Cestovní ruch v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

 

Do Libereckého kraje v 1. čtvrtletí roku 2019 zavítalo a v některém z místních ubytovacích zařízení přenocovalo 244 192 hostů. Počet přenocování dosáhl 826 277 nocí a hosté v našem kraji v průměru strávili 4,4 dny.

Graf: Zahraniční hosté a jejích přenocování na území Libereckého kraje v 1. čtvrtletí 2019

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Libereckém kraji se meziročně zvýšila o 8 900 hostů (3,8 %). Celkový počet návštěvníků vzrostl také v dalších deseti krajích České republiky, nejdynamičtější nárůst o 7,2 % vykázal Jihomoravský kraj. Nejnižší nárůst ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 zaznamenal Jihočeský kraj (0,4 %). Nepatrný úbytek hostů vykázaly 2 kraje – Hlavní město Praha (-0,1 %) a Středočeský kraj (-0,3 %).

Z regionálního pohledu zavítalo ve sledovaném období nejvíce turistů tradičně do Hlavního města Prahy (1 516 114 hostů, tj. 37,8 % z republikového úhrnu 4 011 tis. hostů). Druhým nejnavštěvovanějším regionem byl kraj Královéhradecký (369 880 hostů, 9,2% podíl), třetím Jihomoravský (303 545 hostů, 7,6% podíl). Liberecký kraj v tomto srovnání vykázal 4. nejvyšší návštěvnost a podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,1 %.

Mezi návštěvníky Libereckého kraje ve sledovaném období převažují hosté z České republiky, jejich počet meziročně vzrostl o 3,6 % na 179 283 hostů (tj. 73,4 % z celkového počtu hostů). Počet zahraničních hostů se zvýšil o 4,4 % na 64 909 hostů. Největší část nerezidentů tvořili turisté z Německa (33 184 hostů, tj. 51,1 % z celkového počtu zahraničních návštěvníků) a oproti prvním třem měsícům předchozího roku jich do kraje zavítalo o 5,2 % více. Druhou nejpočetnější skupinou hostů byli v tomto období turisté z Polska (17 435 osob, tj. meziročně více o 4,2 %). S výrazným odstupem pak následovali hosté ze Slovenska (2 840 osob, meziročně více o 13,5 %). O více než jednu čtvrtinu poklesl zájem hostů z Nizozemska a do našeho kraje z této země zavítalo pouze 1 363 hostů.

Mezi kraji nižší zájem hostů z České republiky o ubytování byl vykázán v kraji Ústeckém (-5,7 %), Středočeském (-0,6 %) a Plzeňském (-0,3 %). Pokles počtu zahraničních návštěvníků byl zjištěn v kraji Olomouckém (-5,3 %), Jihočeském (-3,7 %), Zlínském (-0,7 %), Pardubickém (-0,2 %) a v Hlavním městě Praze (-2,0 %).

Všichni návštěvníci v našem regionu od ledna do března 2019 strávili 826 277 nocí, meziročně tedy o 5,9 % více. Průměrný počet přenocování činil 3,4 noci, průměrná doba pobytu 4,4 dny. Domácí hosté pak v kraji přenocovali 590 176 nocí (ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 o 6,3 % více) a zahraniční hosté 236 101 nocí (o 4,8 % více). Delší čas v našem regionu strávili zahraniční návštěvníci, a to 3,6 nocí, resp. 4,6 dní. Pobyt tuzemských hostů v průměru trval 3,3 noci, resp. 4,3 dny.

Celkový počet přenocování se meziročně zvýšil také v hromadných ubytovacích zařízeních osmi dalších krajů České republiky. Nejvyšší relativní nárůst byl zaznamenán v Kraji Vysočina (o 9,1 %), následoval Královéhradecký kraj (+ 6,3 %). Výše uvedený přírůstek v Libereckém kraji byl 3. nejvyšší. V Plzeňském kraji zůstal počet přenocování hostů na úrovni prvních tří měsíců roku 2018, 5 regionů vykázalo meziroční pokles (od -1,1 % v Karlovarském kraji po -2,6 % v Hlavním městě Praha).

Počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl celkem v osmi krajích, nejvýrazněji v Kraji Vysočina (o 22,7 %). Naopak v šesti krajích došlo k poklesu přenocování, a to od -0,2 % v Plzeňském kraji do -10,4 % v Jihočeském kraji. V případě domácích turistů nevykázal meziroční nárůst počtu přenocování pouze Středočeský (pokles o 4,1 %) a Zlínský kraj (pokles o 1,3 %).

Nejdelší průměrná doba přenocování a tedy i pobytu mezi kraji byla vykázána v Karlovarském kraji (celkem 4,7 nocí, tj. 5,7 dní), nejkratší pak v Jihomoravském kraji (1,8 nocí, tj. 2,8 dní). Téměř shodné je umístění krajů také v případě zahraničních návštěvníků – 5,1 nocí (6,1 dní) strávili tito hosté v Karlovarském kraji,  1,7 nocí (2,7 dní) v Jihomoravském a Jihočeském kraji. Také domácí hosté nejdéle pobývali v Karlovarském kraji (4,1 nocí, tj. 5,1 dní), nejkratší čas strávili v Hlavním městě Praze (1,6 nocí, tj. 2,6 dní). 

 

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

  • Cestovní ruch v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 (aktualita ve formátu PDF)
  • Tabulky
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí v 1. čtvrtletí 2019
  • Grafy
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících
  • Zahraniční hosté a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2019
  • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1 čtvrtletí 2019