Cestovnímu ruchu v Libereckém kraji se ve 3. čtvrtletí 2021 dařilo (předběžné údaje)

 

Výsledky cestovního ruchu ve 3. čtvrtletí letošního roku v Libereckém kraji nabyly kladných hodnot – celkový počet hostů se meziročně zvýšil o 1,7 %, počet přenocování vzrostl o 3,0 %.

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje

Ve 3. čtvrtletí 2021 hromadná ubytovací zařízení na území Libereckého kraje navštívilo celkem 463 877 hostů, tedy o 7 571 hostů (1,7 %) více než ve 3. čtvrtletí 2020. Počet domácích turistů se meziročně zvýšil o 2,8 % na 427 344 hostů, tj. 92,1 % celkového počtu hostů v kraji. Počet zahraničních hostů poklesl o 9,9 % na 36 533 hostů. Mezi nerezidenty převažovali turisté ze sousedního Německa (42,2 %), dalších 13,4 % představovali turisté z Polska, 11,3 % hosté ze Slovenska. Z ostatních zemí zavítalo do našeho kraje 33,1 % návštěvníků. Hosté v zařízeních strávili 1 523 334 nocí, v tom domácí hosté 1 423 204 nocí (93,4 %) a zahraniční hosté 100 130 nocí (6,6 %). Celkový počet přenocování hostů se meziročně zvýšil o 3,0 %. V případě domácích hostů byl vykázán přírůstek o 4,9 %, u zahraničních hostů došlo k poklesu o 18,8 %. Průměrný počet přenocování všech hostů činil 3,3 noci, průměrná doba pobytu tedy dosáhla 4,3 dny. Domácí hosté v kraji strávili v průměru 3,3 noci (4,3 dny), zahraniční návštěvníci 2,7 nocí (3,7 dnů).

Meziroční zvýšení celkového počtu hostů a počtu domácích hostů bylo ve 3. čtvrtletí letošního roku zaznamenáno nejen v celé České republice (+12,5 %, resp. +22,3 %), ale také ve všech krajích. Relativní přírůstek celkového počtu hostů se pohyboval v intervalu od +1,7 % v našem kraji do +41,7 % v hlavním městě Praze. V případě domácích hostů nejnižší přírůstek vykázal Ústecký kraj (+2,6 %), nejvyšší opět hlavní město Praha (+40,1 %). Počet zahraničních hostů se zvýšil v celé České republice (+22,3 %) a v 9 krajích, a to od +0,9 % v Plzeňském kraji do +42,8 % v hlavním městě Praze. Nejvyšší propad nerezidentů vykázal Liberecký kraj. Celkový počet přenocování za Českou republiku se zvýšil o 11,0 %, napříč kraji se nárůst pohyboval v intervalu od +2,7 % v Ústeckém kraji do +46,2 v hlavním městě Praze. Počet přenocování domácích hostů se zvýšil ve všech krajích, a to od +2,5 % v Pardubickém kraji do +44,4 % v hlavním městě Praze. Meziroční zvýšení počtu přenocování nerezidentů vykázalo 10 krajů, mezi kterými s 47,2 % dominovalo hlavní město Praha.

Nejvíce turistů zavítalo tradičně do hlavního města Prahy (1 063 788 hostů, tj. 15,9 % republikového úhrnu 6 707 895 hostů). V pořadí druhým nejnavštěvovanějším regionem byl Jihočeský kraj (819 926 hostů, 12,2 %), třetím Jihomoravský kraj (816 764 hostů, shodně 12,2 %). Návštěvnost vykázaná v Libereckém kraji byla v rámci mezikrajského srovnání 6. nejvyšší, podíl na republikovém úhrnu představoval 6,9 %. Mezikrajský žebříček s 209 719 hosty a 3,1% podílem uzavírá Pardubický kraj. Nejvyšší průměrný počet přenocování byl vykázán v Karlovarském kraji (3,7 nocí), nejnižší v hlavním městě Praze (2,2 noci).

Výsledky cestovního ruchu za 1. až 3. čtvrtletí 2021 stále nedosahují hodnot z předchozího roku. Celkový počet hostů v Libereckém kraji ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletí 2020 poklesl o 23,0 % na 569 431 hostů. Domácí klientela se snížila o 18,0 % na 525 678 hostů, počet zahraničních hostů zaznamenal propad o 55,4 % na 43 753 hostů a také v tomto období mezi nimi převažovali hosté z Německa (41,3 %). Celkový počet přenocování meziročně poklesl o 25,1 % na 1 803 024 nocí. U domácích hostů byl v případě tohoto ukazatele vykázán pokles o 18,8 % na 1 684 130 nocí, počet přenocování zahraničních hostů se snížil o 64,2 % na 118 894 nocí. Průměrná doba přenocování celkem a v případě domácích hostů činila 3,2 noci, doba pobytu tedy představovala 4,2 dny. Zahraniční hosté v našem kraji strávili 2,7 nocí, resp. 3,7 dnů.

Kontakt:

Dagmar Dvořáková
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Cestovnímu ruchu v Libereckém kraji se ve 3. čtvrtletí 2021 dařilo (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí
 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Podíl zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 3. čtvrtletí 2021
 • Podíl zahraničních hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2021
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 3. čtvrtletí 2021
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021