Charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností FRÝDLANT

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant se nachází v nejsevernější části Libereckého kraje v tzv. Frýdlantském výběžku. Ze tří stran (západ, sever a východ) hraničí s Polskem a na jižní straně jsou jeho sousedy správní obvody obcí s rozšířenou působností Liberec, Jablonec nad Nisou a Tanvald. Oblast Frýdlantského výběžku je zařazena do Žitavského bioregionu, který tvoří mírná pahorkatina zasahující až pod Jizerské hory, jejichž část se rozkládá v jižní části správního obvodu. Zde se také nalézá nejvyšší hora Jizerských hor Smrk (1 124 m n.m.). V chráněné krajinné oblasti Jizerské hory se nachází řada maloplošných přírodních rezervací a památek. Pro toto území jsou typické bučiny a rašeliniště. Celým územím správního obvodu napříč protéká řeka Smědá, kolem které se vyskytuje mnoho vzácných a ohrožených živočichů. Významnými lesními komplexy jsou Poustecká obora s několika lesními rybníky a oblast v okolí vrchu Chlum, vyhlášená jako Přírodní park Peklo. Poněkud odlišnou faunu lze nalézt v opuštěné části pískoven v okolí Horní Řasnice.

ilustrační fotoRozlohou 349 km2 je třetím největším správním obvodem Libereckého kraje a zaujímá 11,0 % celkové rozlohy kraje. Na území správního obvodu Frýdlant se nachází 18 obcí, z toho čtyři se statutem města (Frýdlant, Hejnice, Nové Město pod Smrkem a Raspenava). Zemědělská půda představuje 45,0 % celkové rozlohy správního obvodu, nezemědělskou půdu tvoří především lesní pozemky (téměř 48 % výměry území).

Ve správním obvodu Frýdlant ke konci roku 2018 žilo 24 496 obyvatel, tj. 5,5 % obyvatel Libereckého kraje.

Frýdlantsko je pro potenciální turisty zajímavým výletním cílem jak z hlediska historických a kulturních památek, tak i svými přírodními krásami. Je totiž krajem polí, lesů a luk, alejí starých stromů a krajem, kde se střetává kultura lužickosrbská s německou a německá s českou. Celý správní obvod je protkán značenými turistickými cestami a cyklostezkami, které překračují i přes hranice a pokračují na území Polska. Kromě toho je především oblast Jizerských hor oblíbeným cílem milovníků zimních sportů, kteří zde využívají upravované běžecké stopy Jizerské magistrály.