Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2019 a 1. až 2. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

 

Návštěvnost v Libereckém kraji se vyvíjela pozitivně. Ve 2. čtvrtletí 2019 se meziročně se počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních zvýšil o 12,4 %, počet přenocování zaznamenal přírůstek ve výši 9,8 %. V 1. až 2. čtvrtletí 2019 v případě hostů nárůst přestavoval 7,8 %, v případě přenocování došlo ke zvýšení o 7,5 %.

Graf - Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji

Ve 2. čtvrtletí 2019 se v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ubytovalo celkem 237 108 hostů, tedy o 26 067 hostů (12,4 %) více než ve stejném období roku 2018. Počet domácích turistů se zvýšil o 11,7 % na 187 610 hostů a představují 79,1 % návštěvníků kraje. Také zahraničních návštěvníků zavítalo do kraje více, a to o 14,8 %. Návštěvnost kraje v jednotlivých měsících 2. čtvrtletí letošního roku postupně rostla. Nejméně návštěvníků přicestovalo v dubnu (54 809 hostů), v květnu do kraje zavítalo 79 557 hostů, v červnu pak 102 742 hostů. Meziročně návštěvnost v dubnu vzrostla o 17,2 %, v květnu o 5,6 % a v červnu byl zaznamenán přírůstek hostů o 15,6 %. Ze 49 498 zahraničních návštěvníků 52,6 % představovali turisté z Německa, dalších 15,9 % hostů přijelo z Polska a 5,8 % ze Slovenska.

Meziročně vyšší návštěvnost byla zaznamenána v celé České republice (+4,9 %) a také téměř ve všech ostatních regionech České republiky. Výjimkou byl pouze Kraj Vysočina s 1,4% poklesem. Nejvýraznější celkový nárůst hostů vykázaly kraj Olomoucký a Liberecký (shodně +12,4 %). Mírné meziroční snížení počtu zahraničních turistů zaznamenal jenom Jihočeský kraj (-0,5 %), naopak výše zmíněný nárůst hostů z ciziny v Libereckém kraji byl mezi regiony nejvyšší. Počet domácích hostů meziročně vzrostl ve 12 krajích, relativní přírůstek se pohyboval v intervalu od 0,9 % v Jihomoravském kraji do 13,7 % v kraji Olomouckém. Úbytek domácích hostů vykázaly 2 kraje – Vysočina (-2,2 %) a Středočeský (-0,4 %). Převahu zahraničních hostů nad hosty domácími vykázalo pouze Hlavní město Praha (85,3 % z celkového počtu hostů) a Karlovarský kraj (60,5 %).

Nejvíce turistů během dubna až června 2019 zamířilo do Hlavního města Prahy (2 157 094 hostů, tj. 37,5 % republikového úhrnu). V pořadí druhým nejnavštěvovanějším krajem je Jihomoravský kraj (581 418 turistů, 10,1 %) a třetím kraj Jihočeský (456 622 turistů, 7,9 %). Návštěvnost vykázaná v Libereckém kraji byla mezi kraji 8. nejvyšší, podíl na republikovém úhrnu představoval 4,1 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ve sledovaném období strávili 615 557 nocí, z toho domácí hosté 483 177 nocí (78,5 %). Meziročně celkový počet přenocování hostů vzrostl o 9,8 % (nejvyšší relativní přírůstek mezi kraji), v případě zahraničních hostů byl vyšší dokonce o 18,3 % (opět nejvyšší přírůstek v rámci mezikrajského srovnání). V případě domácích hostů byl zaznamenán nárůst o 7,7 %. Průměrný počet přenocování v úhrnu a u domácích hostů činil shodně 2,6 nocí, průměrná doba pobytu tedy dosáhla 3,6 dnů. Zahraniční návštěvníci v kraji strávili v průměru 2,7 nocí (tedy 3,7 dnů).

Celkový počet přenocování meziročně vzrostl v dalších 11 krajích, pokles byl zaznamenán pouze ve Zlínském kraji a Kraji Vysočina (shodně -0,8 %). V případě hostů ze zahraničí došlo ke snížení v kraji Pardubickém (-6,3 %), Zlínském a Moravskoslezském (shodně -0,3 %) a Olomouckém (-0,1 %). Počet přenocování domácích hostů poklesl ve 4 krajích – v Kraji  Vysočina (-1,9 %),  Královéhradeckém (-1,5 %), Zlínském (-0,9 %) a Středočeském kraji (-0,1 %). Nejvyšší nárůst přenocování domácích hostů vykázal Olomoucký kraj (+11,2 %).

Nejdelší průměrná doba přenocování, a tedy i pobytu, byla mezi kraji vykázána v Karlovarském kraji (celkem 4,5 nocí, tj. 5,5 dní), nejkratší v Jihomoravském kraji (1,8 nocí, 2,8 dní). Zahraniční návštěvníci strávili v Karlovarském kraji 4,8 nocí (5,8 dní), v Jihočeském kraji pouze 1,6 nocí (2,6 dní). Také domácí hosté nejdéle pobývali v Karlovarském kraji (4,1 nocí, tj. 5,1 dní), nejkratší čas strávili v Hlavním městě Praze (1,7 nocí, 2,7 dní). 

Také od počátku roku 2019 je vývoj v oblasti cestovního ruchu v Libereckém kraji pozitivní. Ve srovnání s první polovinou roku 2018 vzrostl celkový počet hostů o 7,8 % na 481 300 hostů, počet zahraničních hostů se zvýšil o 8,6 % na 114 407 hostů a domácí klientela se rozšířila o 7,6 % na 366 893 hostů. Celkový počet přenocování se meziročně zvýšil o 7,5 % na 1 441 834 nocí. Počet strávených nocí domácích hostů se navýšil o 6,9 % na 1 073 353 nocí, u zahraničních hostů byl vykázán nárůst o 9,3 % na 368 481 nocí. Průměrná doba přenocování v úhrnu činila 3,0 nocí, doba pobytu představovala 4,0 dny. Hodnoty těchto ukazatelů u zahraničních návštěvníků dosáhly 3,2 nocí a 4,2 dnů, u domácích hostů 2,9 nocí a 3,9 dnů.

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

  • Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2019 a 1. až 2. čtvrtletí 2019
  • Tabulky
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 2. čtvrtletí 2019 a v 1. až 2. čtvrtletí 2019
  • Tabulka – Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí v 2. čtvrtletí 2019 a v 1. až 2. čtvrtletí 2019
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí
  • Grafy
  • – Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
  • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 2. čtvrtletí 2019 a v 1. až 2. čtvrtletí 2019
  • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019
  • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 2 čtvrtletí 2019