Demografická NEJ v obcích Libereckého kraje v roce 2017

 

K poslednímu dni roku 2017 žilo na území Libereckého kraje 441 300 obyvatel. Podíl městského obyvatelstva žijícího ve 39 městech našeho kraje dosáhl 77,3 %. Ve 4 městysech (Holany, Libštát, Zásada, a Zdislava) trvale bydlelo 2 621 osob, tedy 0,6 % krajského počtu obyvatel a ve zbývajících 172 obcích 97 684 osob (22,1 % populace).

Mezi obyvateli našeho kraje z 50,8 % převažovaly ženy. Mezi obcemi regionu se jejich podíl pohyboval v rozmezí od 41,2 % (Troskovice) do 55,5 % (Lažany). Více než polovinu populace tvořily ženy v 76 obcích kraje, ve 135 obcích převažovali muži a shodný počet žen i mužů vykázaly 4 obce (Blíževedly Chotyně, Horní Branná, Loučky).

K 31. 12. 2017 dosáhl průměrný věk obyvatel Libereckého kraje 41,9 let, ženám bylo v průměru 43,3 let a mužům 40,5 let. Nejmladší obyvatelstvo a ženy mají v obci Bohatice (35,0 let, resp. 34,4 let), nejmladší muže v obci Tachov (35,3 let). Na druhé straně nejstarší obyvatelstvo a také obě dvě pohlaví žijí v obci Troskovice (celkový průměrný věk 54,6 let, věk mužů 54,2 let, věk žen 55,3 let).

Ženy vykázaly nižší průměrný věk než muži ve 28 obcích. Nejvyšší rozdíl byl dosažen v obci Blatce (o 5,8 let), ženám bylo v průměru 41,5 let a mužům 47,3 let. Ve 187 obcích byly ženy starší než muži – největší rozdíl byl zjištěn u průměrného věku v obci Radčice, a to o 7,8 let. Ženám v této obci bylo v průměru 48,5 let a mužům 40,7 let). V žádné obci pak nebylo ženám i mužům v průměru stejně let.

Ve 3 obcích kraje (Krompach, Ždírec a Heřmanice) se v roce 2017 nikdo nenarodil ani nezemřel. Shodný počet narozených i zemřelých a tedy nulový přirozený přírůstek zaznamenalo 28 obcí. Pouze do 1 obce se nikdo nepřistěhoval (Roztoky u Semil), ze všech obcí se někdo vystěhoval. Stejný počet přistěhovalých a vystěhovalých a tudíž nulové migrační saldo vykázalo 5 obcí (Noviny pod Ralskem, Skalka u Doks, Stružnice, Stvolínky, Cetenov). Počet obyvatel se meziročně nezměnil v 8 obcích kraje (Skalice u České Lípy, Stružnice, Bílý Potok, Janův Důl, Jestřebí v Krkonoších, Radostná pod Kozákovem, Veselá, Záhoří). Méně obyvatel oproti konci roku 2016 evidovalo 85 obcí, více ve 122 obcích. Absolutně nejvíce obyvatel ztratilo město Nový Bor (-127 osob), největší přírůstek pak vykázala  Česká Lípa (+204 osob).

Kontakt:

Mgr. Věra Maškarincová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: vera.maskarincova@czso.cz
tel.: 485 238 813

  • Tabulky
  • Demografické zajímavosti za obce Libereckého kraje k 31. 12. 2017
  • Kartogramy
  • Celkový přírůstek obyvatel v obcích Libereckého kraje
  • Přirozený přírůstek obyvatel v obcích Libereckého kraje
  • Přírůstek obyvatel stěhováním v obcích Libereckého kraje