Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 4. čtvrtletí 2017 a v roce 2017 (předběžné údaje)

 

V posledních třech měsících roku 2017 se v hromadných ubytovacích zařízeních na území Libereckého kraje ubytovalo 147 140 hostů, tj. o 8 386 hostů (6,0 %) více než ve stejném období roku 2016. Poslední čtvrtletí sledovaného roku bylo z pohledu cestovního ruchu úspěšné víceméně i pro všechny zbývající kraje. Téměř o jednu pětinu vzrostl počet hostů v Plzeňském kraji, druhý nejvyšší přírůstek ve výši 15,7 % vykázal Jihomoravský kraj, hranice 10 % byla překročena také ve Středočeském kraji (10,6 %). Nejnižší krajský přírůstek dosáhl 1,1 % a připadl Zlínskému kraji. Necelých 46 % z republikového úhrnu 4 251,7 mil. hostů zavítalo do Hlavního města Prahy, druhým nejnavštěvovanějším krajem ve sledovaném období byl Jihomoravský kraj (373 647 hostů, tj. 8,8 %), třetím Karlovarský kraj (5,7 %). Návštěvnost vykázaná v Libereckém kraji byla mezi regiony 6. nejnižší a podíl na republikovém úhrnu představoval 3,5 %.

Ve struktuře klientely libereckých ubytovacích zařízení převažovali domácí hosté – jejich počet meziročně vzrostl o 6 409 osob (6,3 %) na 108 200 hostů (tj. 73,5 % krajského úhrnu). Domácí hosté mají převahu také v dalších 11 krajích, jejich zastoupení se pohybuje v intervalu od 53,5 % v Jihočeském kraji do 85,4 % v Kraji Vysočina. Výjimkou jsou dva kraje – Hlavní město Praha a Karlovarský kraj pouze s 16,0%, resp. 32,2% podílem domácích hostů a tedy převahou hostů zahraničních. Jediným krajem, který vykázal meziroční úbytek hostů z České republiky, je Karlovarský kraj (o 3,9 %). Ve všech ostatních se návštěvnost zvýšila – nejvíce pak v Plzeňském kraji (o 20,7 %).

Také počet zahraničních hostů se meziročně navýšil ve všech krajích. Prvenství opět patří s 18,1% přírůstkem Plzeňskému kraji, nejnižší tempo růstu vykázal Olomoucký kraj (102,5). V Libereckém kraji se počet hostů z ciziny zvýšil o 5,3 % (1 977 osob) na 38 940 hostů a více než polovina z nich (21 765 hostů, tj. 55,9 % z celkového počtu zahraničních hostů) přijela z Německa. Přes 5 tis. hostů do našeho kraje zavítalo z Polska, dalších 2 405 hostů ze Slovenska.

Graf - Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 4. čtvrtletí 2017

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ve 4. čtvrtletí roku 2017 dosáhl 385 468 nocí a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 vzrostl o 7,9 %. Větší měrou se na tomto výsledků podíleli zahraniční hosté, počet jejich přenocování se meziročně zvýšil o 14,0 %. Relativní přírůstek v případě přenocování domácích hostů činil 5,3 %. Z pohledu krajů se celkový počet přenocování meziročně snížil pouze v Kraji Vysočina (o 2,9 %), a to v důsledku poklesu počtu přenocování domácích hostů o 3,6 %. Ve Zlínském kraji údaj zůstal na úrovni loňského roku. V ostatních krajích pak hodnota tohoto ukazatele vzrostla, nejdynamičtěji opět v Plzeňském kraji (o 21,1 %).

Všichni hosté v Libereckém kraji v průměru přenocovali 2,6 nocí, průměrná délka pobytu pak dosáhla 3,6 dnů. Hosté ze zahraničí se v našem kraji zdrželi déle – průměrný počet přenocování činil 3,1 nocí, průměrná doba pobytu 4,1 dny. Domácí hosté zde přenocovali 2,4 nocí a pobyli 3,4 dny. Mezi kraji České republiky nejvyšší hodnoty vykázal Karlovarský kraj, když celková průměrná doba přenocování dosáhla 4,7 nocí (u zahraničních hostů 5,0 nocí, u domácích hostů 4,1 noci) a průměrná doba pobytu pak činila 5,7 dnů (resp. 6,0 dnů a 5,1 dnů).

Ve 4. čtvrtletí 2017 byla lůžka v ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji využita z 32,9 %, tj. 6. nejnižší hodnota mezi kraji. Nejvyšší čisté využití lůžek ve sledovaném období vykázalo Hlavní město Praha (68,9 %), nejnižší Kraj Vysočina (25,5 %). Využití pokojů se pak pohybovalo v intervalu od 25,4 % v kraji Vysočina do 70,4 % v Hlavním městě Praze. Hodnota za náš kraj dosáhla 30,9 %, tj. 7. nejnižší hodnota mezi kraji.

Také podle ročních výsledků můžeme konstatovat, že se cestovnímu ruchu v Libereckém kraji dařilo. Celkový počet hostů překročil poprvé od roku 2012 hranici 900 tis. návštěvníků – jejich počet ve srovnání s rokem 2016 vzrostl o 8,4 % na 935 972 hostů. Zvýšil se jak počet zahraničních hostů (o 14,1 % na 196 814 hostů), tak počet domácích hostů (o 7,0 % na 739 158 hostů). Mezi kraji České republiky nejdynamičtěji vzrostl celkový počet hostů v Jihomoravském kraji (o 14, 6 %), nejvyšší zvýšení zahraniční klientely vykázal Středočeský kraj (o 16,9 %), domácí pak Plzeňský kraj (o 15,0 %).

Struktura zahraničních hostů se v našem kraji v roce nezměnila – dominantní postavení měli hosté z Německa (49,3 % z celkového počtu zahraničních hostů), následovali hosté z Polska (17,4 %) a Slovenska (5,9 %). V roční bilanci za zmínku stojí 2,0% podíl hostů z Izraele a jejich 5. pozice v žebříčku.

Graf - Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017

Celkový počet přenocování v ubytovacích zařízeních na území Libereckého kraje se meziročně navýšil o 7,2 % na 2 874 969 přenocování. Vyšší meziroční změnu vykázala přenocování zahraničních hostů (+12,1 %), v případě domácích hostů představovala +5,9 %. Celkový počet přenocování meziročně vzrostl také v ostatních 13 krajích, nejvýrazněji v kraji Jihomoravském (+ 14,9 %). Prvenství mu patří i za výsledky v případě přenocování domácích a zahraničních hostů‚ v prvním případě nárůst o 13,9 %, ve druhém nárůst o 17,2 %.

Průměrná doba přenocování v Libereckém kraji v roce 2017 činila 3,1 noci, doba pobytu představovala 4,1 dne. Delší pobyt opět vykázali zahraniční hosté (3,2 noci, 4,2 dny) než domácí (3,0 noci, 4,0 dny).

V celém roce 2017 byla lůžka v ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji využita ze 44,4 %, tj. 5. nejvyšší hodnota mezi kraji. Nejvyšší čisté využití lůžek ve sledovaném období vykázalo Hlavní město Praha (67,5 %), nejnižší Kraj Vysočina (31,3 %). Využití pokojů se pak pohybovalo v intervalu 26,9 % v kraji Vysočina do 69,5 % v Hlavním městě Praze. Hodnota za náš kraj dosáhla 37,2 %, tj. 7. nejnižší hodnota mezi kraji.

Kontakt:

Ing. Dagmar Dvořáková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz
tel.: 485 238 803

 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí ve 4. a v 1. až 4. čtvrtletí 2017
 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 4. čtvrtletí 2017
 • Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 4. čtvrtletí 2017
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017
 • Čisté využití lůžek a využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2017