Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 a 1. až 3. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

 

Ve 3. čtvrtletí 2019 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje meziročně zvýšil o 1,3 % a počet přenocování vzrostl o 4,7 %. Pozitivní vývoj v oblasti cestovního ruchu Libereckého kraje byl vykázán také v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 – počet hostů vzrostl o 4,8 %, počet přenocování o 6,2 %.

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji

V hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje se ve 3. čtvrtletí 2019 ubytovalo celkem 396 752 hostů, tedy meziročně více o 5 234 hostů (1,3 %). Počet domácích hostů se zvýšil o 0,2 % na 332 717 hostů, kteří představují 83,9 % návštěvníků kraje. Do kraje zavítalo 64 035 zahraničních návštěvníků, tj. meziročně více o 7,9 %. Nejvíce hostů přicestovalo v měsíci srpnu (157 773 osob) a červenci (151 175 osob). V září již počet turistů poklesl na 87 804 návštěvníků. Meziročně návštěvnost v červenci vzrostla o 1,1 % a v srpnu o 3,7 %, naopak v září poklesla o 2,2 %. Mezi zahraničními hosty ze 42,7 % převažovali turisté z Německa, dalších 15,5 % hostů přijelo z Polska, 7,7 % ze Slovenska a 6,2 % z Nizozemska. Z Izraele přijelo do Libereckého kraje více než 2 tis. návštěvníků (3,2 %) a tisícovou hranici překročili ještě hosté z Dánska, Ruska, Rakouska a Ukrajiny.

Počet turistů se ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2018 navýšil téměř ve všech krajích České republiky. Výjimkou byl pouze Kraj Vysočina, ve kterém výsledek (pokles o 0,4 %) ovlivnilo snížení zahraniční návštěvnosti. Relativní přírůstky se pohybovaly v intervalu od 0,3 % v Jihočeském kraji do 9,2 % v Olomouckém kraji. Ze strany domácích hostů byl zvýšený zájem o ubytovací zařízení zaznamenán opět skoro ve všech regionech – nejvyšší vykázal Olomoucký kraj (+9,2 %), nejnižší náš kraj spolu s Krajem Vysočina (+0,2 %). V Jihomoravském kraji poklesl zájem domácí klientely o 0,2 %. Meziroční úbytek zahraničních hostů zaznamenal Kraj Vysočina (-4,8 %) a Jihočeský kraj (-4,0 %). Naopak o 9,0 % více hostů ze zahraničí přivítal Olomoucký kraj.

Nejvíce turistů během července až září letošního roku zamířilo do Hlavního města Prahy (2 298 120 hostů, tj. 30,5 % republikového úhrnu 7,5 mil. hostů). V pořadí druhým nejnavštěvovanějším krajem byl Jihomoravský kraj (813 075 hostů, 10,8% podíl), třetím Jihočeský kraj (797 556 turistů, tj. 10,6 %). Návštěvnost vykázaná v Libereckém kraji byla mezi regiony 6. nejvyšší, s 5,3% podílem na republikovém úhrnu. Nejnižší návštěvnost byla zaznamenána v Pardubickém kraji (183 884 hostů, tj. 2,4 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí roku 2019 překročil miliónovou hranici a dosáhl celkem 1 293 122 nocí, což bylo o 4,7 % více než ve stejném období předchozího roku. Domácí hosté strávili v ubytovacích zařízeních o 3,6 % více nocí – tedy 1 094 328 nocí, tj. 84,6 % z krajského úhrnu. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil o 11,8 % na 198 794 nocí (15,4 % krajského úhrnu). Průměrný počet přenocování v úhrnu a u domácích hostů činil shodně 3,3 nocí, průměrná doba pobytu tedy dosáhla 4,3 dny. Zahraniční návštěvníci v kraji strávili v průměru 3,1 noci (tedy 4,1 dny).

Z pohledu krajů České republiky celkový počet přenocování meziročně vzrostl v dalších 11 regionech, nejvýrazněji v Plzeňském kraji (+9,1 %). Nárůst v Libereckém kraji byl mezi regiony 3. nejvyšší. Pokles v případě tohoto ukazatele vykázal Kraj Vysočina (-2,7 %) a také Pardubický kraj (-2,0 %). Počet přenocování domácích hostů se kromě našeho kraje zvýšil také v dalších 9 krajích, nejvyšší nárůst o 9,0 % vykázal Plzeňský kraj. Naopak nižší zájem domácích hostů zaznamenalo Hlavní město Praha (-3,4 %), Pardubický kraj (-2,7 %), Jihomoravský kraj (-1,7 %) a Kraj Vysočina (-0,5 %). V případě přenocování hostů ze zahraničí došlo k výraznému propadu v Kraji Vysočina (-20,9 %), snížení bylo vykázáno také v kraji Jihočeském (-4,7 %), Moravskoslezském (-2,7 %) a Ústeckém (-1,4 %). Naopak nárůst přenocování zahraničních hostů v Libereckém kraji o 11,8 % byl v rámci mezikrajského srovnání nejvyšší.

Pozitivní vývoj doprovází cestovní ruch v Libereckém kraji také v průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2019. Celkový počet hostů vzrostl o 4,8 % na 878 052 hostů, počet zahraničních hostů se zvýšil o 8,3 % na 178 442 hostů a domácí klientela se rozšířila o 3,9 % na 699 610 hostů. Celkový počet přenocování v daném období se meziročně zvýšil o 6,2 % na 2 734 956 nocí. Počet strávených nocí domácích hostů se navýšil o 5,2 % na 2 167 681 nocí a zahraničních návštěvníků dokonce o 10,1 % na 567 275 nocí. Průměrná doba přenocování v úhrnu a u domácích hostů činila 3,1 nocí, doba pobytu představovala 4,1 dny. U zahraničních návštěvníků dosáhla 3,2 nocí a 4,2 dnů.

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 • Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 a 1. až 3. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí v 3. čtvrtletí 2019 a v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 3. av 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3 čtvrtletí 2019
 • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019
 • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji v 1.-3. čtvrtletí 2019