Definitivní údaje o sklizni v Libereckém kraji v roce 2017

 

Sklizeň obilovin v Libereckém kraji v roce 2017 dosáhla 109 856 tun a meziročně poklesla o 5,6 % (6 559 tun). Úroda byla sklizena z plochy 21 089 ha, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 679 ha (+ 3,3 %). Hektarový výnos obilovin dosáhl 5,21 tun a ve srovnání s předchozím rokem byl vykázán pokles o 8,7 % (0,49 tun). Hlavní obilovinou pěstovanou v Libereckém kraji je pšenice ozimá. Její úroda ve sledovaném roce při hektarovém výnosu 5,71 tun dosáhla 64 337 tun, tj. o 10,9 % méně než v roce 2016.  Meziročně došlo také k poklesu její sklizňové plochy o 0,8 % na 11 268 ha. Produkce této komodity představuje 58,6 % celkové produkce obilovin, její sklizňová plocha 53,4 % celkové plochy obilovin. Propad sklizně o 10,4 % vykázala úroda triticale (při poklesu sklizňové plochy o 12,0 %), ječmene ozimého (o 11,7 %) i jarního (o 2,4 %). Při více než dvojnásobném nárůstu sklizňové plochy o 103,0 % vzrostla sklizeň kukuřice na zrno na 2 543 tun. Její hektarový výnos však meziročně poklesl o jednu desetinu na 7,64 tun. Také produkce ovsa byla oproti roku 2016 vyšší, a to o 10,1 % a dosáhla 5 044 tun. Jeho sklizňové plocha se zvýšila o 19,6 %, naproti tomu hektarový výnos zaznamenal pokles o 8,0 % (0,28 t) na 3,24 tun.

Graf - Výnosy vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2017

Brambory ostatní (tzn. konzumní a průmyslové) byly v roce 2017 sklizeny z plochy 150 ha (meziroční pokles o 6,9 %) a při hektarovém výnosu 31,68 tun jejich sklizeň dosáhla 4 758 tun (meziročně méně o 9,4 %). Plochy luskovin v roce 2017 vzrostly o 2,1 %, zatímco jejich sklizeň poklesla o 7,5 % na 1 877 tun. Úroda technické cukrovky přes meziroční pokles sklizňové plochy o 0,8 % vzrostla o 0,1 % na 60 737 tun. Produkce řepky, jejíž plocha meziročně vzrostla o 2,1 %, byla díky nižšímu hektarovému výnosu ve srovnání s rokem 2016 nižší o 12,6 % a dosáhla hodnoty 17 628 tun. Pícniny na orné půdě vykázaly výnosnost 9,17 t/ha a při poklesu sklizňové plochy o 9,7 % jejich sklizeň poklesla o 21,1 % na 71 583 tun. Produkce sena z trvalých travních porostů byla meziročně nižší o 10,1 % a dosáhla 201 513 tun, ačkoli se plochy v meziročním srovnání rozšířily o 3,7 %. Hektarový výnos sena poklesl o 13,3 % na 3,31 tun.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

 • Tabulky
 • Definitivní údaje o sklizni vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji
 • Spotřeba hnojiv v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Vývoj sklizně a sklizňových ploch obilovin, pšenice, ječmene a brambor ostatních v Libereckém kraji
 • Vývoj hektarových výnosů obilovin v Libereckém kraji
 • Vývoj hektarových výnosů řepky a cukrovky technické v Libereckém kraji
 • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2000–2017
 • Sklizňové plochy vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2000–2017
 • Výnosy vybraných zemědělských plodin v Libereckém kraji v letech 2000–2017
 • Výnosy vybraných zemědělských plodin podle krajů v roce 2017