Demografická NEJ v obcích Libereckého kraje v roce 2018

 

Ke konci roku 2018 žilo na území Libereckého kraje 442 356 obyvatel. Podíl městského obyvatelstva v 39 městech našeho kraje dosáhl 77,2 %. Ve 4 městysech (Holany, Libštát, Zásada, a Zdislava) žilo 2 656 obyvatel (0,6 % krajského počtu obyvatel) a ve zbývajících 172 obcích 98 190 osob (22,2 % populace).

Kartogram - celkový přírůstek v obcích Libereckého kraje 2018

Mezi obyvateli našeho kraje z 50,8 % převažovaly ženy. Mezi obcemi regionu se jejich zastoupení pohybovalo v rozmezí od 41,5 % v obci Rakousy do 55,0 % v obci Lažany. Více než polovinu populace tvořily ženy v 72 obcích kraje, ve 136 obcích převažovali muži a shodný podíl žen i mužů byl vykázán v sedmi obcích (Blíževedly, Chotyně, Jestřebí, Krompach, Luka, Radvanec, Žandov).

Nejvyšší podíl obyvatel ve věku do 14 let byl zaznamenán v obci Kacanovy (23,6 %), nejnižší v obci Troskovice (5,4 %). Naopak podíl seniorů od 65 let byl nejnižší v obci Šimonovice (8,4 %), nejvyšší pak v obci Krompach (34,5 %). Podíl obyvatel ve v produktivním věku 15–64 let se pohyboval v intervalu od 48,6 % v obci Radčice do 73,00 % v obci Žernov. Nejméně osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let připadlo v obci Šimonovice (37,0), nejvíce v obci Troskovice (640,0). V obci Žernov na 100 osob ve věku 15–64 let připadlo 37,0 osob ve věku 0–14 let a 65 a více let, v obci Radčice to bylo 105,9 osob.

Nejmladší obyvatelstvo a zároveň nejmladší obě dvě pohlaví má obec Bohatice, ve které celkový průměrný věk a průměrný věk mužů i žen dosáhl 35,9 let. Na druhé straně nejstarší obyvatelstvo žije v obci Troskovice – celkový průměrný věk činil 55,8 let, věk mužů 55,1 let a věk žen 56,7 let. Ženy vykázaly nižší průměrný věk než muži ve 24 obcích. Nejvyšší rozdíl, a to o 7 let, byl dosažen v obci Blatce – ženám v této obci bylo v průměru 42,9 let a mužům 49,9 let. Ve 189 obcích Libereckého kraje byly ženy starší než muži. Největší rozdíl byl zjištěn v obci Olešnice, a to o 8,0 let. Ženám v této obci bylo v průměru 46,7 let a mužům 38,7 let. V obcích Bohatice a Loučky byla obě pohlaví v průměru stejně stará (35,9 let, resp. 40,1 let).

Ve 14 obcích Libereckého kraje se průběhu roku 2018 nikdo nenarodil, v 8 obcích pro změnu nikdo nezemřel. V obcích Kozly a Kvítkov byl vykázán nulový počet živě narozených i zemřelých. Shodný počet narozených i zemřelých a tedy nulový přirozený přírůstek zaznamenalo 27 obcí. Pouze do 2 obcí se v roce 2018 nikdo nepřistěhoval (Luka, Paseky nad Jizerou), a naopak z 6 obcí se nikdo nevystěhoval (Klokočí, Kozly, Roztoky u Semil, Rakousy, Ždírec a Syřenov). Stejný počet přistěhovalých a vystěhovalých a tudíž nulové migrační saldo vykázalo 13 obcí. Celkový počet obyvatel se meziročně nezměnil ve 14 obcích kraje, méně obyvatel oproti konci roku 2017 evidovalo 84 obcí, více obyvatel bylo zaznamenáno ve 117 obcích. Absolutně nejvíce obyvatel pozbylo město Semily (-54 osob), největší přírůstek zaznamenalo město Liberec (+466 osob). V přepočtu na 1 000 obyvatel největší ztrátu zaznamenala obec Luka (-103,4 ‰), nejvyšší přírůstek pak obec Bedřichov (+99,1 ‰).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

  • Demografická NEJ v obcích Libereckého kraje v roce 2018 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Demografické zajímavosti za obce Libereckého kraje k 31. 12. 2018
  • Kartogramy
  • Přírůstek stěhováním
  • Průměrný věk
  • Přirozený přírůstek
  • Celkový přírůstek