Charakteristika okresu LIBEREC

 

ilustrační foto-horský hotel JeštědOkres Liberec je jedním z nejseverněji položených okresů v České republice. Na severu hraničí se Spolkovou republikou Německo a v délce 101,5 km také s Polskem. Západní hranici tvoří okres Česká Lípa, jižní okres Mladá Boleslav a Semily a východní okres Jablonec nad Nisou. Reformou státní správy byla k 1. 1. 2000 Česká republika nově rozdělena na 14 krajů (NUTS3). Okres Liberec se tak spolu s okresy Liberec, Česká Lípa a Semily stal součástí Libereckého kraje.

K 1. 1. 2003 nabyla platnosti reforma státní správy, při které byly zrušeny okresní úřady a současně byly ustaveny územní obvody pověřených obcí II. stupně a správní obvody obcí s rozšířenou působností III. stupně. Touto reformou nebyly zrušeny okresy jako územní jednotky. Na území okresu Liberec byl vytvořen správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant, na jehož území leží územní obvody pověřených obcí Frýdlant a Nové Město pod Smrkem, správní obvod Liberec (pověřené úřady Liberec, Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chrastava a Jablonné v Podještědí). Na území okresu Liberec částečně zasahuje i správní obvod Turnov, nacházející se v okrese Semily. Správní obvody obcí s rozšířenou působností tedy územně neodpovídají hranicím okresů. Poslední územní změnou s účinností od 1. 1. 2007 bylo přeřazení obcí Jablonné v Podještědí a Janovice v Podještědí z okresu Česká Lípa do libereckého okresu.

ilustrační obrázek - LiberecK 31. 12. 2018 se v okrese Liberec nacházelo 59 obcí, z toho 11 měst a městys Zdislava. K uvedenému datu žilo na území okresu 174 811 obyvatel, přičemž středisky osídlení jsou především město Liberec (104 445 obyvatel), dále Hrádek nad Nisou (7 722 obyvatel), Frýdlant (7 531 obyvatel), Chrastava (6 281 obyvatel), Nové Město pod Smrkem (3 674 obyvatel) a Jablonné v Podještědí (3 622 obyvatel). Rozmístění obyvatel na území okresu je velmi nerovnoměrné a koncentruje se do městských sídel. Ve městech okresu žije 83,3 % obyvatel okresu. Rozloha okresu Liberec k 31. 12. 2018 činila 989 km2, hustota osídlení odpovídá hodnotě 176,7 obyvatel na km2.

Liberecký okres je charakteristický značnou členitostí terénu. Nadmořská výška se na území okresu pohybuje od 210 m n.m. na jihu okresu po 1 124 m n.m., kterou dosahuje nejvyšší hora Jizerských hor – Smrk, nacházející se na státní hranici s Polskem. V severní části okresu se rozprostírají Jizerské a Lužické hory. Ve střední části okresu se nachází liberecká kotlina, která je od jihu oddělena Ještědským pohořím. Z celkové plochy okresu připadá 47,2 % Liberecká Fügnerova ulice (centrum MHD)na zemědělskou půdu a 42,5 % na lesní půdu. Okres Liberec je zajímavý svoji geologickou stavbou. Jizerské hory jsou tvořeny žulou, přesto v severní části hor se nachází rozsáhlá čedičová oblast v okolí hory Bukovec. Vody z území okresu odtékají z části do Severního moře (Ploučnice, Jizera) a z části do moře Baltského (Smědá, Nisa).

Okres Liberec patří mezi okresy s tradičně rozšířenou průmyslovou výrobou. Mezi nejvýznamnější odvětví okresu patří výroba kovodělných výrobků, strojů a zařízení, výrobků pro automobilový průmysl a plastikářský průmysl. Významné postavení v okrese Liberec však mají i jiná než průmyslová odvětví a přirozeně terciární sféra.

Ke konci roku 2018 dosáhl podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (tj. podíl počtu dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let na celkovém počtu obyvatel ve věku 15–64 let) v okrese 3,40 %. Nezaměstnanost v okrese Liberec tak byla nejvyšší ze všech okresů Libereckého kraje. K 31. 12. 2018 bylo v okrese Liberec evidováno 4 311 uchazečů o zaměstnání, z toho 32 786 osob (tj. 87,8 %) splnilo podmínku dosažitelnosti. Na 1 volné pracovní místo připadalo 0,77 uchazečů.

Zámek FrýdlantOkres Liberec má díky geografické poloze dobré předpoklady pro celoroční rekreaci. Město Liberec svým položením mezi Jizerskými horami a Ještědským hřebenem nabízí širokou škálu turistických aktivit. Na svazích obou horských celků se nachází množství lyžařských vleků a běžeckých tratí, jsou tu vhodné podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku. Liberecký okres je přitažlivý pro návštěvníky nejen bohatstvím přírodních krás, ale i silnou kulturní tradicí a množstvím stavebních a uměleckých památek. Na území Jizerských hor se nalézá nejvíce údolních přehrad, nejvíce rozhleden a nejrozsáhlejší plochy rašelinišť. Oblastí velkého turistického zájmu je i oblast Českodubska se zachovalou lidovou architekturou a zámkem Sychrov, na severní straně okresu oblast Frýdlantska s hradem a zámkem nebo hrádecká oblast s rekreačním střediskem Kristýna.