Charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností NOVÝ BOR

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor se rozkládá v severozápadní části Libereckého kraje, sousedí s krajem Ústeckým a v rámci našeho kraje pak se správním obvodem obce s rozšířenou působností Česká Lípa a Liberec. Krátkým úsekem na severu hraničí se Spolkovou republikou Německo, přičemž turisté mohou využít hraničních přechodů v Horní a Dolní Světlé a Krompachu. Na území správního obvodu se z geografického hlediska rozprostírá převážně horské pásmo nad 500 m n.m., z přírodovědného pak České středohoří a Lužické hory s nejvyšší horou Luž (793 m n.m.). Dominantou regionu je vrch Klíč s vynikajícím kruhovým rozhledem. Za národní přírodní památku byla vyhlášena Panská skála u Kamenického Šenova, u které byla postupnou těžbou odhalena jedna z nejkrásnějších ukázek sloupcové odlučnosti čediče u nás. Celý útvar připomíná píšťaly varhan, a proto je také nazýván "Varhany".

ilustrační fotoSprávní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor se rozprostírá na území 201 km2 a je tak čtvrtým nejmenším správním obvodem Libereckého kraje. Zaujímá 6,4 % jeho rozlohy. Území správního obvodu zasahuje z velké části do Lužických hor a Ještědského hřebene, takže je pro něj typický velký výskyt lesních porostů. Podíl lesních pozemků na celkové výměře správního obvodu činí téměř 51 % a zemědělská půda představuje necelých 39 % celkové výměry. Sídelní strukturu tvoří 16 obcí, statut města mají přiděleny tři obce – Cvikov, Kamenický Šenov a Nový Bor.

Ke konci roku 2020 žilo ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor 26 294 obyvatel, což představuje 5,9 % z celkového počtu obyvatel Libereckého kraje.

Správní obvod Nový Bor je oblastí se silnou průmyslovou základnou, sklářský průmysl, odvětví s mnohaletou tradicí a jedinečností, v posledních letech ztratil svoji dominantní pozici.

Správní obvod Nový Bor je bohatý na historické a kulturní památky. Nejznámějším hradem tohoto regionu je zcela určitě skalní hrad Sloup, který byl vytesán do pískovcového masívu stolové hory a je největším svého druhu v Čechách. Historii sklářské výroby zachycují sklářská muzea v Kamenickém Šenově a Novém Boru, přičemž sbírky obou muzeí představují výjimečný soubor unikátních exponátů. Novodobé sklářské výrobky prezentuje řada soukromých výstavních síní a galerií. Významnou oblastí cestovního ruchu v letních měsících je okolí Sloupu v Čechách, kde milovníci přírody nacházejí zajímavé turistické trasy se skalními útvary, příznivci cykloturistiky nejčastěji směřují na Polevsko a Slunečnou.