Definitivní údaje o sklizni v Libereckém kraji v roce 2019

 

Přes snížení produkční plochy se sklizeň obilovin v Libereckém kraji v roce 2019 meziročně zvýšila o 7,2 % na 110 376 tun. Ve srovnání s rokem 2018 byla nižší úroda brambor, řepky i luskovin, naopak sklizeň kukuřice na zeleno a siláž, cukrovky technické, píce v seně z trvalých travních porostů a chmele vzrostla.

Graf: Výnosy vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji

Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se v Libereckém kraji meziročně snížila o 213 ha, tedy o 1,0 % na 20 319 ha. Negativně se na tomto výsledku podílel především úbytek sklizňové plochy pšenice jarní (-1 216 ha, tj. -64,2 %), ječmene jarního (-769 ha, tj. -29,7 %) a ovsa (-180 ha, tj. -12,4 %). Sklizňová plocha u zbývajících plodin se oproti roku 2018 zvýšila –  u kukuřice na zrno o 64,6 %, žita o 48,9 %, tritikale o 27,1 %, ječmene ozimého o 18,9 % a u pšenice ozimé  o 8,3 %. 

Přes tento pokles bylo z výše uvedené výměry vyprodukováno 110 376 tun obilovin a úroda tak ve srovnání s rokem 2018 vzrostla o 7,2 % (+7 454 tun). Zvýšil se také jejich hektarový výnos, a to z 5,01 tun/ha v roce 2018 na 5,43 tun/ha v roce 2019 (+8,4 %).

Meziroční nárůst produkce zaznamenaly s výjimkou ovsa, ječmene jarního a pšenice jarní všechny ostatní plodiny spadající do kategorie obilovin. Úroda pšenice ozimé, hlavní pěstované obiloviny v Libereckém kraji, v roce 2019 při hektarovém výnosu 5,83 tun dosáhla 66 854 tun (+8 435 tun, +14,4 % ve srovnání s předchozí sklizní). Produkce této komodity představovala 60,6 % celkové sklizně obilovin v kraji. Dalších 11,3 % celkové sklizně obilovin tvořila úroda ječmene ozimého, která oproti roku 2018 vzrostla o 3 805 tun (+43,9 %) a při 6,04hektarovém výnosu činila 12 463 tun. Tritikale vykázala 39,8% navýšení produkce na 7 381 tun, žita bylo sklizeno 5 986 tun, tedy o 62,4 % více. V případě kukuřice na zrno vzrostla sklizeň oproti roku 2018  téměř na dvojnásobek, tj. na 1 950 tun.  Naopak o  67,0 % nižší úroda, zapříčiněná snížením sklizňové plochy i nižším hektarovým výnosem, byla zaznamenána u pšenice jarní (2 528 tun při výnosu 3,72 t/ha). Pokles produkce oproti sklizni v roce 2018 byl zaznamenán také u ovsa, a to o 22,2 % na 4 095 tun). Nižší sklizeň ječmene jarního o 29,6 % na 8 960 tun způsobilo snížení sklizňové plochy, hektarový výnos se meziročně nezměnil.

Hektarový výnos jednotlivých plodin mimo ovsa (-11,2 %) a pšenice jarní (-7,8 %) vzrostla, a to o 21,1 % u ječmene ozimého, o 18,3 % u kukuřice na zrno, o 10,0 % u triticale, o 9,1 % u žita, o 5,7 % u pšenice ozimé.

Brambory ostatní  (tzn. konzumní a průmyslové) byly v roce 2019 sklizeny z plochy 116 ha (tj. o 17,6 % méně než v roce 2018). Ačkoliv se jejich hektarový výnos zvýšil o 6,2 % na 28,30 tun, úroda byla o 12,5 % nižší a dosáhla 3 290 tun. Plochy luskovin byly meziročně nižší o 3,3 %, o 4,9 % se snížil hektarový výnos. Jejich sklizeň tak poklesla o 8,1 % a činila 1 841 tun. Podobně tomu bylo také u produkce řepky. Došlo k meziročnímu snížení produkční plochy o 19,8 %, hektarového výnosu o 11,3 % na 3,05 tun a sklizeň byla nižší o 28,9 % a dosáhla 14 533 tun. Naopak produkce cukrovky technické, jejíž plocha se meziročně snížila o 3,2 %, byla díky vyššímu hektarovému výnosu ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 4,4 % a dosáhla hodnoty 49 168 tun. Také sklizeň píce v seně z trvalých travních porostů byla meziročně vyšší o 16,6 % a činila 180 048 tun, a to i přes meziroční snížení produkční plochy o 2,0 %.

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa Českého statistického úřadu v Liberci

Oddělení informačních služeb

tel.: 485 238 811

email: infoservislbc@czso.cz

web: www.liberec.czso.cz

Více v publikaci: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin – 2019

 

  • Definitivní údaje o sklizni v Libereckém kraji v roce 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Definitivní údaje o sklizni vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Vývoj sklizně a sklizňových ploch obilovin, pšenice, ječmene a brambor ostatních v Libereckém kraji
  • Vývoj sklizně a sklizňových ploch cukrovky technické, řepky a trvalých travních porostů v Libereckém kraji
  • Vývoj hektarových výnosů obilovin v Libereckém kraji
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2003–2019
  • Sklizňové plochy vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2003–2019
  • Výnosy vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2003–2019