nejvyšší dobu pobytu vykázal Karlovarský kraj (3,8 nocí, 4,8 dnů), nejnižší hlavní město Praha a Jihomoravský kraj (2,3 noci a 3,3 dny).

Výsledky cestovního ruchu za 1. až 3. čtvrtletí 2021 jsou výrazně ovlivněny různým stupněm opatření proti covidu-19 v předchozích letech. Celkový počet hostů v Libereckém kraji se ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletí 2021 zvýšil o 63,2 % na 921 320 hostů. Domácí klientela se rozrostla o 52,2 % na 794 404 hostů. Počet zahraničních hostů zaznamenal téměř trojnásobný přírůstek na 126 916 hostů a také v tomto období mezi nimi převažovali hosté z Německa (45,1 %). Celkový počet přenocování meziročně vzrostl o 59,4 % na 2 844 721 nocí. U domácích hostů byl v případě tohoto ukazatele vykázán přírůstek o 48,3 % na 2 472 984 nocí, počet přenocování zahraničních hostů se vyvíjel dynamičtěji – došlo ke zvýšení o 217,7 % na 371 737 nocí. Průměrná doba přenocování celkem a v případě domácích hostů činila 3,1 noc, doba pobytu tedy představovala 4,1 dnů. Zahraniční hosté v našem kraji strávili 2,9 nocí, resp. 3,9 dnů.

Kontakt:

Ondřej Beneš

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Do Libereckého kraje přijelo ve 3. čtvrtletí 2022 méně hostů (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí
 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Podíl zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 3. čtvrtletí 2022
 • Podíl zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2022
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022