Cestovní ruch v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

(předběžné údaje)

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Libereckém kraji se meziročně zvýšila o 29 tis. hostů (13,6 %), do kraje v průběhu 1. čtvrtletí 2018 zavítalo a v některém z místních ubytovacích zařízení přenocovalo celkem 242 507 turistů. Celkový počet návštěvníků vzrostl také ve všech ostatních krajích České republiky, nejdynamičtější nárůst o téměř jednu čtvrtinu vykázal Plzeňský kraj. Více než 15% nárůst vykázaly další tři kraje – Jihočeský (+15,5), Olomoucký (+15,3 %) a Středočeský (+15,2 %). Nejnižší nárůst ve srovnání s 1. čtvrtletím 2017 zaznamenal kraj Zlínský (2,8 %).

Z pohledu ostatních regionů České republiky zavítalo ve sledovaném období nejvíce turistů tradičně do Hlavního města Prahy (1 499 044 hostů, tj. 37,7 % z republikového úhrnu necelých 4  mil. hostů). Druhým nejnavštěvovanějším regionem byl kraj Královéhradecký (359 751 hostů, 9,1% podíl) a třetím Jihomoravský (281 187 hostů, 7,1% podíl). Liberecký kraj v tomto srovnání vykázal 5. nejvyšší návštěvnost a podíl na republikovém úhrnu dosáhl 6,1 %.

Mezi návštěvníky našeho kraje ve sledovaném období převažují hosté z České republiky, jejich počet meziročně vzrostl o 12,9 % na 178 962 hostů (tj. 73,8 % z celkového počtu hostů). Počet zahraničních hostů vzrostl o 15,6 % na 63 545 hostů. Největší část nerezidentů tvořili turisté z Německa (50,1 % z celkového počtu zahraničních návštěvníků) a oproti prvním třem měsícům předchozího roku jich do kraje zavítalo o 13,9 % více. Druhou nejpočetnější skupinou hostů byli v tomto období turisté z Polska (17 199 osob, tj. meziročně více o 17,9 %). S výrazným odstupem pak následovali hosté ze Slovenska (2 582 osob, meziročně více o 18,7 %). O 16,0 % méně hostů přijelo z Nizozemska (1 879 návštěvníků).

Graf – Zahraniční hostě a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2018

Také u všech zbývajících krajů došlo k meziročnímu nárůstu u obou skupin hostů. Nejvyšší přírůstek zahraničních hostů vykázal Plzeňský kraj (+47,3 %), u domácích hostů patří prvenství Karlovarskému kraji (+21,0 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí letošního roku dosáhl 804 052 nocí, meziročně tedy o 12,1 % více. Průměrný počet přenocování dosáhl 3,3 noci, průměrná doba pobytu činila 4,3 dny. Domácí hosté v kraji přenocovali 573 753 nocí (ve srovnání s 1. čtvrtletím 2017 o 10,8 % více) a zahraniční 230 299 nocí (více o 15,4 %). Delší čas však v našem regionu strávili zahraniční návštěvníci (3,6 nocí, 4,6 dní), pobyt tuzemských hostů v průměru trval 3,2 noci, resp. 4,2 dny.

S výjimkou Zlínského kraje, ve kterém došlo k meziročnímu 1,5% poklesu počtu přenocování způsobeném 2,7% snížením počtu přenocování zahraničních a 1,3% snížením počtu přenocování domácích hostů, se počet přenocování navýšil také ve všech ostatních regionech České republiky. S meziročním nárůstem ve výši 22,0 % v případě celkového počtu přenocování vynikal Plzeňský kraj a byl zde také vykázán nejvyšší meziroční nárůst tohoto ukazatele v případě zahraničních hostů (41,2 %). V případě domácích hostů nejvyšší přírůstek ve výši 15,2 % vykázal Jihomoravský kraj. 

Graf – Čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje

V rámci mezikrajského srovnání nejdelší průměrná doba přenocování a tedy i pobytu byla vykázána v Karlovarském kraji (celkem 4,7 nocí, resp. 5,7 dní), nejkratší pak v Jihomoravském kraji (1,8 nocí, 2,8 dní). Stejné umístění krajů je také v případě zahraničních návštěvníků, tj. 5,2 nocí (6,2 dní) v Karlovarském a 1,8 nocí (2,8 dní) v Jihomoravském kraji. Také domácí hosté nejdéle pobývali v Karlovarském kraji (3,8 nocí, tj. 4,8 dní), nejkratší čas ovšem strávili v Hlavním městě Praze (1,7 nocí, 2,7 dní).  

Čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních v Libereckém kraji v 1. čtvrtletí 2018 dosáhlo 53,3 %, tj. po Královéhradeckém kraji s 64,5% využitím lůžek 2. nejvyšší hodnota mezi kraji. Podle kategorií nejvyšší využití měly ostatní hotely a penziony (67,5 %), lůžka ve čtyřhvězdičkových hotelech byla v uvedeném období využita ze 43,4 %, v tříhvězdičkových hotelech z 58,5 %. Z pohledu jednotlivých měsíců dominoval únor se 77,9 % vytížeností. Vytíženost pokojů v prvních třech měsících roku 2018 dosáhla 42,0 % a jednalo se tak o 4. nejvyšší hodnotu v rámci krajů České republiky.

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
e-mail: stanislava.riegerova@czso.cz
tel.: 485 238 808

  • Tabulky
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle vybraných zemí v 1. čtvrtletí 2018
  • Grafy
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje v jednotlivých měsících let 2012 až 2018
  • Zahraniční hostě a jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2018
  • Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
  • Čisté využití lůžek v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje
  • Využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních Libereckého kraje
  • Čisté využití lůžek a využití pokojů v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2018