Cizinci v Libereckém kraji v roce 2018

 

V Libereckém kraji žilo ke konci loňského roku více než 21 tisíc cizinců, jejich podíl na celkovém počtu obyvatel kraje dosáhl 4,8 %. Mezi cizinci převažovali Ukrajinci a Slováci.

Graf: Cizinci podle státního občanství v okresech Libereckého kraje

Podle údajů Ředitelství služby cizinecké policie ke konci roku 2018 pobývalo na území Libereckého kraje 53 azylantů a 21 364 „cizinců“, tj. cizinců s trvalým pobytem, občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků s přechodným pobytem a občanů tzv. třetích zemí s dlouhodobým pobytem (příp. s dlouhodobými vízy). Ve srovnání s koncem roku 2017 se počet cizinců v kraji zvýšil o 8,0 %, ve srovnání s rokem 1996 pak došlo k 2,5násobnému navýšení.  Necelá polovina cizinců byla evidována v okrese Liberec (48,6 %), naproti tomu v okrese Semily žilo pouze 9,1 % z celkového počtu cizinců v kraji. Největší koncentrace z pohledu krajů byla vykázána v Hlavním městě Praze (205 595 osob, tj. 36,4% z celkového počtu 564 345 cizinců žijících v České republice), s odstupem následoval Středočeský kraj (76 393 osob, 13,5 %) a Jihomoravský kraj (50 351 osob, 8,9 %). Našemu kraji příslušela v mezikrajském žebříčku 7. nejvyšší pozice (3,8 %). Nejméně cizinců pobývalo Kraji Vysočina (10 648 osob, 1,9 %) a ve Zlínském kraji (10 255 osob, 1,8 %).

Z dlouhodobého pohledu podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel Libereckého kraje neustále mírně roste. Ke konci roku 2018 dosáhl 4,8 %, což představuje 5. nejvyšší podíl mezi kraji. Nejvyšší podíl cizinců vykázalo Hlavní město Praha (15,7 %), nejnižší Zlínský kraj (1,8 %).

Z hlediska pohlaví mezi cizinci v Libereckém kraji ke konci roku 2018 převažovali z 54,6 % muži. Více než polovina cizinců v Libereckém kraji patřila do věkové kategorie 20–44 let (51,4 %), ve věku 65 a více let zde žilo 7,1 % cizinců. Na 100 dětí–cizinců do 15 let připadlo 62,8 cizinců ve věku 65 a více let. Průměrný věk cizinců dosáhl 38,4 let, muži i ženy byli v průměru stejně staří (38,4 let, resp. 38,5 let).

Podle státního občanství 43,8 % cizinců představovali cizinci ze zemí Evropské unie, zbývajících 56,2 % připadlo na cizince z ostatních zemí. Více než 26 % cizinců žijících v našem kraji reprezentovali Ukrajinci, Slováci byli zastoupeni z 22,9 %. Třetí nejpočetnější skupinou s 9,6% podílem byly osoby s vietnamským občanstvím, následovaly osoby s mongolským (8,0 %) a s polským občanstvím (7,0 %). Více než 97 % všech Mongolů žilo v okrese Česká Lípa. Všechny ostatní státní příslušnosti pak měly převahu v okrese Liberec, ve kterém pobývalo například 71,6 % Rumunů a více než 50 % Rusů, Ukrajinců, Němců a Slováků.

Podmínky zaměstnávání cizinců v České republice jsou stanoveny mj. zákonem o zaměstnanosti, podle kterého cizinci mohou být zaměstnáni na našem území za předpokladu, že obdrželi povolení k zaměstnání (pokud jsou tato povolení potřebná) nebo obdrželi zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. V Libereckém kraji bylo celkově zaměstnáno 20 118 cizinců – 17 495 cizinců bylo evidováno na úřadech práce a 2 623 cizinců mělo platné živnostenské oprávnění. Více než 58 % cizinců evidovaných na úřadech práce představovali občané Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska v postavení zaměstnanců, více než jedna pětina cizinců nepotřebovala povolení k zaměstnání, jedna desetina vlastnila platné povolení k zaměstnání a 9,9 % cizinců obdrželo zaměstnaneckou kartu. Modrou kartu (dlouhodobý pobyt za účelem výkonu práce, která vyžaduje vysokou kvalifikaci) získalo pouze 19 cizinců evidovaných na úřadech práce.

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Cizinci v Libereckém kraji v roce 2018 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Cizinci v Libereckém kraji podle státního občanství
 • Cizinci v Libereckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2018
 • Zaměstnaní cizinci v Libereckém kraji a jeho okresech v roce 2018
 • Grafy
 • Cizinci a jejich podíl na obyvatelstvu Libereckého kraje
 • Cizinci podle státního občanství a okresů k 31. 12. 2018
 • Cizinci v Libereckém kraji podle vybraného státního občanství
 • Cizinci pracující v Libereckém kraji k 31. 12. 2018
 • Cizinci podle vybraného státního občanství v Libereckém kraji