Charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností ČESKÁ LÍPA

 

Správní obvod s rozšířenou působností Česká Lípa zaujímá západní část Libereckého kraje a sousedí s krajem Ústeckým a Středočeským. Na území správního obvodu se rozprostírají dvě geografická pásma. Nížinné pásmo do 300 m n. m. se rozkládá v jižní části v oblasti Dubska a Dokska, podhorské pásmo 300 až 500 m n. m. zasahuje do severozápadní části. Ráz krajiny spoluvytváří četné vodní plochy, z nichž nejznámější je Máchovo jezero (dříve Velký rybník) o rozloze 295 ha. Raritou jsou rybníky vytvářející menší rybniční systém na potoku Svébořickém, Ploučnickém a Hradčanském. Téměř celým územím protéká řeka Ploučnice vlévající se v Děčíně do řeky Labe. Na území správního obvodu zasahují dvě chráněné krajinné oblasti – České Středohoří a Kokořínsko. Z řady dalších přírodních památek lze uvést národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a Novozámecký rybník a národní přírodní památky Peklo a Swamp.

Rozlohou 872 km2 je největším správním obvodem Libereckého kraje a zaujímá téměř 28 % jeho celkové výměry. Z celkové rozlohy správního obvodu představuje 40,1 % zemědělská půda. Nezemědělskou půdu tvoří především lesní porosty, které se rozprostírají na 46,0 % výměry území. Na území tohoto správního obvodu má svou působnost 41 obcí, z toho 8 měst. Město Ralsko získalo statut města 1. 12. 2006, obec Holany byla k 1. 10. 2006 povýšena na městys.

ilustrační fotoKe konci roku 2018 žilo ve správním obvodu Česká Lípa 76 838 obyvatel, což je 17,4 % z celkového počtu obyvatel Libereckého kraje. Obyvatelé správního obvodu Česká Lípa patří mezi nejmladší v Libereckém kraji.

Správní obvod obce s rozšířenou působností Česká Lípa patří mezi správní obvody s rozvinutým průmyslem, který se v současné době zaměřil především na výrobu automobilových dílů a doplňků.

Území správního obvodu Česká Lípa, které se kryje s územím turistické oblasti nazvané Máchův kraj, je cílem řady domácích i zahraničních návštěvníků. Tato největší turistická oblast Libereckého kraje se skládá ze 6 turistických podoblastí - Máchova jezera, Ralska, Kokořínska, Holan, Českého Středohoří a města České Lípy. Národními kulturními památkami jsou hrad Bezděz a zámek Zákupy.