Do kraje přijelo v loňském roce přes milion hostů

 

Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 4. čtvrtletí a 1. až 4. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

Ve 4. čtvrtletí 2018 se v hromadných ubytovacích zařízeních na území Libereckého kraje ubytovalo 160 358 hostů, tj. meziročně více o 8,5 %. Pozitivní výsledek byl dosažen především zásluhou zahraničních hostů, jejich počet vzrostl o 16,8 %. Zájem domácích hostů o náš kraj se také zvýšil, a to o 5,6 %. Poslední čtvrtletí sledovaného roku bylo z pohledu cestovního ruchu úspěšné víceméně pro téměř všechny kraje. Relativní přírůstek se pohyboval od 2,5 % v Královéhradeckém kraji do 13,6 % ve Středočeském kraji. O více než jednu desetinu se celkový počet hostů zvýšil také v kraji Jihočeském (+11,3 %), Moravskoslezském (+11,0 %) a Zlínském (+10,6%). Výjimkou byl Pardubický kraj, ve kterém návštěvnost poklesla o 6,9 %.

Graf - Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje

Nejnavštěvovanějším krajem je tradičně Hlavním město Praha s více než 2 mil. návštěvníků (tj. 45,0 % z republikového úhrnu 4,5 mil. hostů), více než 400 tis. turistů zavítalo do Jihomoravského kraje (9,0 %). Návštěvnost vykázaná v Libereckém kraji byla mezi regiony 8. nejvyšší a podíl na republikovém úhrnu představoval 3,6 %.

Klientelu ubytovacích zařízení v Libereckém kraji představovali především domácí hosté (115 194 osob, tj. 71,8 % z celkového počtu). Ti mají nadvládu také v dalších 10 krajích, jejich zastoupení se pohybuje v intervalu od 53,7 % v Plzeňském kraji do 85,0 % v Kraji Vysočina. V Hlavním městě Praze z 82,6 %, v Karlovarském kraji z 66,1 % a v Jihočeském kraji z 50,2 % převažovali zahraniční hosté. V našem kraji jejich zastoupení dosáhlo 28,2 % a více než polovina z nich přijela z Německa. Pokles návštěvnosti domácích hostů byl vykázán v Pardubickém a Plzeňském kraji (o 6,8 %, resp. o 6,3 %), úbytek zahraničních hostů zaznamenal pouze Pardubický kraj (-7,3 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ve 4. čtvrtletí 2018 dosáhl 404 378 nocí, tj. meziročně více o 4,5 %. V případě zahraničních hostů došlo k navýšení počtu nocí o 8,3 %, relativní přírůstek v případě domácích hostů činil 2,7 %. Z regionálního pohledu meziroční snížení celkového počtu přenocování vykázala ubytovací zařízení pouze v Pardubickém (o 7,1 %) a nepatrně také Královéhradeckém kraji (o 0,1 %). Meziročně nižší počet přenocování zahraničních hostů zaznamenal kraj Pardubický (-5,3 %), Karlovarský (-3,2 %) a Hlavní město Praha (-1,2 %), pokles zájmu v případě domácích hostů byl vykázán u Plzeňského (-9,4 %),  Pardubického (-7,5 %) a Královéhradeckého kraje (-1,4 %).

Průměrný počet přenocování hostů v Libereckém kraji dosáhl 2,5 nocí, průměrná doba pobytu pak 3,5 dnů. Hosté ze zahraničí se v našem kraji zdrželi déle – průměrný počet přenocování činil 2,9 nocí a 3,9 dnů. Domácí hosté zde přenocovali 2,4 nocí a pobyli 3,4 dny. Mezi kraji České republiky nejvyšší hodnoty těchto ukazatelů vykázal Karlovarský kraj. Celková průměrná doba přenocování zde dosáhla 4,6 nocí (u zahraničních hostů 4,8 nocí, u domácích hostů 4,3 noci), průměrná doba pobytu činila 5,6 dnů (resp. 5,8 dnů a 5,3 dnů).

Lůžka v ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji byla ve 4. čtvrtletí 2018 využita z 33,2 %. Hodnota ukazatele se mezi kraji pohybovala v intervalu od 26,4 % v Kraji Vysočina do 67,0 % v Hlavním městě Praze. Využití pokojů v našem kraji dosáhlo 30,9 %. Z pohledu krajů nejvyšší hodnota byla vykázána opět v Hlavním městě Praze (69,8 %),  nejnižší Kraji Vysočina (26,6 %).

Také podle ročních výsledků můžeme konstatovat, že se cestovnímu ruchu v Libereckém kraji dařilo. Celkový počet hostů překročil poprvé od roku 2012 hranici 1 mil. návštěvníků – jejich počet ve srovnání s rokem 2017 vzrostl o 7,4 % na 1 005 093 hostů. Zvýšil se jak počet zahraničních hostů (o 7,8 % na 211 409 hostů), tak počet domácích hostů (o 7,3 % na 793 684 hostů). Meziročně více turistů zaznamenaly s výjimkou Pardubického kraje také ostatní kraje České republiky. Nejdynamičtěji vzrostl celkový počet hostů v Plzeňském kraji (o 11,5 %), nejvyšší zvýšení zahraniční klientely vykázal Jihočeský kraj (o 20,6 %), domácí pak Karlovarský kraj (o 13,7 %). V Pardubickém kraji meziročně poklesl celkový počet hostů (o 1,0 %), počet zahraničních návštěvníků (o 2,6 %) i počet hostů domácích (o 0,7 %).

Z celkového počtu zahraničních hostů (211 409 osob), kteří v roce 2018 zavítali do Libereckého kraje, pocházela téměř polovina ze sousedního Německa (49,4 %). Hromadná ubytovací zařízení registrovala také 18,4 % hostů z Polska, 6,2 % ze Slovenska a 4,2 % z Nizozemska.

Celkový počet přenocování v ubytovacích zařízeních na území Libereckého kraje se meziročně navýšil o 4,1 % na 2 994 106 přenocování. Vyšší meziroční změnu vykázala přenocování domácích hostů (+4,4 %), v případě zahraničních návštěvníků představovala +3,4 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl také v dalších 12 krajích, nejvýrazněji v kraji Středočeském (o 10,3 %). V případě přenocování zahraničních hostů byl nejvyšší nárůst zjištěn v kraji Plzeňském (o 17,9 %)‚ domácích hostů pak v kraji Karlovarském (o 10,1 %).

Průměrná doba přenocování v Libereckém kraji v roce 2018 činila 3,0 noci, doba pobytu představovala 4,0 dny. Delší pobyt vykázali zahraniční hosté (3,1 noci, 4,1 dny) než domácí (3,0 noci, 4,0 dny).

Lůžka v ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji byla využita ze 44,9 %, tj. 5. nejvyšší hodnota mezi kraji. Nejvyšší čisté využití lůžek v roce 2018 vykázalo Hlavní město Praha (66,4 %), nejnižší Kraj Vysočina (32,5 %). Využití pokojů se pak pohybovalo v intervalu 30,3 % v kraji Vysočina do 69,3 % v Hlavním městě Praze. Hodnota za náš kraj dosáhla 36,8 %, tj. 6. nejnižší hodnota mezi kraji.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 • Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 4. čtvrtletí a 1. až 4. čtvrtletí 2018 - komentář
 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí ve 4. a v 1. až 4. čtvrtletí 2018
 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 4. čtvrtletí 2018
 • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2018
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018
 • Čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízení Libereckého kraje
 • Čisté využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízení Libereckého kraje
 • Čisté využití lůžek a využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2018