Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2018

 

(předběžné údaje)

V hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje se ve 2. čtvrtletí 2018 ubytovalo celkem 211 671 hostů, tedy o 0,8 % více než ve stejném období roku 2017. Počet domácích turistů se zvýšil o 1,8 % a představují téměř 80 % návštěvníků kraje. V případě zahraničních návštěvníků došlo naopak k poklesu, a to o 2,7 %. Návštěvnost kraje v jednotlivých měsících 2. čtvrtletí letošního roku postupně rostla. Nejméně návštěvníků přicestovalo v dubnu (47 392 hostů), v květnu do kraje zavítalo 75 619 hostů, v červnu pak 88 660 hostů. Meziročně návštěvnost v dubnu poklesla o 6,6 %, naopak v květnu a červnu byl zaznamenán přírůstek hostů, a to o 3,7 %, resp. o 2,7 %.

Ze 43 930 zahraničních návštěvníků, kteří ve 2. čtvrtletí 2018 pobývali v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje, tvořili více než polovinu turisté z Německa, dalších 15,7 % hostů přijelo z Polska a 7,0 % ze Slovenska.

Graf – Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících

Meziročně vyšší celkový počet hostů byl zaznamenán v celé České republice (o 4,6 %) a také ve všech ostatních regionech České republiky. Nejvýraznější nárůst vykázal Moravskoslezský kraj (o 10,5 %). Meziroční snížení počtu zahraničních turistů vykázalo kromě Libereckého kraje také Hlavní město Praha (o 1,6 %). Počet domácích hostů meziročně vzrostl ve všech krajích, přírůstek se pohyboval v intervalu od 1,8 % v Libereckém kraji do 14,0 % v kraji Karlovarském. Převahu zahraničních hostů nad hosty domácími vykázalo pouze Hlavní město Praha a Karlovarský kraj.

Nejvíce turistů během dubna až června 2018 zamířilo do Hlavního města Prahy (2 088 656 hostů, tj. 38,2 % republikového úhrnu). V pořadí druhým nejnavštěvovanějším krajem je Jihomoravský kraj (555 201 turistů, tj. 10,2 %) a třetím kraj Jihočeský (424 402 turistů, tj. 7,8 %). Návštěvnost zjištěná v Libereckém kraji byla mezi kraji 6. nejnižší, podíl na republikovém úhrnu představoval 3,9 %.

Výše uvedení návštěvníci v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje ve sledovaném období strávili 558 735 nocí, z toho domácí hosté 445 363 nocí (79,7 %). Meziročně se celkový počet přenocování hostů snížil o 2,9 %, v případě zahraničních hostů poklesl o 13,1 %. V případě domácích hostů byl zaznamenán nepatrný nárůst o 0,1 %. Průměrná délka přenocování v úhrnu a u zahraničních hostů činila shodně 2,6 nocí, průměrná doba pobytu tedy dosáhla 3,6 dnů. Domácí návštěvníci v kraji strávili v průměru 2,7 nocí (tedy 3,7 dnů).

Příznivý meziroční vývoj z pohledu počtu přenocování byl vykázán v úhrnu za celou Českou republiku (+ 2,2 %) a v dalších 10 krajích České republiky (nejvýraznější v Moravskoslezském kraji o 9,0 %). Pokles kromě již zmíněného našeho kraje vykázalo také Hlavní město Praha (o 1,6 %) a Karlovarský kraj (o 1,2 %), a to  v důsledku poklesu počtu přenocování zahraničních hostů. V případě Pardubického kraje snížení o 0,3 % zapříčinil pokles počtu přenocování domácích hostů. A také v Plzeňském kraji poklesl počet přenocování domácích hostů, tentokráte o 1,4 %.

Graf – Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018

Ve sledovaném období nejdéle hosté pobývali v Karlovarském kraji (celkově 4,6 nocí, domácí hosté 4,0 nocí a zahraniční návštěvníci 5,0 nocí). Nejkratší dobu turisté v úhrnu trávili v Jihomoravském kraji (1,9 nocí), zahraniční hosté v Jihočeském kraji (1,6 nocí), domácí hosté v Hlavním městě Praze (1,7 nocí).

Nejvyšší čisté využití lůžek ve 2. čtvrtletí 2018 vykázalo Hlavní město Praha (71,5 %), nejnižší Kraj Vysočina (34,9 %). V Libereckém kraji byla lůžka využita z 35,8 % a kraji tak patří až 12. pozice v mezikrajském žebříčku. Využití pokojů se pak pohybovalo v intervalu od 31,0 % v našem kraji do 73,6 % v Hlavním městě Praze.

Od počátku roku 2018 se z pohledu počtu hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních daří. Celkový počet hostů vzrostl o 7,3 % na 454 178 hostů, počet zahraničních hostů se zvýšil o 7,4 % na 107 475 hostů a domácí klientela se rozšířila o 7,2 % na 346 703 hostů.

Počet přenocování v daném období meziročně vzrostl o 5,4 % na 1 362 787 nocí. Počet strávených nocí domácích hostů v kraji se navýšil o 5,9 % na 1 019 116 nocí a zahraničních o 4,1 % na 343 671 nocí. Průměrná doba přenocování pak v úhrnu za první polovinu roku 2018 činila 3,0 nocí (doba pobytu tedy 4,0 dne). Hodnoty tohoto ukazatele u zahraničních návštěvníků činily 3,2 noci (resp. 4,2 dny) a u domácích hostů 2,9 nocí (3,9 dny).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

 • Cestovní ruch v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2018 - komentář
 • Tabulky
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí ve 2. a v 1. až 2. čtvrtletí 2018
 • Grafy
 • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
 • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí ve 2. čtvrtletí 2018
 • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. až 2. čtvrtletí 2018
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018
 • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018
 • Čisté využití lůžek a využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018