Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 4. čtvrtletí a 1. až 4. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

 

Poslední čtvrtletí roku 2019 a také celý rok 2019 byl z pohledu cestovního ruchu v Libereckém kraji úspěšný – meziročně se v obou obdobích zvýšily jak počty hostů, tak počty přenocování.  Pozitivní výsledky se projevily v návštěvnosti domácích i zahraničních hostů.

Zahraniční hosté v zařízeních Libereckého kraje

Ve 4. čtvrtletí 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních na území Libereckého kraje ubytovalo 168 548 hostů, tj. meziročně více o 5,8 %. Poslední čtvrtletí sledovaného roku bylo z pohledu cestovního ruchu úspěšné také pro dalších 12 krajů. O 13,2 % vzrostl počet hostů v Karlovarském kraji, o 12,0 % v Olomouckém kraji. Nejnižší krajský relativní přírůstek dosáhl 0,5 % a byl vykázán Kraji Vysočina. Počet hostů meziročně poklesl pouze v jediném kraji, a to Pardubickém (-0,8 %). Téměř 44 % z republikového úhrnu 4 673,2 mil. hostů zavítalo do Hlavního města Prahy, druhým nejnavštěvovanějším krajem ve sledovaném období byl Jihomoravský kraj (432 290 hostů, tj. 9,3 %), třetím Karlovarský kraj (286 150 hostů, 6,1% podíl). Návštěvnost vykázaná v Libereckém kraji byla mezi regiony 8. nejvyšší a podíl na republikovém úhrnu představoval 3,6 %.

Ve struktuře klientely ubytovaných v libereckých ubytovacích zařízeních převažovali domácí hosté – jejich počet meziročně vzrostl o 8 593 hostů (7,5 %) na 123 259 hostů (tj. 73,1 % krajského úhrnu). Domácí hosté měli převahu také v dalších 11 krajích, jejich zastoupení se pohybuje v intervalu od 52,2 % v Jihočeském kraji do 86,0 % v Kraji Vysočina. Výjimkou jsou dva kraje – Hlavní město Praha a Karlovarský kraj pouze s 16,9%, resp. 34,1% podílem domácích hostů a tedy převahou hostů zahraničních. Meziroční úbytek hostů z České republiky vykázaly dva kraje, Hlavní město Praha (-1,5 %) a Pardubický kraj (-0,1 %). Ve všech ostatních regionech se návštěvnost zvýšila, nejvíce pak v Karlovarském kraji (+14,5 %). Přírůstek nad 10 % byl překročen také v Jihočeském kraji (+13,4 %) a Olomouckém kraji (+12,7 %).

Počet zahraničních hostů se meziročně navýšil v 11 krajích. Prvenství přísluší s 13,3% přírůstkem Královéhradeckému kraji, nejnižší tempo růstu vykázal Středočeský kraj (+0,7 %). K meziročnímu poklesu zahraničních návštěvníků došlo v Kraji Vysočina (-5,3 %), v Pardubickém (-5,0 %) a Zlínském (-2,7 %) kraji. V Libereckém kraji se počet hostů z ciziny zvýšil o 1,3 % (593 osob) na 45 289 hostů. Ve struktuře podle zemí z 58,9 % převažovali hosté z Německa, jejich zájem o náš kraj se meziročně zvýšil o 6,0 %.

Celkový počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ve 4. čtvrtletí roku 2019 dosáhl 434 837 nocí a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostl o 8,0 %. Větší měrou se na tomto výsledku podíleli domácí hosté, počet jejich přenocování se meziročně zvýšil o 10,2 %. Relativní přírůstek v případě přenocování zahraničních hostů činil 3,5 %. Z pohledu krajů se celkový počet přenocování meziročně snížil pouze v  Kraji Vysočina a Pardubickém kraji (o 0,9 %, resp. O 0,7 %), a to v důsledku poklesu počtu přenocování zahraničních hostů. V ostatních krajích hodnota tohoto ukazatele vzrostla, nejdynamičtěji v Olomouckém a Královéhradeckém kraji (o 9,2 %, resp. o 9,1 %).

Všichni hosté v Libereckém kraji v průměru přenocovali 2,6 nocí, průměrná délka pobytu pak dosáhla 3,6 dnů. Hosté ze zahraničí se v našem kraji zdrželi déle – průměrný počet přenocování činil 2,9 nocí, průměrná doba pobytu 3,9 dnů. Domácí hosté zde přenocovali 2,4 nocí a pobyli 3,4 dny. Mezi kraji České republiky nejvyšší hodnoty těchto ukazatelů vykázal Karlovarský kraj, když celková průměrná doba přenocování dosáhla 4,5 nocí (u zahraničních hostů 4,6 nocí, u domácích hostů 4,2 noci) a průměrná doba pobytu pak činila 5,5 dnů (resp. 5,6 dnů a 5,2 dnů).

Také podle ročních výsledků se cestovnímu ruchu v Libereckém kraji dařilo. Celkový počet hostů ve srovnání s rokem 2018 vzrostl o 45 647 (4,6 %) na 1 042 860 hostů. Zvýšil se jak počet zahraničních hostů (o 6,2 % na 222 381 hostů), tak počet domácích hostů (o 4,1 % na 820 479 hostů). Mezi zahraničními hosty opět z 51,0 % převažovali hosté ze sousedního Německa.

Celkový počet hostů a počet hostů z České republiky vzrostl ve všech krajích České republiky, nejvyšší zvýšení v obou případech vykázal Olomoucký kraj (+8,8 %, resp. +9,6 %). V případě zahraniční klientely vykázaly meziroční snížení 4 kraje (Pardubický, Kraj Vysočina, Jihočeský a Zlínský) a pokles se pohyboval od -4,7 % v Pardubickém kraji do -0,2 % v kraji Zlínském. Nejvyšší zvýšení zahraniční klientely vykázal Jihomoravský kraj (+10,2 %).

Celkový počet přenocování v ubytovacích zařízeních na území Libereckého kraje se meziročně navýšil o 5,9 % na 3 154 869 přenocování. Vyšší meziroční změnu vykázala přenocování zahraničních hostů (+8,3 %), v případě domácích hostů představovala +5,3 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl také v dalších 12 krajích – nejvýrazněji v kraji Olomouckém (+7,0 %), kterému patří prvenství i v případě přenocování domácích hostů (+7,8 %). Celkový pokles přenocování byl evidován pouze v Kraji Vysočina (-0,4 %). Přenocování zahraniční klientely rozdělilo regiony na dvě poloviny. V první se počet přenocování meziročně navýšil, nejvíce právě v Libereckém kraji. V dalších sedmi krajích přenocování zahraničních hostů pokleslo, nejvíce v Kraji Vysočina (-8,8 %).

Kontakt:

Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 4. čtvrtletí a 1. až 4. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2019
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí (předběžné údaje)
 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 4. čtvrtletí 2019
 • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 4. čtvrtletí 2019
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019