Cizinci v Libereckém kraji v roce 2020

 

(předběžné údaje)

Podle předběžných výsledků žilo v Libereckém kraji ke konci loňského roku 22 758 cizinců, tj. meziročně více o 0,7 %. Jejich podíl na celkovém počtu obyvatel kraje představoval 5,1 %.

Podle předběžných údajů Ředitelství služby cizinecké policie ke konci roku 2020 pobývalo na území Libereckého kraje 22 650 cizinců s trvalým nebo dlouhodobým pobytem nebo vízy, občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků s přechodným pobytem, tj. meziročně více o 157 osob (+0,7 %). Ženy se na uvedeném počtu podílely 45,8 %. Z pohledu okresů kraje nejvíce cizinců bylo soustředěno v okrese Liberec (11 104 osob, tj. 48,8 % z celkového počtu), nejméně v okrese Semily (2 106 osob, 9,3 %).

Graf - Cizinci a jejich podíl na obyvatelstvu Libereckého kraje

Cizinci ze zemí Evropské unie představovali 38,4 % celkového počtu cizinců, zbývajících 61,6 % připadlo na cizince z ostatních zemí. Podle státního občanství byli nejpočetnější skupinou v kraji Ukrajinci, jejich podíl na celkovém počtu cizinců dosáhl 30,0 %. Meziročně se jejich počet zvýšil o 682 osob (+11,1 %). Podíl Slováků činil 19,1 %, jejich počet se oproti konci roku 2019 snížil o 665 osob (-13,3 %). Osoby s vietnamským občanstvím byly zastoupeny z 9,2 %, jejich počet zaznamenal mírný meziroční nárůst o 10 osob. Osoby s mongolským občanstvím tvořily 8,6 % cizinců, jejich počet se zvýšil o 160 osob (+8,9 %) a většina z nich pobývala v okrese Česká Lípa (97,4 % z celkového počtu mongolů v kraji). O téměř jednu čtvrtinu poklesl počet osob s německým státním občanstvím a k 31. 12. 2020 na území Libereckého kraje pobývalo 432 osob.

V České republice žilo na konci loňského roku 634 790 cizinců a tvořili 5,9 % celkového počtu obyvatel. Nejvíce cizinců žilo v Hlavním městě Praze – 229 413 osob představovalo 36,1 % celorepublikového úhrnu a 17,2 % obyvatelstva tohoto kraje (nejvyšší zastoupení mezi kraji). Nejméně cizinců vykázal Zlínský kraj – 11 699 osob prezentovalo 1,8 % republikového údaje a 2,0 % obyvatel kraje (nejnižší podíl v rámci mezikrajského srovnání). Počet cizinců v Libereckém kraji byl mezi kraji 7. nejnižší, podíl na úhrnu za Českou republiku dosáhl 3,6 %. Podíl na celkovém počtu obyvatel Libereckého kraje dosáhl 5,1 % a mezi kraji byl 5. nejvyšší.

Počet cizinců se meziročně zvýšil v jak v České republice (+41 424 osob, +7,0 %), tak kromě Libereckého kraje v dalších 12 krajích.  Absolutně nejvíce cizinců přibylo v hlavním městě Praze (+18 930 osob), nejvyšší relativní přírůstek zaznamenal Jihomoravský kraj (+11,5 %). Nejnižší absolutní a relativní přírůstek vykázal náš kraj. Jediným krajem, ve kterém meziročně poklesl počet cizinců, byl Moravskoslezský kraj (-1 174 osob, -4,1 %).

Podle údajů MPSV a MPO bylo v Libereckém kraji v roce 2020 celkově zaměstnáno 23 550 cizinců. Na úřadech práce bylo evidováno 20 853 cizinců, 2 697 cizinců mělo platné živnostenské oprávnění. Strukturu cizinců evidovaných na úřadech práce z více než 55 % představovali občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska v postavení zaměstnanců, necelá jedna pětina nepotřebovala povolení k zaměstnání, 15,9 % cizinců bylo držiteli zaměstnaneckých karet a 9,5 % cizinců vlastnila platné povolení k zaměstnání. Modrou kartu (dlouhodobý pobyt za účelem výkonu práce, která vyžaduje vysokou kvalifikaci) mělo v roce 2020 k dispozici pouze 18 cizinců evidovaných na úřadech práce.

Kontakt:

Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Cizinci v Libereckém kraji v roce 2020 (Celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Cizinci v Libereckém kraji podle státního občanství
 • Cizinci v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2020
 • Zaměstnaní cizinci v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2020
 • Grafy
 • Cizinci a jejich podíl na obyvatelstvu Libereckého kraje
 • Cizinci podle státního občanství a okresů k 31. 12. 2020
 • Cizinci v Libereckém kraji podle vybraného státního občanství
 • Cizinci pracující v Libereckém kraji k 31. 12. 2020
 • Cizinci podle vybraného státního občanství v Libereckém kraji
 • Cizinci v okresech Libereckého kraje podle pohlaví k 31. 12. 2020