Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 3. čtvrtletí 2017 (předběžné údaje)

 

V hlavní turistické sezóně, tj. v měsících červenec až září 2017, se v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ubytovalo 367 049 hostů. Ve srovnání se 3. čtvrtletím 2016 se jejich počet zvýšil pouze nepatrně o 0,1 % a mezi kraji České republiky se jednalo o nejnižší přírůstek. Nejvyšší přírůstek vykázal Ústecký kraj (16,8 %), 10% hranice byla překročena také v Karlovarském (12,3 %) a Jihomoravském kraji (10,8 %). Více než 2 mil. hostů si našlo cestu do Hlavního města Prahy (32,0% podíl na republikovém úhrnu více než 7 mil. hostů). Druhým nejnavštěvovanějším krajem je Jihočeský kraj (746 655 turistů, tj. 10,7 %), těsně za ním se umístil Jihomoravský kaj (745 253 turistů, tj. 10,6 %). Návštěvnost dosažená v Libereckém kraji byla mezi kraji 6. nejvyšší, podíl na republikovém úhrnu představoval 5,2 %.

Na uvedeném výsledku za náš kraj se projevil nižší zájem ze strany domácích hostů. Jejich počet meziročně poklesl o 1,5 % na 309 632 návštěvníků, avšak stále ve struktuře hostů z 84,4 % převažují. Z ostatních krajů pokles domácí klientely vykázal již pouze Jihočeský kraj (o 1,1 %). Nejvyšší přírůstek vykázal Ústecký kraj (14,5 %). O více než jednu desetinu se počet domácích hostů zvýšil ještě v Karlovarském (12,8 %), Jihomoravském (11,6 %) a Plzeňském kraji (10,9 %).

Počet zahraničních hostů v zařízeních Libereckého kraje meziročně vzrostl o jednu desetinu na 57 417 návštěvníků, tj. 15,6 % z celkového počtu hostů ve 3. čtvrtletí 2017. Zahraniční klientela převažuje pouze ve dvou krajích – v Hlavním městě Praze z 87,7 %, v Karlovarském kraji z 58,1 %. V Kraji Vysočina její zastoupení dosáhlo pouze 12,6 %.

Nejvíce zahraničních hostů do našeho kraje zavítalo z Německa, a to více než 24 tis. (meziročně o 1,7 % více a 42,0% podíl na celkovém počtu zahraničních hostů). Dalších 14,3 % zahraničních hostů přijelo z Polska (meziroční přírůstek 4,6 %), 8,0 % ze Slovenska (přírůstek 11,2 %). O 2,7 % poklesl počet hostů z Nizozemska, jejich zastoupení ve struktuře zahraničních hostů představuje 7,0 %. Pátými nejčastějšími zahraničními návštěvníky jsou hosté z Izraele (2,9% podíl). Z pohledu regionů počet zahraničních hostů vzrostl také v dalších 13 krajích. Ubytovací zařízení v Kraji Vysočina vykázaly nárůst o 22,0 %, v Ústeckém kraji o 21,9 %, na druhé straně mezikrajského žebříčku se umístil Královéhradecký kraj s 0,7% nárůstem.

Graf - Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ve 3. čtvrtletí roku 2017 dosáhl 1 189 161 nocí a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 poklesl o 2,0 %. Počet přenocování domácích hostů meziročně poklesl o 3,0 % na 1 012 197 nocí (85,1 % z celkového počtu), zahraniční hosté v našem kraji strávili o 3,7 % nocí více, tedy 176 964 nocí. Necelých 44 % nocí připadlo na hosty z Německa, 12,6 % na hosty z Polska a jedna desetina na hosty z Nizozemska.

Nárůst počtu přenocování kromě Libereckého a Jihočeského kraje (-3,9 %) vykázaly všechny zbývající kraje. Největší nárůst celkové návštěvnosti i návštěvnosti zahraničních hostů vykázal Ústecký kraj (+13,6 %, resp. +25,4 %), v případě domácích hostů největší přírůstek vykázal Jihomoravský kraj (+12,3 %).  

Průměrná délka přenocování všech hostů v Libereckém kraji ve sledovaném období činila 3,2 nocí, průměrná doba pobytu 4,2 dnů.  Domácí hosté v našem kraji trávili delší dobu (3,3 nocí, resp. 4,3 dnů) než ti zahraniční (3,1 nocí, resp. 4,1 dnů). Mezi kraji České republiky nejvyšší hodnoty vykázal Karlovarský kraj, když celková průměrná doba přenocování dosáhla 4,8 nocí, zahraničních hostů 5,1 nocí, domácích hostů 4,4 noci.

Nejvyšší čisté využití lůžek ve 3. čtvrtletí 2017 vykázalo Hlavní město Praha (79,3 %), nejnižší Moravskoslezský kraj (47,4 %). V Libereckém kraji byla lůžka využita z 61,2 %, tj. 5. nejvyšší hodnota mezi kraji. Využití pokojů se pak pohybovalo v intervalu 38,9 % v Olomouckém kraji do 78,8 % v Hlavním městě Praze. Hodnota za náš kraj dosáhla 44,4 %, tj. 5. nejnižší hodnota mezi kraji.

Celé období od začátku roku 2017 je však z pohledu cestovního ruchu pro Liberecký kraj úspěšné. Celkový počet hostů dosáhl 797 954 osob, a ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím roku 2016 vzrostl o 10,1 %. Pozitivně se vyvíjel jak počet zahraničních hostů (meziroční nárůst o 18,1 %), tak domácích hostů (nárůst o 8,3 %).  Celkový počet přenocování v daném období meziročně vzrostl o 7,8 % na 2 504 932 nocí. Vyšší meziroční dynamiku vykázala přenocování zahraničních hostů (+13,3 %), v případě domácích hostů představovala 6,4 %. Průměrná doba přenocování v úhrnu za uvedené období činila 3,1 noci, stejný počet nocí v našem kraji strávili také domácí hosté. Doba pobytu v obou případech představovala 4,1 dne. Průměrná doba u zahraničních hostů dosáhla 3,2 nocí, průměrná doba pobytu 4,2 dnů.


Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí
 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 3. čtvrtletí 2017
 • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2017
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017
 • Čisté využití lůžek a využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 3. čtvrtletí 2017
 • Čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje
 • Využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje